Prázdniny ve škole

Skončil další školní rok, dětem odstartovaly prázdniny, nejmilejší období dětství

Letošní rok kromě jiného byl ve znamení stavebních prací na školním pozemku. V tuto chvíli vidíme hrubou stavbu budoucí mateřské školy, která v nejbližší době dostane novou střešní krytinu. O prázdninách pak má dojít k propojení nové budovy s budovou školy v místech současné školní družiny.

Z toho důvodu se dočasně stávající školní družina přesune po konzultaci s hygienou do prostor školní dílny. Již nyní jsme zahájili potřebné kroky vedoucí k „zabydlení“ tohoto prostoru. Družina bude fungovat v jedné budově se školou, bude mít svůj velký prostor pro aktivity včetně hygienického zázemí, s přímým vstupem do školní jídelny. Nebude tedy nutné nikam přecházet. Vchod do družiny bude bočním vchodem tak, jak to bývalo v minulých letech.
Výše uvádím, že se jedná o řešení dočasné. Po konzultacích s vedením obce a zástupci stavebního výboru máme vizi, že do prázdnin bude projektantem posouzeno několik variant vybudování nového družinového zázemí. Ve hře by měly být obě školní půdy a objekt bývalého OÚ. Věřím, že bude vybrána nejvhodnější varianta respektující potřeby školní družiny a doufám, že v co nejkratší době se budeme stěhovat do trvalého družinového zázemí.

O prázdninách nepoběží stavební práce jen na MŠ, ale nutné jsou i úpravy školní kuchyně a jídelny. Dojde nejen k bourání některých zdí, ale i ke změně dispozic ve školní kuchyni. Zároveň bychom měli získat novou výkonnou vzduchotechniku, nové vybavení a také prostory podle nejnovějších hygienických požadavků.

Po dostavbě budovy MŠ a přestavbách v budově školy by pak na řadu mělo přijít prostranství okolo školních objektů. Školka má připraven určitý návrh venkovního zázemí, škola zatím mnoho řešit nemůže, protože nyní se nám dostatek vhodného místa nenabízí. Naším záměrem bylo žádat o dotaci na venkovní učebnu, to v současné době vzhledem k probíhajícím stavbám nelze. V každém případě současná červnová vedra nás utvrzují v potřebě vybudovat pro školu příjemné klidné a stinné zázemí, kde by bylo možné s žáky pobývat i relaxovat.

Změnu zaznamenáme také v obsazenosti školní tělocvičny, kde by o prázdninách měla být dokončena i nářaďovna a upraveno hygienické zázemí podle požadavků hygieny. Mateřská škola disponuje ve starých prostorách tělocvičnou výbavou, kterou bude nutné umístit nyní v prostorách školní tělocvičny a zároveň v nabitém rozvrhu se musíme podělit o cvičební prostor.

Dočasně nepříjemné je, že obsazením školní dílny nebude možné tyto prostory nabídnout komunitní škole pro její aktivity.

Za sebe i za své kolegy mohu říci, že se velmi těšíme, až budeme všichni na svých místech v nových a pěkných prostorách, které nás nebudou prostorově omezovat a vše bude mít své určené místo. Protože každý den zaznamenáváme stavební ruch, vidíme, jak se mění objekt školky, věřím, že září bude ve znamení stěhování a zabydlování a příští rok touto dobou zde budu psát, jak se nám daří v nových prostorách.

Krásný čas dovolených a prázdnin všem.

D.Brdíčková, ředitelka ZŠ a MŠ

Rubrika: