Běh vítězství - harmonogram

http://www.obec-rosice.cz/assets/Image.ashx?id_org=14119&id_obrazky=1228

S Rózou ve škole: Jak to bylo na Mikuláše

Advent, probuzený tisícem světélek vánočních stromků, na nás dýchl kouzlo očekávání. Zimní svátky, zvyky a tradice nás provázejí hned od začátku prosince. Ještě než přišel Mikuláš, na svátek svaté Barbory, navštívila naši třídu babička Terezky Saiverové s knížkou O pejskovi a kočičce. Neznámý příběh ze známé knihy – naslouchali jsme povídání „Jak hráli divadlo a jak to bylo na Mikuláše“. A podobně jako svatý Mikuláš, byla naše návštěva k prvňákům velice štědrá. Obdarovala děti milými slovy, čokoládou a voňavými andělíčky v cukru i omalovánkou k přečtenému příběhu. Využila možnosti zůstat s námi ve třídě do konce vyučovací hodiny a podívat se na práci prvňáků.

Dopis ze samotného pekla pro děti z MŠ

První prosincový den nám čertík Perejda, který s námi Beránky tráví letošní adventní čas, doručil poštou zprávu z pekla, ke které bylo přiloženo ještě jedno velké překvapení od Mikuláše.

Mikuláš nám totiž ušil a ozdobil krásný látkový adventní kalendář se 24 okénky, a do každého okénka schoval nějakou tu dobrotu.

To by v tom nebyl čert, aby v tom nebyl nějaký ten zádrhel. A taky že ano…čert si usmyslel, že každé odměně musí předcházet nějaké to zadostiučinění, a tak pro nás vymyslel 24 úkolů, na každý den do Vánoc a za každou dobrotu jeden.

Adventní večer očima dětí z MŠ

Jak byly děti spokojené s programem a co se jim nejvíce líbilo?


Jak se vám líbilo rozsvěcení stromečku?

generálka

Florbalový turnaj Skuteč

            Tradičně, již několikátým rokem, se naše škola zúčastnila florbalového turnaje ve Skutči, a to v úterý 26. listopadu 2019.

Cesty z cesty – programy všeobecné primární prevence

Programy všeobecné primární prevence Cesty z cesty jezdí již třetím rokem realizovat do naší školy odborní lektoři primární prevence z krajského centra v Ústí nad Orlicí. Hlavním formativním prvkem je prožitek během programu. Cílem programů je předcházení vzniku rizikového chování a nácvik sociálních dovedností. Zohledňuje se věkové složení skupiny bez rozdělení na více či méně rizikové skupiny. Prevence je zaměřena na běžnou populaci. (více informací: https://www.pppuo.cz/vseobecna-primarni-prevence). Během letošního podzimu proběhly programy ve všech třídách naší základní školy.

English: Iˇve got brown hair.

Byl krásný večer, byl adventu čas

Byl časný večer  - večerní čas - byl adventu čas. Dětí zval ku zastavení hlas, kde cukrovím a medovinou zaváněl školy ráz. Mech nám sice nešeptal o lásce a strom zářil svými světélky a ne jarními květy, ale kouzlo poezie - vánoční poezie - dýchlo na všechny, kteří se po roce opět přišli podívat na tradiční rozsvěcení stromu.

Soutěž Logická olympiáda

Během října měli žáci možnost zúčastnit se soutěže Logická olympiáda.

Soutěžilo se v několika kategoriích.

V kategorii 2. třída se v naší škole nejlépe umístila a 1. místo získala Aneta Mládková. Zároveň obsadila 1. až 8. dělené místo v celém Pardubickém kraji, což je mimořádný úspěch. V této kategorii se ale do vyššího, krajského kolo už nepostupuje. Na 2. místě v naší škole se umístil Dominik Christel a na 3. místě František Hes.

Soutěž PC_ák

Dne 27. 11. 2019 žáci Eliška Šulcová z 8. třídy a Sabina Blažková, Jiří Hančár a Ondřej Chytil z 9. třídy vyjeli do Pardubic a zúčastnili se soutěže PC_ák v tvorbě plakátů. Žáci dostali k dispozici obrázky a text a jejich úkolem bylo vytvořit plakát na téma 17. listopad. Velká gratulace a pochvala patří Sabče Blažkové, která se se svým plakátem umístila na krásném 1. místě. Velké dík patří též ostatním soutěžícím za účast a snahu. Jen tak dál!


Výherní plakáty jsou k nahlédnutí na webových stránkách: soutez.spse.cz v sekci Výsledky.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS