Duben - měsíc bezpečnosti

To, že na nás v dnešní době číhá nebezpečí na každém kroku, víme bezpečně.

Páťáci se při domácím výtvarném snažení pokusili svými kolážemi naznačit, kdo nám při ochraně našeho zdraví i našeho bezpečí pomůže a na koho se můžeme v případě ohrožení obrátit. Nezapomněli na žádnou složku integrovaného záchranného systému.

Pozvánka na schůzku zákonných zástupců dětí MŠ

Pozvánka na

1.      schůzku zákonných zástupců

dětí MŠ Rosice

při ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim

 

Dne 26. 8. 2020 se koná 1. schůzka ZZ dětí docházejících do MŠ Rosice

(16:00 hodin - II. třída – Sluníčka)

 

Program:

 

Výsledky přijímacího řízení do ŠD ve š.roce 2020/21

V příloze najdte výsledky přijímacího řízení do ŠD podle přidělených registračních čísel.

MŠ - fotografie 2019/2020

Pro více společných fotografií i tuto v lepší kvalitě si pište na email: tereza.viskova@skola-rosice.net

 

Rozloučení s 9.třídou

Ráda bych zde uvedla na pravou míru některé informace, které mi podsouvají zákonní zástupci žáků, pravděpodobně na základě mylných informací  buď deváťáků či osob jim blízkých.

Do 17.6.20 nebylo vůbec jasné, zda bude možné předat ve školách vysvědčení. Následoval pokyn MŠMT, který je platný do dnešního dne. Zde se praví:

Vyúčtování plateb

Vzhledem k mimořádné situaci letošního školního roku proběhne vyúčtování pateb za ŠD, MŠ a ŠJ v různých termínech. V první vlně právě probíhá vyúčtování za ŠD, jídelna a MŠ mají termíny během prázdnin.

Děkujeme všem za pochopení.

Sběrové soutěže - vyhodnocení

Jak se stalo již tradicí, čeká na pilné sběrače cena v podobě zážitkového výletu, který se uskuteční v září 2020. Cíl si ponecháme jako překvapení, věřím ale, že se bude líbit.

D.Brdíčková


Milé děti! Usmívající se

Oznámení - vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 29.6.20 – 30.6.2020 mimořádné volno.
Výuka ve šk.r. 2019/2020 tak bude ukončena v pátek 26.6.2020 vydáním vysvědčení.

Důvodem je pokračující složitá situace v souvislosti s dobíhajícími opatřeními proti koronaviru, která z důvodu omezení počtů žáků ve skupinách, pevného obsazení skupin 1. stupně, omezení pohybových a kolektivních aktivit a dobrovolnosti a nepravidelnosti docházky žáků do školy způsobují značné organizační problémy.
Od 29.6.2020 měli v případě potřeby zákonní zástupci možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor pořádaný KOŠ Rosice ve spolupráci se ZŠ.

 

 

Závěr školního roku, vysvědčení

Blíží se závěr školního roku, zde jsou některé organizační informace.

22.6. se koná pedagogická rada. Do tohoto data je nutné mít splněno vše dle pokynů vyučujících. Pokud někdo nebude mít dostatek podkladů ke klasifikaci a opakovaně nepracoval, nevyužil podpory ze strany pedagogů, nemůže být klasifikován a bude mu stanoven termín přezkoušení. Do té doby nemá uzavřený ročník.

Všechny své věci si žáci odnesou domů, prostory školy musí být během prázdnin desinfikovány. Učebnice si žáci ponechají do září. Seznam pomůcek pro příští školní rok bude vyvěšen u každé třídy v sekci výuka.

„ŠKOLKOVSKÁ MATURITA“ aneb rozloučení s předškoláky

Jelikož nám tento rok nevyjde žádné oficiální rozloučení s předškoláky pro veřejnost, připravili jsme si pro ně alespoň krátký program v rámci školky. Dnes je to přesně týden, co naši předškoláčci skládali důležitou zkoušku tzv. Školkovskou maturitu.

Každý musel splnit 5 úkolů: 

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS