O nás

Mateřská škola Rosice

 

Vítejte na stránkách MŠ Rosice při ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim!

Jsme mateřská škola se dvěma třídami:

I. třída – „BERÁNCI“

II. třída – „SLUNÍČKA“

Snahou naší školy je:

  • rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy 
  • položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb 
  • případně rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti nadané. 

Pracujeme na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (aktivity, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, před plavecký kurz, výlety, exkurze, společné akce se ZŠ,…).

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

Denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek a rozvíjením komunikativních dovedností dětí.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby se zde každé dítě cítilo maximálně šťastné a spokojené.

Počet tříd: 2

Kapacita: 48 dětí ve školním roce 2020/2021

Charakter budovy, prezentace školy: Počátky mateřského školství v Rosicích se datují do padesátých let 20. století. Objekt nové mateřské školy byl předán do užívání v listopadu 2019. Budova se zahradou je umístěna v zadní části areálu Základní školy a Mateřské školy Rosice, okres Chrudim.

Dvoutřídní MŠ propojuje prosklená chodba s pavilonem ZŠ, ve kterém se nachází ředitelství školy, kuchyň, třídy ZŠ. Celý komplex obklopuje prostorná zahrada.

Mateřská škola je postavena v okrajové části obce. Školní zahrada je vybavena hračkami, rozmanitým sportovním i zábavným zařízením. Dřevěné průlezky a sestavy jsou v souladu se zásadami a normami Evropské unie. Prostorné cestičky umožňují dětem využít rozličných dopravních prostředků (koloběžky, kola, dětské traktory a bagry). Ve střední části zahrady se nachází ohniště se sezením. V prostoru pod ořechy byla zbudována venkovní učebna, která je i k využívání venkovních vystoupení.

Od pradávna se do činnosti školy promítal život obce, jeho obyvatel v průběhu ročních období, dění v zájmových organizacích, vývoj podniků a drobných podnikatelů a jejich podpora předškolnímu zařízení. Akce školy (Živý Betlém, Tříkrálová koleda, vynášení Smrtky, masopustní průvod,…) se těší zájmu široké veřejnosti.

Zákonné zástupce a veřejnost informujeme formou individuálních pohovorů, schůzkami s rodiči, formou nástěnek v prostorách MŠ, webových stránkách a portálu rajce.net.

Spolupracujeme s místní základní školou, se ZUŠ Chrast, s okolními MŠ, s pediatričkou, pedagogicko-psychologickou poradnou, Dětským krizovým centrem, neziskovými centry.

Při MŠ pracuje samostatné sdružení Spolek rodičů a přátel školy.