Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

V minulém týdnu na naší škole proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěž se skládala ze dvou částí - z části testové a z části slohové. Letos žáci psali slohovou práci na téma: Co umí světlo. Do olympiády se mohli zapojit žáci 8. a 9. ročníku, soutěže se účastnili tito žáci: Sabina Blažková, Klaudie Fričková, Pavla Drábková, Lukáš Poluda, Michalea Plachá, Adéla Sitařová, Ester Strnadová a Oldřich Švadlenka.

S jazykovými oříšky si nejlépe poradily:

1. místo: Klaudie Fričková (8. ročník)

2. místo: Ester Strnadová (8. ročník)

3. místo: Pavla Drábková (9. ročník)


Všem děkuji za účast a zdařilé výkony.  Výherkyním gratuluji!

p. uč. Jaroslava Procházková

Rubrika: