Projektový den 100 let REPUBLIKY

V pátek 14. června 2019 si žáci 8. a 9. třídy připravili projektový den pro své mladší spolužáky. Na projektu "100 let REPUBLIKY" jsme pracovali celý rok. V prvním pololetí každý z žáků písemně zpracoval vybrané téma (Vznik ČSR, 100 let módy, Auta prezidentů, Vývoj armády atd.). Výsledným produktem této půlroční práce bylo speciální číslo Rosíku (k zakoupení během vernisáže na cihelně). V druhém pololetí jsme se zaměřili na samotný projektový den. Cílů jsme měli hned několik. Seznámit mladší spolužáky s dějinami posledních 100 let, motivovat je k zájmu o historii, zapojit celou školu a posílit spolupráci a komunikaci mezi staršími a mladšími dětmi. Celkem bylo připraveno 14 stanovišť, které musely děti splnit. Na konci je čekala sladká odměna. Zjistili jsme mnoho zajímavých informací o historickém povědomí mladších žáků. Jedním z úkolů bylo přiřazování fotografií prezidentů k jejich jménu a příjmení. Zatímco T. G. Masaryk nečinil dětem žádný problém, s Václavem Havlem (funkční období 1993-2003) už to bylo mnohem horší. Jak by také ne? Vždyť na celé ZŠ není již žádný ročník, který by si tuto osobu mohl pamatovat ve funkci prezidenta ČR. Proto velice děkuji všem osmákům a deváťákům za přípravu krásného a zároveň poučného dne, který všechny zúčastněné obohatil o množství znalostí, zkušeností a zážitků. Všem přeji hezké a prosluněné prázdniny.

                                                                                                                         p. uč. Svobodová

Rubrika: