Oranžásci

Do třídy jsou přijímány děti od 2 let věku na základě žádosti zákonného zástupce dle kritérií.

 • třída je věkově heterogenní
 • prostorově umístěna v prvním patře budovy
 • obě třídy pracují podle stejného TVP, využívají stejné metody a formy a úzce spolupracují i v dalších aktivitách (Společné akce obou tříd, Plán exkursí a návštěv, …).

Učitelky:

 • Bc. Romana Pantůčková
 • Mgr. Lucie Adamcová, DiS.

Asistent pedagoga:

 • Pavlína Dostálová

Rozvrh činností během dne: 

06:15 – 08:45

 • 6:15 – 6:30 třídy spojeny u žluťásků
 • přivítání, pozdravení, ranní úkol – s rodiči
 • spontánní hry – individuální, skupinové
 • jazyková chvilka
 • tělovýchovná chvilka, pohybové hry
 • komunitní kruh

08:45 – 09:15

 • hygiena, svačina – samostatný výběr + obsluha

09:15 – 10:45

 • řízené činnosti v centrech aktivit s možností vlastní volby (hry smyslové, didaktické, práce s knihou, hudba a zpěv, vyprávění, příběhy, tvořivá dramatika)
 • příprava na pobyt venku

10:45 – 11:45

 • pobyt venku - vycházky, výlety, spontánního pohyb a hry na školní zahradě

11:45 – 12:30

 • převlékání, hygiena, oběd - samostatný výběr + obsluha, hygiena + chrup

12:30 – 14:30

 • odpočinek – četba, poslech relaxační hudby, alternativní odpočinek – klidové aktivity (např. příprava „na školu“)

14:30 – 15:45

 • aktivity - hry a zábavné činnosti

Třídy spojeny v době:
6:15 – 7:00 na II. třídě
16:00 – 16:45 na I. třídě
V této době probíhají společné aktivity