Pozvánka na 3. schůzku ZZ dětí MŠ

Pozvánka na 3. schůzku zákonných zástupců dětí MŠ Rosice

 Dne 13. 2. 2019 se koná 3. schůzka ZZ dětí docházejících do MŠ Rosice

(16:00 hodin - 1. třída – žluťáskov)

 Program:

  1.  organizační záležitosti – 2. pololetí školního roku 2018/2019
  2.  na téma školní zralost Vám bude přednášet pracovnice SPC Skuteč
  3.  informace ze ZŠ Vám přijde podat Alena Šachová – uč. 1. třídy
  • zápis do 1. třídy ZŠ
  • systém výuky na ZŠ Rosice

     

                                                                          Schůzka se koná bez účasti dětí

 

Rubrika: