Přehlídka středních škol a učebních oborů v Chrudimi

 Doporučení pro vycházející žáky: Chodit s očima dokořán a dobře se dívat.

 Nad čím vším se zamyslet při volbě povolání a co všechno zvažovat?  Tyto otázky pomáhali řešit naši žáci 9.  třídy „Filipovi Bezradnému“, který nakonec našel svůj  směr po základní škole a stal se Filipem Rozhodným. To se odehrálo na Úřadu práce v Chrudimi na besedě s tématem:“ Kam po základní škole?“ Věřím, že tato beseda žáky probrala a začnou svědomitě pracovat na svém prospěchu nutném k umístění na středních školách i na odborných učilištích. Je třeba teď chodit s očima dokořán a dobře se dívat. To znamená navštěvovat Dny otevřených dveří na školách, hovořit s kamarády, kteří jsou na různých učilištích a školách, využít bezplatnou poradenskou službu Úřadu práce v Chrudimi k testování a následnému doporučení studijního směru, sledovat užitečné web stránky škol, …

 Doporučujirodičům, aby si udělali pro své děti čas  a navštívili společně Přehlídku škol, která se koná v úterý 23. 10. 2018 v Městském muzeu v Chrudimi do 17.00 hodin. My s žáky navštívíme tuto prezentaci škol Pardubického kraje již v dopoledních hodinách. zpět do Rosic se vrátíme linkovým autobusem v 13.35 na cihelnu. Po příjezdu do Rosic akce končí a žáci samostatně odchází domů.