Program všeobecné primární prevence - 3. třída

Líbí, nelíbí - tak se tentokrát jmenoval preventivní program Pedagogicko- psychologické poradny z Ústí nad Orlicí. Tématem programu bylo osobní bezpečí a prevence zneužívání. 

Žáci se dozvěděli, jak by se měli zachovat v některých situacích, kdy je například láká cizí člověk do auta, nebo když jim někdo neznámý píše na počítači, že by se chtěl sejít. Existuje spousta situací, kdy nám hrozí nebezpečí. Slečny Monika a Andrea se nám tyto situace pokusily přiblížit a říci dětem, aby přemýšlely a byly obezřetní.  Pomocí her, které navozovaly zároveň příjemnou atmosféru, jsme se i trochu více poznali.  Společně jsme strávili tři vyučovací hodiny. 

Rubrika: