Neobyčejná noc s (Ne)obyčejným klukem

 

   (Ne)obyčejný kluk, kniha, která nás provázela během celého našeho andersenovského nocování. Kniha, jež skýtá jistě mnoho OBYČEJNÉHO, ale i NEOBYČEJNÉHO, VÝJIMEČNÉHO a ZAJÍMAVÉHO. Především nabízí strhující příběh malého chlapce, s nímž čtenáři zažívají jeden školní rok. Kniha odkrývá témata, jako jsou vztahy mezi lidmi, odlišnosti mezi lidmi, lidskou sounáležitost, toleranci, ale i šikanu a agresi.

   Díky metodám kritického myšlení jsme se postupně seznamovali s životem desetiletého Augusta, hlavního hrdiny knihy. Uvažovali jsme a hodnotili, v čem my sami jsme výjimeční, neobyčejní a zvláštní, a přemýšleli jsme, v čem August by mohl být (ne)obyčejný. Pomocí naší bujné fantazie a za pomoci toho, co jsme se postupně dočítali, jsme předvídali a zdůvodňovali, co se v textu bude odehrávat dál. Snažili jsme se vcítit do pozice Augusta, jak se cítí, co prožívá, a neustále jsme si kladli otázku, zda je tedy vlastně obyčejný, či není. Diskutovali jsme také o dalších postavách, které doprovázejí Augusta během jeho prvního školního roku, hodnotili jsme jejich vztah k Augustovi, a i to, jak se k Augustovi chovají.

   Avšak nečekalo na nás pouze čtení. Průběh čtenářského večera nám zpříjemnila pizza, kterou jsme si jistě všichni po tak náročném čtení zasloužili. Dále došlo i na film, protože kniha (Ne)obyčejný kluk byla zfilmovaná. V tento moment jsme byli všichni napnutí, jak vlastně August bude vypadat, jelikož dosud měl každý v hlavě pouze svoji vlastní představu. Nechyběla ani noční hra, v průběhu které žáci prokázali, co si z nocování a čtení pamatují.

   Celý večer končil potleskem, protože jak říkal samotný August: ,,…každý z nás by měl zažít alespoň jednou potlesk ve stoje.“ Potlesk si zasloužila nejen úžasná kniha od R. J. Palacia, ale především si jej zasloužili žáci, kteří si poradili opravdu s náročnými čtenářskými úkoly, několikrát předvedli, že jsou schopni pracovat s textem, zamyslet se nad jeho poselstvím a hlavní myšlenkou a v průběhu večera přicházeli se skvělými myšlenkami, nápady a odpověďmi.

 p. uč. Svobodová a p. uč. Procházková

Shrnutí andersenovské noci očima žáků:

,,Tento večer nám měl představit knihu, která nese název (Ne)obyčejný kluk. Kniha nebo spíše děj mě osobně donutil se zamyslet nad chováním k druhým. Pevně doufám, že i ostatní to přimělo se nad sebou zamyslet. Večer jsme si pustili. Byl to krásný večer, při kterém jsme si objednali i pizzu. Celý večer jsme zakončili stezkou odvahy, která byla parádní.“

Klaudie Fričková, 8. ročník

,,Noc s Andersenem byla moc hezká a zážitková. Nejprve jsme četli knihu (Ne)obyčejný kluk, která byla napínavá, ale občas i smutná. V průběhu večera jsme si dali i pizzu, avšak hned jak jsme měli plná bříška, vrátili jsme se ke knížce. Plnili jsme různorodé úkoly, bylo to náročné, ale společně jsme to zvládli. Po čtení jsme byli zvědaví, protože paní učitelka nám řekla, že knížka byla i zfilmovaná. Film byl poučný, některým i slzička ukápla. Došlo i na stezku odvahy, která byla strašidelná.“

Tereza Budinská, 6. ročník

,,… Kniha byla o klukovi jménem August, který měl poškozený obličej. Nejvíc se mi na spaní líbilo, jak jsme četli a jedli pizzu.“

Tereza Dušková, 6 ročník

,,… Hlavní hrdina byl August, který měl problémy s obličejem. Kniha se mi líbila, protože jsem se dokázala vcítit do Augusta (jak se mohl cítit, jak mu bylo, …). Nejvíce se mi líbilo, jak nám paní uč. Svobodová rozdala bonbónky a paní uč. Procházková nám mezitím četla.“

Eva Slavíková, 6. ročník

,,Noc s Andersenem byla super. Pracovali jsme s knihou (Ne)obyčejný kluk. Četli jsme texty z knížky a potom vyplňovali úkoly do takové brožurky (něco jako Rosík). Dvě hodiny jsme pracovali a namáhali své mozky vymýšlením. Potom jsme měli pizzu, navečeřeli jsme se a posilnění jsme pokračovali dál v náročné práci…“

Veronika Braciníková, 6. ročník

 

 

Rubrika: