Preventivní programy ACET

Opět po roce k nám zavítal lektor od společnosti ACET, Mgr. David Lachman, s programy primární prevence. Na 9. třídu čekal program Hrdinství a 7., 8. třída prošla programem Jak se nenechat podvést.


Hrdinství

Na co program cílil? Osobní zodpovědnost. Hrdinství všedního dne. Vytvoření dovednosti pro zvyšování aktivity žáků, tedy jejich aktivizace na principu vnitřní motivace. Žák je schopen poznat, vnímat a opouštět svou komfortní zónu, což znamená, že je schopen vědomě zvyšovat a dále rozvíjet svou akceschopnost a iniciativnost a to jak ve výukovém procesu, tak v běžných životních situacích.

Postřehy žáků z programu:

,,Dne 6. 2. jsme měli preventivní program s názvem Hrdinství. Cílem bylo zamyslet se nad sebou samým.“

Veronika Žáková


,,…Tento program nás oslnil, protože měl myšlenku.“

Ester Strnadová, Barbora Blažková


,,…Během programu Hrdinství jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, jak to bohužel v životě chodí a jak se lidé chovají. Bylo nám to připodobněno na 3 zvířatech, na kočce, pštrosovi a ovci. Někdo se chová jako kočka, neřeší nic, co se děje kolem něj ze své lenosti. Jiní jsou spíše ovcemi, které nemají vlastní názor a je pro ně jednodušší jít s davem. Poslední skupina, pštrosi, raději strčí hlavu do písku a přehazují zodpovědnost na druhé.“

Michaela Plachá


,,…Přirovnání ke kočkám (pohodlnost), ovcím (stádovost) a pštrosům (přenesení zodpovědnosti)  bylo velice přesné. Lhostejnost některých lidí by se rozhodně měla změnit. Nikdy nevíte, kdy vy sami budete potřebovat pomoc.“

Sabina Blažková, Klaudie Fričková


,,…Během celého programu nám lektor pouštěl videa, která zachycovala různé sociální průzkumy, a doplňoval je o reálné příběhy.“

Ondřej Chytil, Lukáš Poluda


,,… V závěru jsme my sami přemýšleli, kdo je pro nás hrdinou.“

Tomáš Rázek, Ondřej Šiba


,,…Program byl zajímavý a snad všem otevřel oči.“

Kristýna Andělová, Adéla Sitařová


 

Jak se nenechat podvést

Na co program cílil? Mladá generace je dnes vystavena takovému množství informací jako žádná jiná generace před nimi. Zároveň s tím jsou k informacím přehnaně důvěřiví. Jedním z rostoucích zájmů mladých je esoterika a konspirační teorie. Kritické myšlení je aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor:1) demonstrace podvodu s horoskopy – proč tak sedí? (chladné čtení)2) demonstrace podvodného čtení z ruky, příběh léčitele – podvodníka a placebo efekt. Konspirační teorie – pravda nebo lež? Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi.

 

Postřehy žáků z programu:

,,Společně s 8. třídou jsme měli přednášku na téma Jak se nenechat podvést, kde nám lektor ukázal, jak se lehce k nám dostanou nepravdivé informace a jak lehce a často se necháme zmást…."

Marcel Hyxa, 7. třída


,,…První část se týkala horoskopů a věštění z ruky. Lektor dal každému z nás horoskop vytvořený přímo pro něj. Po přečtení se nás lektor ptal, jak moc k nám horoskop seděl. Všichni jsme se shodli, že ten horoskop opravdu hovoří přesně. Následně jsme si pak horoskopy vyměnili a zjistili jsme, že každý měl ten samý horoskop. A čím to je? Protože v horoskopu jsou hodně obecné informace, které sedí na 90 % lidí."

Eva Slavíková, 7. ročník


,,…Druhou hodinu jsme koukali na video o léčitelích, konkrétně na video o pánovi, který se vydával za léčitele a tvrdil jednomu klientovi, že mu zmenší nádor za peníze. Pán mu uvěřil, přestal chodit k lékařům, důvěřoval léčiteli v tom, že je skoro vyléčený. Ale dopadlo to tak, že muž zemřel."

Veronika Braciníková, 7. ročník


,,…Nejvíce mě ale bavily konspirační teorie, protože to je opravdu velice zajímavé téma. Spousta konspiračních teorií se dá lehce vysvětlit a přijít na to, že je to holý nesmysl.  Celé tři hodiny jsme zakončili výběrem pro nás nejlepšího citátu k danému tématu. Program byl velmi zajímavý a zábavný."

Tereza Budínská, 7. ročník