Nové mobilní telefonní číslo do sborovny ZŠ

Od 14.5.2019 je možné pro kontakt s vyučujícími (omluvenky, info o žákovi apod.) používat mobilní telefonní spojení

+420 605 940 587.

Rubrika: