Noc vědců 2022

Přijměte pozvání na Noc vědců Univerzity Pardubice

Pro studenty i žáky, pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny nadšence vědy a zákonitostí přírody je určena tradiční Noc vědců, která se koná v jeden moment po celé ČR i Evropě.

Univerzita Pardubice otevře své brány v pátek 30. září od 16 do 22 hodin  v prostorách Fakulty chemicko-technologické v kampusu v Polabinách.

Fyzika je věda - nebo ne?

     Jak už vědí i naši šesťáci, fyzika je věda a zkoumá zákonitosti přírodních jevů a popisuje vlastnosti a projevy toho, co vidíme kolem sebe. Jako základní pojmenování používá slova TĚLESO a LÁTKA.

     Šesťáci se (stejně jako fyzikové) rozhlédli kolem sebe a z těles vytvořili tyto destičky – viz obrázky.

Tělesa = věci, ale i lidé a zvířata; na destičkách to jsou ty konkrétní předměty.

Memoriál Josefa Šťulíka v přespolním běhu

Josef Šťulík, vězněný pardubickým gestapem po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, byl 2. července 1942 popraven v Pardubicích s dalšími spolupracovníky výsadku Silver A.

Na památku tohoto muže Památník Lidice pořádá každoročně přespolní běh pro mládež pod názvem Memoriál Josefa Štulíka. Jeho cílem je vzbudit zájem nejmladší generace o historii památných míst souvisejících s nacistickou represí.

Výlet za odměnu

Letošní výlet za odměnu pro nejlepší sběrače směřoval ve čtvrtek 15. září do krajského historického města Olomouc. Při cestě vlakem došlo na kolejích k nehodě a byli jsme dlouhý čas uvězněni v kupé vlaku a do Olomouce přijeli s dvouhodinovým zpožděním. Proto jsme původní bohatý program zredukovali na krátký rozchod, prohlídku Horního náměstí s orlojem a interaktivní muzeum Pevnost poznání v areálu Korunní pevnůstky, kde jsme navštívili tři expozice – přírodovědnou Živá voda, matematicko-fyzikální Rozum v hrsti a Světlo a tma. Počasí nám také nepřálo, neboť po celou dobu našeho putování městem silně pršelo.

Putování za babím létem v MŠ

V úterý 13. září jsme využili krásného počasí a vyrazili na putování za „babím létem“. Naše cesta začala před mateřskou školou, kde nám paní učitelky daly hádanku, díky které jsme se dozvěděli, že celá vycházka bude o bramborách. Dozvěděli jsme se, že brambory rostou na poli, a také jsme se následně k jednomu takovému vydali.  Pověděli jsme si, že kdysi neexistovala taková technika jako dnes (traktory, kombajny, řezačky na kukuřici apod.), ale že lidé vykopávali brambory sami. No a mezi tím než celé pole vyorali, pálili oheň s bramborovou natí, a v tom ohni si upekli pár brambor na večeři.

KOŠ - kroužky I. pololetí

Nový školní rok už běží a je čas na kroužky KOŠ. Přihlášení je možné do 21. září 2022. Na základě projeveného zájmu otevřeme kurzy.  V pondělí 12. 9. 2022 budou vyvěšeny zápisové archy. Informace o platbách jsou uvedeny níže, ale částku neposílejte dříve, než bude jisté, že Vámi zvolený kroužek otevřeme.

PŘIHLÁŠENÍ  NA  KROUŽKY

Přihlásit se můžete prostřednictvím: 1)  emailu (jana.svobodova@skola-rosice.net)

                                                           2) zápisu na záznamový arch na nástěnce ve škole

Nabídka podpory žákům ve škole

Vážení rodiče, v nejbližším čase by vám měla do mailů dorazit nabídka aktivit vedených spec.pedagožkou Mgr.Zimmermannovou. Vše bude díky našemu zapojení do programu IKAP nabízeno zdarma. Prosíme o sdělení případného zájmu tak, aby aktivity byly zahájeny na začátku října.

PERCEPČNĚ MOTORICKÁ NÁPRAVNÁ CVIČENÍ

Rozvrh pro 1.9. a 2.9.22

1.9.22 je výuka 2.-9.třídy 1.hodinu, pak žáci odchází domů, přihlášení mohou být do 12hod. v ŠD.

2.9.22 2.-9.třída výuka 1. - 4.hodinu - třídnické práce, přihlášení mají oběd v ŠJ.

1.třída  - dle pokynů třídní učitelky.

Od 5.9.22 výuka podle stálého rozvrhu.

Provoz školní družiny v prvním týdnu školního roku 2022/2023

Dobrý den,

dne 1.9. 2022 bude provoz odpolední družiny od 8:30 do 12:00. ŠKOLNÍ JÍDELNA NEVAŘÍ!

Zájem o školní družinu v prvním školním dnu nahlaste vychovatelce ŠD emailovou zprávou – radka.cimburkova@skola-rosice.net nejpozději do 31.8.2022 do 16:00 hod.

Dne 2.9. 2022 provoz ŠD ranní družina od 6:15 do 7:20 odpolední po ukončení vyučování do 16:00.

V první školní den prosím ty, kteří neodevzdali dokument Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny společně s přihláškou, aby tak učinili. V případě potřeby dokument naleznete na webu školy v sekci Školní družina – dokumenty.

Divadelní předplatné VČD 2022/2023 pro žáky 2. stupně a dospělé

Ve školním roce 2022/2023 bude možné celkem pětkrát navštívit Východočeské divadlo Pardubice, a zhlédnout tak zdařilé kousky z domácího repertoáru, a nejen z něj. Předplatné se zahajuje v září 2022 a končí v červnu roku následujícího. Divadelní předplatné probíhá v týdnu (Po-Čt) a to po vyučování. Na divadelní předplatné jezdíme linkovým autobusem.

Závaznou přihlášku je třeba odevzdat pí. uč. Svobodové do 6. 9. 2022. Dospělí zájemci se mohou nahlásit také do 6. 9. 2022 u pí. uč. Svobodové.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS