Spaní ve škole sedmáků

Spaní ve škole sedmáků

Není spaní jako spaní, ale SPANÍ VE ŠKOLE může být špičkové a nabité k prasknutí činnostmi, které sedmáky baví. Jejich očekáváni:

-        hrát volejbal nebo nohejbal

-        opékat buřtíky

-        trsat na diskotéce

Výlet IV. třída

Ve čtvrtek ráno 16. června vyrazila čtvrtá třída pod vedením třídní učitelky Aleny Šachové na výlet. Nastoupili v Rosicích do autobusu, V Chrasti do vlaku a v Bílku vystoupili. Šli směrem na Chotěboř. Počasí bylo slunné, jen během odpoledne jednou zmokli. Procházka lesem byla příjemná až na část, kdy museli překonat popadené, neuklizené stromy. Chlapci ochotně pomohli děvčatům při přelézání přírodních překážek a zdolávání příkrých svahů. Procházku si prokládali četnými přestávkami na jídlo. V Chotěboři navštívili cukrárnu a cestou na nádraží se vyfotili u sochy. Zpáteční spoje i přes lehké zpoždění nezklamaly. Všechny děti i paní učitelky dorazily v pořádku domů. 

POKOS - předávání cen

V přiložené fotodokumentaci si můžete prohlédnout slavnostní předávání cen výtvarné soutěže POKOS, ve které Vašík Zrůst ze 6. třídy obsadil krásné 2. místo. BLAHOPŘEJEME!

Vašíkův výkres znázorňuje německé důstojníky se zbraní v ruce.


Badatelská výuka ve 4. třídě

Ve středu 15. 6. jsme se s žáky 4. třídy vydali k mistní říčce na průzkumUsmívající se Každá dvojice měla k dispozici badatelský batoh s potřebnými věcmi - sítko, odběrové lahvičky, lupy, pinzety, poznávací klíče, atd. 

Potápníci a splešťule blátivá
Mřenka mramorovaná

Hodina chemie v 8. třídě

V úterý 14. 6. žáci 8. třídy vytvářeli při hodině chemie sopku, zkusili si chemickou reakci jedlé sody s octem a doplnili si tak další učivo ke kyselinám, pH, využití chemie v domácnosti, atd. 

Na fotografiích uvidíte, jak se žákům pokus povedlMrkající

Zápis do 1.ročníku ZŠ - UKRAJINA

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи             Mgr.Dana Brdíčková

Zápis do MŠ - UKRAJINA

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка              Mgr.Dana Brdíčková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim

Žádost o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání (ŠD) pro školní rok 2022/2023 - příjem přihlášek do 24.6.2022

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte k zájmovému vzdělávání na školní rok 2022/2023, dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci Škola – Školní družina – Dokumenty.

příjem žádostí

13.6. – 24.6. 2022

Exkurze v hasičské zbrojnici

V závěru týdne jsme se s dětmi vypravili na zajímavou návštěvu. Jelikož jsme měli týden zaměřený na téma integrované záchranné složky, domluvili jsme návštěvu v místní hasičské zbrojnici. Když jsme se blížili na místo určení, vítala nás hasičská siréna. Přivítal nás také velitel jednotky pan Hejduk, který vedl celou exkurzi. Nejprve nás seznámil s hasičkou výstrojí, poté jsme se přesunuli k hasičskému autu. Ukázal dětem, jak se navíjí hadice, jaké druhy hadic používají při hašení požáru. Děti si mohly vylézt na hasičské auto a nahlédnout do nádrže na vodu, což pro ně byla velká výzva. Před hasičskou zbrojnicí na nás čekal poslední úkol v podobě praktické ukázky „hašení na sucho“.

Život v pohybu

V pondělí 6. června se konala skvělá dvouhodinová ukázková show Život v pohybu, zaměřená na moderní druh sportu parkour. Vtipní moderátoři a aktéři celého vystoupení Martin a Marek, pro které je parkour životním stylem, vášní i radostí, v úvodní části seznámili děti s prostředím a historií tohoto sportu, zmínili důležité zásady bezpečnosti a předvedli část klasického tréninku. Následovala poučná a zábavná exhibice s ukázkou základních prvků parkouru, do které aktivně zapojili děti i paní asistentku Terezu, a odvážlivci si vyzkoušeli pod dohledem trenérů salto vzad backflip.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS