Po stopách českých vynálezců

Kontaktní čočky, elektrická tramvaj, první automobil v Rakousko-Uhersku, lodní šroub, ruchadlo, remoska, bleskosvod, semtex, ale také třeba slovo robot nebo kostka cukru. To všechno daly České země světu. Hned několik vynálezů je spojeno dokonce s naším regionem, a proto nemůžeme nic ponechat náhodě. Začínáme se připravovat na možnou dráhu vynálezců. Inspirací je nám chemik Otto Wichterle, který sestavil svůj první přístroj na výrobu kontaktních čoček ze stavebnice Merkur. Že spojování kovových součástek šroubky a matičkami nebude jen tak, zjistily děti („zhýčkané“ LEGEM) celkem záhy. Od původních plánů sestavit saně nebo lyžaře pak většinou upustily a smontovaly „základního“ panáčka. Ale protože žádný učený z nebe nespadl, budeme i nadále poctivě šroubovat a třeba jednou doženeme i Josefa ResselaJ.

Michaela Pavlíková

Rubrika: