Počarodějnické dopoledne na zahradě u Saiverů - 2. třída

V předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se nazývá "pálení čarodějnic". Na některých místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc a všude v povětří je plno neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách.


V tomto duchu jsme trávili celý úterní den 30. dubna. Vytvořili jsme si čarodějnické záznamy.  Spoustu informací jsme zjistili z textů, ve kterých jsme si podtrhávali, zapisovali do tabulky informace ke zjištění jména čarodějnic. V matematice jsme počítali s Bludimírou, která nás celý den i hlídala a podávala hlášení paní učitelce. Tento den jsme neměli podle rozvrhu tělesnou výchovu, protože jsme věděli, že v pátek 3.5. 2019 budeme mít sportovní dopoledne u Saiverů na zahradě. Nejen že nás čekalo pálení čarodějnické loutky, opékání vuřtů, ale rodiče Šimonka pro nás měli připraveny i různé sportovní disciplíny. I když nám počasí tentokrát moc nepřálo, vše jsme zvládli na jedničku. Odměnou nám byl nalezený poklad.  Tentokrát čarodějnice měla pomocníka bažanta, který nám dal znamení, kde se poklad bude nacházet. 


Děkujeme Saiverům, že jsme mohli strávit dopoledne u nich na zahradě. 


Můžete se podívat na foto čarodějnice - ostatní fotografie ve fotogalerii

Rubrika: