První školní týden 2020-21

Organizace v prvním týdnu

1.9.2020
1.třída
– zahájení v 7:50, společné přivítání, program, rodičovská schůzka, info k ŠJ a ŠD, konec kolem 9:30hod.
2.- 9.třída
– 7:50 – 8:35
Školní jídelna nevaří.
Školní družina není v provozu..
2.9.2020
ŠD  - 6:15 – 7:40
         9:30 – 16:00

Ve středu 2. září bu­­dou s žáky ve tří­­dách po ce­­lý den třídní uči­­te­­lé. Na 1. i na 2. stupni s vý­j­imkou 1. třídy pro­­běhn­­ou čtyři vy­­u­­čova­­cí ho­­di­­ny třídnických pra­­cí.  Na 2.stupni 5.vyuč.hodina  - výuka předmětu, který učí třídní učitel.

3.září 2.-5.třída 4 hodiny s TU, 6.-9. třída 5 hodin s TU - dokončení třídnických prací a výuka předmětů třídních učitelů dle pokynů TU.


Od 4.9.20  2.- 9.třída předměty dle rozvrhu, časově dle tabulky níže.

 

Třídy

1.9.

2.9.

3.9.

4.9.

1.

1 hod

2 hod

3 hod

4 hod

2.- 5.

1 hod

4 hod

4 hod

dle rozvrhu

6.- 9.

1 hod

5 hod

5 hod

dle rozvrhu

ŠJ

NE

ANO

ANO

ANO

ŠD     RANNÍ

ODPOLEDNÍ

 

NE

 

ANO

ANO

ANO

 

 
Rubrika: