Ředitelské volno

Na základě výzvy ministerstva zdravotnictví a nemocnosti pedagogů i žáků vyhlašuji z důvodu zklidnění epidemiologické situace na pátek 25.9.2020 den ředitelského volna. Do školy se žáci vrátí v úterý 29.9.2020.

Ad roušky ve třídách

Na základě konzultace s KHS sděluji:

pokud se žák léčí s alerií, astmatem apod. a doloží o tom potvrzení odborného lékaře, lze mu ve třídě prominout nošení roušky za předpokladu, že v lavici bude sedět sám, s dostatečným odstupem, v dosahu větrání.

Covid k 17.9.2020 - nový pokyn pro celou republiku

Vzhledem k situaci v ČR je s platností od 18.9.20 vydán pokyn pro celou ČR:

Roušky budou od pátku povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

Žáci prvního stupně dále nosí roušky ve všech společných prostorách školy mimo třídy.

Velmi prosíme rodiče, aby s dětmi i doma probrali způsob zacházení s rouškami - ukládat jedině do sáčku, nesahat na obličejovou část, nasazovat těsně, měnit během dne (2.st.) min. 1x, každý den mít čisté,......Pokud toto není dodržováno, je nošení roušky ohrožující.

Děkujeme za spolupráci.

Oznámení z ÚP

Dobrý den.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice rozhodlo kontaktní pracoviště ÚP ČR Chrudim, že nebude v tomto roce realizováno setkání výchovných poradců ani pořádána Přehlídka středních škol okresu Chrudim. Riziko nákazy spojené s oběma akcemi by bylo příliš veliké. Děkujeme za Vaši nadstandardní spolupráci a těšíme se na setkání v příštím roce.

 

 

 

Školní družina - důležité

Vážení rodiče,

 

z důvodu neuhrazení platby za školní družinu v řádném termínu zaniká možnost navštěvovat školní družinu žákům, kteří NEMAJÍ zaplaceno, a to s účinností od 21. 9. 2020.


Platbu proto, prosím, uhraďte NEJPOZDĚJI do konce tohoto týdne, tj. do 18. 9. 2020.

Jejich místo bude nabídnuto, žákům, kteří nebyli přijati do ŠD. 


Děkuji za pochopení.

 

Keramika a Kruhový trénink

Vzhledem k současné situaci jsme omezili výběr kroužků. V prvním pololetí si můžete zacvičit na Kruhovém tréninku.  Lektorkou bude Zuzka Dvořáková. Kurz začíná v pondělí 5.10.2020. Opět se bude cvičit ve dvou skupinách - 1. sk. od 17:50 hod a 2.sk. od 19:00 hod. Nově se bude platit za každou lekci zvlášť (50 Kč). Dalším kurzem je Keramika pro děti i dospělé. Každou středu (16:00-17:30 hod) se na nadšence bude těšit paní D. Nosilová. Začínáme již 7.10.2020. Opět se bude platit každá lekce jednotlivě (1 lekce: dítě - 50 Kč, dospělí - 70 Kč). Tyto změny jsme zavedli, abychom mohli lépe a rychleji reagovat na neustále se měnící situaci (vyhlášení nových opatření= vracení peněz za neuskutečněné lekce).

Konzultační hodiny v š.roce 2020/21

Rozpis konzultačních hodin 2020/21

PEDAGOG

DEN

ČAS

Brdíčková Dana

Út

7:30 – 8:30

Brožková Petra

St

13:30 – 14:00

Ovoce a mléko do škol - dodávka v 39.týdnu

V 39. týdnu Vám ve školních projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol dodáme:

 

 

 

Výlet za odměnu

Ve středu 8. 9. 2020 jsme vyrazili na výlet za odměnu se žáky, kteří se minulý školní rok zapojili do sběrových soutěží. Naším cílem bylo centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus a město Poděbrady.


Po příjezdu do Botanicu nás paní průvodkyně vzala na okružní prohlídku po areálu, během které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a nových informací o různých středověkých řemeslech. Po prohlídce jsme si směnili koruny za tamní platidlo – groše – a rozprchli se vyzkoušet nabízená řemesla na vlastní kůži.

Doporučení ředitelky školy

Z rozhodnutí vlády se doporučení k 10.9.2020 mění v závazný pokyn.

Vzhledem k aktuální situaci ve škole (vysoká absence žáků s rýmou, kašlem, teplotou) vyhlašuji s platností od 9.9.2020 doporučení nosit roušky pro všechny osoby v budově školy ve společných prostorách, tj. chodby, wc, školní jídelna, šatna,...Nošení roušky ve třídě je na individuálním rozhodnutí každého. Při jídle v ŠJ strávníci roušku sundají z obličeje, ale ponechají si ji na sobě (na krku apod., nepokládají ji na stoly či jinam).

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS