Plán exkurzí a návštěv

Název akce

Termín

Návštěva teletníku

září 2018

Návštěva truhlárny

listopad 2018

Knihovna Rosice

březen 2019

VPS Rosice

duben 2019

Záchranná stanice Pasíčka

květen 2019

Návštěva Galerie (cihelna Rosice)

červen 2019