O nás

Mateřská škola Rosice

Vítejte na stránkách MŠ Rosice při ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim!

Jsme mateřská škola se dvěma třídami:

I. třída – „ŽLUŤÁSCI“

II. třída – „ORANŽÁSCI“

 

Snahou naší školy je:

  • rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy 
  • položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb 
  • případně rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti nadané. 

Pracujeme na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (aktivity, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, předplavecký kurz, výlety, exkurze, společné akce se ZŠ,…).

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

Denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek a rozvíjením komunikativních dovedností dětí.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby se zde každé dítě cítilo maximálně šťastné a spokojené.

Počet tříd: 2

Kapacita: 56 dětí

Charakter budovy, prezentace školy: Počátky mateřského školství v Rosicích se datují do padesátých let 20. století. Stávající mateřská škola má za sebou 39 let své působnosti. Objekt byl předán do užívání v září 1979.

Patrovou dvoutřídní MŠ propojuje prosklená chodba s hospodářským pavilonem, celý komplex obklopuje prostorná zahrada.

Mateřská škola je postavena v těsné blízkosti řeky Žejbra. Školní zahrada je účelně členěna zelení i dřevěným altánem, který ve slunečných dnech poskytuje dostatek stínu. Je vybavena hračkami, dopravním hřištěm, vrbovými stavbami, rozmanitým sportovním i zábavným zařízením. Dřevěné průlezky a sestavy jsou v souladu se zásadami a normami Evropské unie. Prostorné cestičky umožňují dětem využít rozličných dopravních prostředků (koloběžky, kola, dětské traktory a bagry). Ve střední části zahrady se nachází ohniště se sezením. V prostoru pod ořechy byla zbudována venkovní učebna, která je i k využívání venkovních vystoupení.

Od pradávna se do činnosti školy promítal život obce, jeho obyvatel v průběhu ročních období, dění v zájmových organizacích, vývoj podniků a drobných podnikatelů a jejich podpora předškolnímu zařízení. Akce školy (Živý Betlém, Tříkrálová koleda, vynášení Smrtky, masopustní průvod,…) se těší zájmu široké veřejnosti.

Zákonné zástupce a veřejnost informujeme formou individuálních pohovorů, schůzkami s rodiči, formou nástěnek v prostorách MŠ, webových stránkách a portálu rajce.net.

Spolupracujeme s místní základní školou, se ZUŠ Chrast, s okolními MŠ, s pediatričkou, pedagogicko-psychologickou poradnou, Dětským krizovým centrem, neziskovými centry.

Při MŠ pracuje samostatné sdružení Spolek rodičů a přátel školy.