Soutěž Kde končí svět - známe vítěze

Pozor, pozor! Přišly skvělé zprávy z chrudimské knihovny. Soutěž Kde končí svět zná své vítěze. Jsou mezi nimi také žáci naší školy!

Z téměř 50 výtvarných prací udělila odborná porota 1. místo práci Terezy Piňosové z 5. třídy (v kategorii 10 – 12 let). Ve stejné kategorii se na 3. místo dostala její spolužačka Zuzana Michalicová spolu s Václavem Zrůstem ze 4. třídy.

1. místo Tereza Piňosová (kat. 10 - 12 let)
2. místo Claudia Absolonová (kat. 6 - 9 let)

Žádost o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání (ŠD) 2020/2021

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte k zájmovému vzdělávání na školní rok 2020/2021 vyplňte níže požadované dokumenty pro přijetí do ŠD.  Dokumenty naleznete také na webových stránkách školy v sekci Škola – Školní družina – Dokumenty.

příjem žádostí

26.5. – 15.6. 2020

Paleček a jeho kamarádi z první třídy

V pohádce Františka Hrubína pomohli Palečkovi jeho kamarádi uzvednout šišku. Bez nich by to sám nesvedl. Naši prvňáci mají také šikovné ruce. Pořídili otisky a obrysy těch svých Palečků a jejich kamarádů a s jejich pomocí vykouzlili nádherné květy a nejrůznější živočichy. Podívaná plná fantazie.

Za spolupráci patří poděkování nejen Palečkovi, Ukazováčkovi, Prostředníčkovi, Prstečníčkovi a Malíčkovi, ale také rodičům prvňáků.

Michaela Pavlíková a prvňáci

Adam Houdek, 1. třída
Adéla Marková, 1. třída
Aneta Svobodová, 1. třída
Davídek
Jakub Říha, 1. třída
Laura Fousková, 1. třída
Natálie Trnková, 1. třída
Natálie Trnková, 1. třída
Ondra Trnka
Sára Piňosová, 1. třída
Tereza Saiverová, 1. třída
Vojtěch Dvořák, 1. třída

Máj - lásky čas

Byl pozdní večer - první máj,

večerní máj - byl lásky čas.

Téma lásky výtvarně ztvárnili páťáci a nabízejí vám své práce - podívejte se.

Keramika - 3 lekce!

Komunitní škola pro Vás připravila ještě 3 lekce KERAMIKY (termíny viz níže). Jelikož proběhly pouze 3 lekce keramického kroužku - z 8 naplánovaných, za neuskutečněné hodiny se Vám budou navracet peníze.

Peníze si můžete vyzvednout v temínech konání lekcí: 29.5., 5.6., 12.6. 2020 v 15:00 - 16:00 hod v budově bývalého OÚ.


Osvětim - zrušený zájezd - aktuální informace

Zítra 21.5.2020 se měl konat zájezd do Osvětimi. Zájezd je vzhledem k pandemii zrušen bez náhrady, tedy za nasmlouvaný termín nebude poskytnut žádný náhradní termín. Památník je stále ještě uzavřen. Po otevření (ještě se neví kdy) bude fungovat jen v omezeném režimu, aby byly dodrženy hygienické předpisy především s ohledem na počet návštěvníků. Jeho kapacita se tedy velmi sníží.

Příští školní rok naše škola zájezd nabízet nebude vzhledem k nejistotě dalších vln pandemie.

Návrat do školy pro přihlášené žáky 1.stupně

Vstup do školy vždy pouze brankou.

1.den pře vstupem do školy odevzdají vyplněné Čestné prohlášení ZA KAŽDÉ DÍTĚ ZVLÁŠŤ, bez něj bude dítě odesláno samo domů.

Všichni mají na sobě roušku – pokyn k sundání může dát pouze vyučující.

Do budovy nemají přístup žádné cizí osoby, čekají vždy venku.

Po skončení pobytu ve škole žáci odchází brankou mimo areál školy – tzn. za plot.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina 1 – výuka N.Kyselová, AP M.Farkašová

= přihlášení žáci 1.+2.třídy

Hlavy a výstava v knihovně

Minulý týden prvňáci věnovali pozornost obličejům. Všechny části jsou na správném místě - vystříhané, nalepené, vybarvené. Dala jsem pro vás ty hlavy dohromady, abyste si je mohli prohlédnout. Protože víc hlav víc ví:-).

Chcete-li vědět a vidět ještě víc, zajděte do chrudimské knihovny, kde jsou kromě knih vystaveny také soutěžní práce našich žáků - hlavy Jana Amose Komenského a návrhy stránek ze slabikáře. Vybraným dílům můžete dát hlas za čtenáře. Držíme našim obrázkům palce!

Adam Houdek, 1. třída
Adéla Marková, 1. třída
Laura Fousková, 1. třída
Sára Piňosová, 1. třída
Tereza Saiverová, 1. třída
Vojtěch Dvořák, 1. třída
Výstava v knihovně
Výstava v knihovně
Výstava v knihovně
Výstava v knihovně

Poděkování

 

Nástup do školy 25.5.2020 pro 1.stupeň

V pondělí 18.5.20 v 8hod. vyprší termín, kdy je možné přihlásit žáka 1.stupně k nepovinné školní docházce do konce š.roku. Pozdější změna již nebude možná.(viz info a přihláška zaslaná rodičům mailem)

Rozpis žáků do skupin bude s ostatními pokyny zveřejněn 19.5.2020 na webu školy.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS