100let rosického sportu

http://www.skola-chrast.net/userFiles/images/2018-2019/beh-vitezstvi.jpg

Vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 9.5.2019 a 10.5.2019 mimořádné volno. Důvodem jsou technické a provozní důvody. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina bude v provozu v případě dostatečného zájmu dětí.

Koncert ZUŠ J.N. Filcíka, Chrast

Dne 16.4.2019 jsme se vyparádili a vyrazili linkovým autobusem do Chrasti, čekal nás totiž koncert žáků Základní umělecké školy Jana Nepomuka Filcíka v Chrasti. Na koncert jsme se moc těšili, a byli zvědaví, co nás letos čeká.


Hned po příchodu na nás čekalo velké překvapení, žáčci ZUŠ si pro nás pod vedením pí. učitelky Pavly Medunové připravili hudební zpracování pohádky "O dvanácti měsíčcích".


Rosický KLOKAN opět na stupni vítězů!

Do původně australské soutěže se každoročně zapojují děti z nejrůznějších zemí světa. Pořadatelem Klokana v České republice je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. V naší škole patří tato matematická soutěž k tradičním aktivitám zaměřeným na logické myšlení, uvažovaní a řešení problémů. Na loňský úspěch Jakuba Hese (který skončil na třetím místě v Pardubickém kraji), navázala letos Magdaléna Komárková (3. třída) 2. místem za okres Chrudim v kategorii Cvrček.

Floristická soutěž v Hlinsku

Ve středu 10. 4. 2019 se tři žákyně naší školy (8. a 9. třída) zúčastnily floristické soutěže v Hlinsku. Jejich úkolem bylo vytvořit velikonoční aranžmá a jarní kytici na stůl. Po dvou hodinách snažení měli soutěžící chvilku na odpočinek a netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Z naší školy se nejlépe umístila žákyně Klára Budinská z 9. třídy, kdy se z celkového počtu 15 soutěžících umístila na krásném 4. místě. Tímto všem děvčatům gratuluji a děkuji za aktivní účast. p. uč. Novotná                                                                                                                                                             

 

              

 

                                                        

Ukliďme Česko! Ukliďme Rosice 2019!

K příležitosti blížícího se Dne Země (22.4.) se děti ze základní i mateřské školy opět zapojily do úklidu obce. Za úklidový den jsme si vybrali pondělí 8. dubna. Náš program začal hned ráno ve třídách, kde jsme se s žáky zaměřili na různá témata, např. třídění odpadu, nakupování bez obalu, problematiku plastů, ozonovou díru, kam s bioodpadem, atd. Po krátké přestávce jsme rozdělili rukavice (ikdyž většina dětí měla svoje vlastní), pytle, nářadí a pustili jsme se do práce. Vyčistili jsme velkou část Rosic (okolí školy, řeky, koupaliště, místní tržiště, okolí hřbitova a kostela, část cyklostezky, prostranství dětského hřiště před MŠ a poštou, cestu k pomníku Mrtvých, okolo špejcharu, hřiště a odtud směrem na Synčany, autobusové zastávky až po Řestoky).

Učíme se s rodiči na téma: V dnešním světě computerů

Rodiče našich třeťáků nechodí do školy jen na rodičovské schůzky, konzultace a celoškolní akce. Čas od času je s dětmi pozveme na odpolední hodinu matematiky nebo českého jazyka, kde ovšem nejsou jen pozorovateli, ale učí se společně s dětmi. Cílem je vyzkoušet si roli žáka na vlastní kůži, seznámit se s metodami, kterými jsou žáci ve škole vyučováni a v neposlední řadě také strávit čas společně, mít společné zážitky. Tentokrát jsme se sešli v oblasti člověk a jeho svět nad aktuálním tématem dnešní doby – co nám přináší a co nám může vzít svět počítačů.

Třídní schůzky

Dne 15.4.2019 se konají třídní schůzky spojené s krátkou přenáškou MAS SKCH Asistent prevence zdraví na závažné téma, které i naše škola dlouhodobě řeší, zároveň budete seznámeni s právními dopady při nedodržení zákonných postupů. Společná část proběhne v čase 15:30 – 16:30. Individuální konzultace proběhnou jako obvykle podle rozpisů jednotlivých vyučujících ve složení učitel-zák.zástupce-žák.

Beseda s městskou policií

S preventivním programem Městské policie Hrochův Týnec k nám 9. 4. 2019 zavítala paní policistka Šlechtová.

VYNÁŠENÍ MORENY

Starý pohanský zvyk vynášení Moreny se u nás ve školce pomalu stává pěknou tradicí. Letos jsme vyrobili smrtky dvě. Žluťásci vynesli smrtku vyrobenou podle tradice. Aby ji příroda přijala, byla ze sena, větviček a lýka. Není to práce pro všechny děti, ujala se jí skupinka dětí na zahradě. Oranžásci vyrobili Morenu z chleba a dalšího pečiva. Obě se nám, myslím, povedly, chvíli jsme si je vystavili na chodbě MŠ.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS