Primární prevence v naší škole

Již druhým rokem objednáváme do naší školy odborné pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí, kteří zde realizují vybrané programy všeobecné primární prevence. Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně patologických jevů.

 

V letošním školním roce proběhly tyto programy:

Stonožka – s cílem posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese (ve 2. ročníku)

Tajuplný ostrov – zaměřený na prevenci vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek se zaměřením na kouření a alkohol (ve 3. ročníku)

Líbí, nelíbí – s tématem osobního bezpečí a prevence zneužívání (ve 4. ročníku)

Kybersvět – se zaměřením na prevenci kyberšikany a netolismu (pro 6. ročník)

Krok za krokem – cílený na prevenci rizikového chování v třídním kolektivu (agrese, šikana) a posílení tolerance mezi žáky (v 7. ročníku)

Zrcadlo – věnovaný problematice poruch příjmu potravy (pro 8. ročník)

 

O programech:

V pátek jsme měli program Tajuplný ostrov. Do třídy k nám přišly paní Monika a Petra, navzájem jsme se představili, s tím, že každý si ke svému jménu přidal nějaký pohyb. Poslechli jsme si pohádku o lesních zvířátkách. V lese byla studánka, ve které bylo různé ovoce, listí a klacíky. Kvůli tomu se voda změnila ve víno. Kromě mravenců se napili všichni, a protože se zvířátka opila, začala se hádat a prát, např. jezevec se sovou. Mravenci se začali bát. Druhý den se zvířátka omluvila, styděla se a společně opravila to, co rozbila. Po pohádce jsme se dozvěděli, co škodlivého je na kouření, alkoholu, drogách a energy drinku.

Kouření je špatné pro plíce, vzniká rakovina. Upozornili nás, jak se zachovat, když najdeme injekční stříkačku. Nám dětem vše škodí a je to pro nás zakázané. Ale od 18 let je to jenom na nás, zda si budeme ničit naše zdraví. Moc se mi to líbilo.

Karolína Kaplanová, 3. třída

 

V pátek 31. 5. nás navštívily tři paní instruktorky. Povídaly si s námi na téma alkohol a drogy. Hráli jsme hry, jedna z nich byla o tom, co nám může tetička z Číny přivézt zdravého a nezdravého. My jsme k tomu říkali správné příklady. Moc se mi líbil komiks, který jsme si mohli dodělat. Důležité je, že vím, jak jsou návykové látky nebezpečné. FUJ!

 

Teodor Vostřel, 3. třída

 

... Jedna paní byla Monika a druhá Petra. A bylo to s nimi moc super. A všechny děti byly také super.

 

Nicol Novotná, 3. třída

... Přála bych si, aby přijeli příští rok zase.

 

Magdaléna Komárková, 3. třída


Program se mi líbil, protože aktivity byly zábavné. Zajímavé bylo, když jsme psali, co máme dělat, když nás někdo někam láká. Také jsme se seřadili do řady a odpovídali ano, ne a stoupali si doprava a doleva. Den jsem si užil. Klidně bych si program zopakoval ještě jednou. Myslím, že ostatní mají podobný názor.

 

P. Novotný, 4. třída

 

Na začátku jsme se posadili a představili se – jeden zůstal stát a říkal o sobě různé věci. Potom jsme si vyměnili jmenovky se zbytkem dětí. Další aktivita byla, že jsme se postavili do řady a volili z otázek ano, ne. Dále jsme se rozdělili do čtyř skupin a dostali papír, na kterém byly příběhy dětí, a my je měli dokončit. Poslední hra byla o přibližování dvou dětí k sobě. Kdykoliv jsme mohli říct stop a ten druhý musel zůstat stát.

 

T. Piňosová, Z. Michalicová, 4. třída


Zrcadlo

Žáci 8. třídy absolvovali preventivní program Zrcadlo, který byl zaměřen na poruchy příjmu potravy. Žáci během 3 vyučovacích hodin přemýšleli nad možnými příčinami a následky problémů se stravováním, pracovali s konkrétními příklady lidí, jež trpí různými poruchami, zjistili, že se nejedná pouze o anorexii a bulimii, ale i novější poruchy jako jsou bigorexie či ortorexie. Žáci vymýšleli, jaká je možná pomoc pro lidi trpící těmito onemocněními. Celý program byl cílen jak na složku vědomostní tak také na postojovou složku, kdy žáci například museli vytvářet kladná sebehodnocení a pozitivní hodnocení druhých. 

p. uč. Jaroslava Procházková za 8. třídu

 

Michaela Pavlíková a Jaroslava Procházková, medodici prevence