Distanční výuka od 3. 3. 2021 - MŠ

Dobrý večer.

 

Dnes proběhla 1. rodičovská schůzka rodičů dětí s povinným plněním distanční výuky a vedoucí učitelky MŠ.

Na jejím základě jsem rozdělila děti do skupin a těmto skupinám přidělila vysílací časy. Toto řešení je rozumné z hlediska kvality vysílání. Děti budou mít větší prostor pro svá vyjadřování.

Tabulka je přiložena, prostudujte ji.

Do vysílání se připojujte kliknutím na ikonu schůzky v kalendáři a následně na nabídku připojit.

 

Helena Kerhartová

Distanční výuka MŠ

Vážení rodiče dětí povinných předškolním vzděláváním,

 

Nastala situace, kdy se nemůžeme setkávat osobně ani s Vámi, ani s Vašimi dětmi. Od 1. 3. nastalo období distanční výuky pro děti, které jsou povinné účastnit se předškolního vzdělávání.

Na podzim jsme odstartovali distanční výuku přes aplikaci Teams a budeme se takto setkávat i nyní v určených dnech a hodinách. Osvědčeným časem pro vás byly podvečerní hodiny, toto respektujeme i nyní.

Každé pondělí ráno od 8:00 bude u hlavního vchodu do MŠ v bedně připravena složka pro každé dítě, která bude obsahovat pracovní listy, týdenní plán, případné pomůcky.

 

Rozvrh vysílání:

Vysílací čas: 17:30 hod.

Uzavření školy od 1.3.2021

Nařízením vlády se od 1.3.2021 do odvolání přesouvá výuka do distančního vzdělávání. Mateřská škola je od tohoto data také uzavřena. Otevření bude závislé na epidemiologickém vývoji, čím poctivěji budeme dodržovat vzájemnou ochranu sebe i druhých, tím rychleji se do škol vrátíme.Usmívající se

 

Ošetřovné: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Pokyn k nošení roušek

23.2.21 16:15 - právě dorazil pokyn z ministerstva k nošení roušek. Je závazný pro všechny. Najdete pod článkem jako přílohu.

 

Covid - 19 - mateřská škola

Vážení rodiče,

Dne 12.2.2021 nám bylo oznámeno, že v pátek 5.února 2021 se v šatně naší MŠ vyskytovala osoba, která byla následně na základě testů vyhodnocena jako pozitivní covid – 19 s britskou mutací.

KHS doporučuje sledovat zdravotní stav vašich dětí a v případě zdravotních obtíží neprodleně zažádat o testování na covid-19. Případnou pozitivitu pak nahlásit do MŠ(zákonná povinnost nás všech).

Předem děkujeme za součinnost a snahu ochránit sebe i své okolí respektováním nastavených pravidel.

V Rosicích dne 12.2.2021

KNIHOVNA Rosice - nová služba

Na adrese https://rosice-katalog.region-chrudim.cz/si můžete prohlédnout, jestli má rosická knihovna ve svém katalogu Vámi hledanou knihu, kterou si chcete přečíst. Pokud ji tam najdete a chcete si ji přečíst neváhejte kontaktovat knihovnici paní Hedviku Chourovou.

Masopust

Masopust aneb začalo masopustní období, ale maškary zůstanou doma

Příprava na příjímací zkoušky od České školní inspekce

Vážení rodiče, milí žáci,

Česká školní inspekce nyní zpřístupnila  testy na přijímací zkoušky v mobilní aplikaci.

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Podrobnosti v přílohách

 

Důležité termíny pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Dovoluji si připomenout všem vycházejícím žákům a zákon. zástupcům termíny, na kterých jsme se dohodli:

- 2.2. 2021 obdrží žáci přihlášky vytištěné školou, což je velké usnadnění Vaší práce ( žáci nemusí opisovat vyučovací předměty za 8. ročník + 1. pololetí 9. ročníku + známky). Termíny k dostavení se ke škole obdržel každý žák na svůj chat. Termíny jsou v rozmezí 14:10 - 15:30 hod. z důvodu dodržení nařízení o nesetkávání se.

- 9.2. mi každý žák dodá vyplněnou přihlášku včetně zdravotního potvrzení na přihlášce

Strom jako dárek

          Mezi lednová výtvarná témata šesťáků patřil opuštěný strom v zimní krajině. Ptala jsem se svých žáků, zda se při distanční výuce necítí být tak trochu opuštěni jako jimi nádherně ztvárněný dřevěný velikán. Na štěstí mě všichni ujistili, že sami nejsou a že se opuštěni necítí. Přeci jen teplo domova a blízkost sourozenců a rodičů nás drží vždy nad vodou. A to je velmi dobře.

          Své kouzelné stromy posílají šesťáci jako dárek všem spolužákům k úspěšnému ukončení prvního pololetí.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS