Podzimní nebe ve znamení DRAKIÁDY

Ve středu 24. 10. 2018 se jako již tradičně konalo pouštění draků „DRAKIÁDA“. Tato akce byla pořádaná Základní a mateřskou školou Rosice.

Letos nám počasí moc nepřálo. Déšť nám ze začátku kazil úsměv na tváři, ale poté se umoudřil a při pouštění draků zůstal za zataženou oblohou. Vítr nám v tento zamračený den krásně foukal, a proto již kolem čtvrté hodiny se první draci vznášeli nad fotbalovým hřištěm.

Pro děti byly připravené stanoviště s úkoly letos ve znamení 100. VÝROČÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Na začátku každý soutěžící dostal papírovou legitimaci, se kterou putoval po stanovištích. Za splnění daného úkolu si každý soutěžící odnesl razítko do své legitimace. Kdo byl šikovný a splnil všechny zadané úkoly a obešel všechna stanoviště, dostal za odměnu koláč a studené ruce si zahřál šálkem horkého čaje.

Velké poděkování patří žákům 6., 7., 8. a 9. třídy, kteří ochotně spolupracovali na jednotlivých stanovištích.

Všem moc děkujeme za účast a těšíme se na příští rok!Usmívající se