Přírodověda 4

Týden od 23. do 27. 11.

Dobrý den čtvrťáci.

Na pondělní online hodinu si připravte učebnici, psací potřeby a vytisknutý zápis k doplnění - viz. příloha.Týden od 16. do 20. 11.

Ahoj čtvrťáci.

Tento týden budete mít pouze samostatnou práci. 

V učebnici si přečtěte str. 28 a 29.

Do sešitu si napište odpovědi na otázky v zeleném rámečku z učebnice str. 28

..........................................................................................................................


Týden od 9. 11. - 13. 11.

Ahoj čtvrťáciUsmívající se

V pondělí se uvidíme na online hodině. 

Na online hodinu si připravte: učebnici, pracovní sešit, psací potřeby.

Úkoly na tento týden: PS str. 17/ cv. 5, 6

               - přepsat zápis do sešitu - v příloze nebo uložený na MS Teams - Přírodověda 4 - Soubory - Zápis Př 9. 11. 20

---------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 2. do 6. 11.

Ahoj dětiUsmívající se

Na online hodinu (pondělí 2. 11.) si připravte učebnici, pracovní sešit z přírodovědy a psací potřeby.

-------------------------------------------------------------------------------------------


Učivo na týden od 19. 10. do 23. 10.

Ahoj čtvrťáciUsmívající se

V pondělí 19. 10. se uvidíme na MS Teams, na přírodovědu si připravte učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Začneme probírat téma VODA.

Zápis do sešitu

 

VODA 

 

Dvě třetiny povrchu Země pokrývá voda, převážně voda slaná. 

 

1) slaná voda – v mořích a oceánech, obsahuje rozpuštěné soli 

 

                        - má slanou a nahořklou chuť, není vhodná k pití 

 

2) sladká voda – v řekách, jezerech, rybnících, ledovcích - povrchová voda - pitná jen 

 

                                 po úpravě 

 

                           - v podzemí (podzemní voda) - většinou vhodná k pití 

 

Odpadní voda – z našich domácností (voda z kuchyně, koupelny, atd.) - před vypuštěním do řek musí být vyčištěna v čistírně odpadních vod. 


+ cv. 1/str. 15 za DÚ (prac. sešit)


----------------------------------------------------------------------------------------------


Minulý týden jsme začali probírat sluneční soustavu - v učebnici.

Do sešitu jsme si kreslili slun. soustavu, ve čtvrtek jsme pomocí popisu poznávali o jakou planetu se jedná a lepili jsme ji do sešitu, tento týden - pouze čtvrtek 1. 10.  - pokračování ve vesmíru, sluneční soustava, planety.


Dobrý den děti!Usmívající se

Protože Vás ve škole hodně chybí, dávám probrané učivo na web.

Minulý týden jsme opakovali (ústně) a začali s tématem Živá a neživá příroda. Dnes jsme pokračovali a vypracovali další úkoly - viz. pracovní listy v příloze níže ( pod tímto textem) - k dnešku máme vypracované úkoly 1, 2, 3 z pracovních listů. Poslední úkol - Nakresli obrázek přír. krajiny a ochranu přírody jsme ještě nedělali.

Ve čtvrtek 17. 9. budeme poznávat přírodniny, přiřazovat plody ke stromům, povídat si o jejich využití, atd. - písemně nic.

Přeji brzké uzdravení!

P. uč. Novotná