Za knihami do Chrudimi - exkurze 1. a 3. třídy

Kamil v knihovně a Róza na nákupech

Na seznam našich okřídlených kamarádů jsme si ve čtvrtek připsali Kamila. Před vánočními svátky nám přinesl zprávu o naší výpravě do Chrudimi, to jsme ale ještě nevěděli, jak se jmenuje, ani že je to špaček. Kamil není špaček jen tak ledajaký, na rozdíl od svých bratříčků, sestřiček, sestřenic a bratranců celé léto strávil v knihovně. A tak nějak se nestihl naučit létat…

Běh vítězství - harmonogram

http://www.obec-rosice.cz/assets/Image.ashx?id_org=14119&id_obrazky=1228

Masopust v chrudimském muzeu - čtvrťáci

Také čtvrťáci zažili masopust v chrudimském muzeu, stejně jako páťáci, jen o den později, v pátek 21.2. Tučný čtvrtek jsme už tedy měli za sebou, a kdo si o den dříve nedal k jídlu něco dostatečně tučného, bude to moci napravit až příští rok.

Nástěnka k masopustu
Nachystaní na masopustní obchůzku po Rosicích
Masopust v Regionálním muzeu Chrudim
Chystáme si čepice.
Střapec patří na špičku.
Lepíme ozdoby.
Ušpiněný obličej k masopustu patří.
A je hotovo.
Jaké jsou typické masopustní masky?
Za chvíli už budeme vědět.
Přiřadíme to správně?
Tvoříme dvojice - obrázek a název.
Pracovní list nám zůstane.
Kam to asi patří?
Máme hotovo.
Laufr je nejdůležitější postava.
Nácvik šátečkového tance - tančí modří a červení turci.
A můžeme jít na masopustní obchůzku.
Hlavně z vesela.
Otevře nám hospodyně?
Dostaneme smažené koblížky?
Za šátečkový tanec určitě.
Takhle tančí kluci.
Takhle tančí děvčata.
Hospodyně je spokojená, rozdává koblížky.
Moc nám chutnají.
A obchůzka pokračuje.
Do kroku nám vyhrává své pochody František Kmoch.
Masopust se chýlí se konci.
Zbývá sečíst hříchy kobyle ...
a pak ji zaříznout.
Ožije, ožije?
Ano, povedlo se. Stejně jako celý program.
A myšáka Huberta si necháme na příště.

Karneval u Sluníček

V pátek se třída Sluníček jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v třídu pohádkových bytostí. Děti totiž přicházely do školky vybaveny kostými oblíbených hrdinů a bytostí z pohádek. Promenáda, která zahájila karneval byla pastvou pro oči nás všech. Po nezbytném fotografování mohl vypuknout netrpělivě očekávaný karnevalový rej a děti se mohly v rytmu oblíbených písniček plně předvést ve svých "rolích"...

Pro rodiče a další zájemce

Srdečně Vás zveme v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim na workshop pro rodiče a pedagogy s diskusí a výměnou zkušeností s PhDr. Lidmilou Pekařovou na téma:

Masopust v chrudimském muzeu

     Hlinecký masopust – kulturní dědictví UNESCO – přenesený do prostor chrudimského muzea je neopakovatelný zážitek pro děti i dospělé. Na Tučný čtvrtek pátá třída prožila s paní Markétou Sodomkovou kreativní, zábavnou hodinku plnou zajímavých informací z historie masopustních obchůzek v okolí Hlinska spojených s výtvarným tvořením i tanečním rejděním. Výrobu barevných papírových zdobných laufrovských čepic vystřídal šátečkový tanec ve dvojicích, následovala obchůzka vesnicí a také ochutnávka sladkých masopustních koblížků. Na závěr nechyběla dramatická scénka – symbolická poprava a znovuvzkříšení hříšné kobyly.

Masopust prochází žaludkem

A máme tu zase po roce masopust. Doba od Tří králů do Popeleční středy, kdy začíná čtyřicetidenní půst. Ten potrvá až do Velikonoc, takže je potřeba se co nejvíce najíst a napít právě teď, aby byl člověk celý rok při síle. Původně se na masopust jedlo hlavně jehněčí, hovězí a zvěřina, v 19. století se začaly oblibě těšit zabíjačky. Mezi tradiční jídla patří i husa, boží milosti a koblihy smažené na másle. Ty měly dříve i svou obřadní úlohu, a to jako jídlo, které hospodář vynášel do polí. Také naše rosické maškary si na sladkých koblihách pochutnaly.

Pojďte děti k nám do spížky,

LV - vyúčtování

19.2.2020 proběhlo vyúčtování zálohy na lyžařský výcvik. Žáci mají zapsáno ve svých diářích. Zde uvádím ceny za jednotlivé položky:

ubytování a strava 1.stupeň: 2000Kč

                          2.stupeň: 2150Kč

doprava                           : 332Kč

záloha karta na vlek:           +50Kč

večerní lyžování:                190Kč (1.st.)/220Kč(2).st.

Podrobný rozpis a doklady jsou uloženy u ředitelky školy, možno nahlédnout.

Pozvánka na výlet

Spolek ROSA I, z. s. pořádá dne 30. 5. 2020 (sobota) výlet klimatizovaným autobusem pro rodiče s dětmi do zábavního parku MIRAKULUM v Milovicích - https://www.mirakulum.cz/. Přihlásit se může žák ZŠ, který uhradil příspěvek do ROSY v doprovodu zákonného zástupce (1 žák = 1 zákonný zástupce). Za dítě zodpovídá zákonný zástupce!! Přihlášky zasílejte výhradně na e-mail: spolekrosa@seznam.cz do 6. 3. 2020 v rozsahu: jméno, příjmení + počet osob + tel. kontakt. Počet cestujících je omezen na 60 osob. Doprava je hrazena z fondu ROSA I, z. s. Vstupné 170,- Kč na osobu bude uhrazeno při vstupu do autobusu a poté zakoupeno hromadně (sleva pro skupinu osob). V případě nepříznivého počasí se výlet nekoná!!

Preventivní programy ACET

Opět po roce k nám zavítal lektor od společnosti ACET, Mgr. David Lachman, s programy primární prevence. Na 9. třídu čekal program Hrdinství a 7., 8. třída prošla programem Jak se nenechat podvést.


Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS