,,Není-li něco nemožné, tak musí existovat způsob, jak toho dosáhnout.“

,,Není-li něco nemožné, tak musí existovat způsob, jak toho dosáhnout.“

Co je podle Vás hrdinství? Kdo je ve Vašich očích hrdina? Jaký čin hodnotíte jako hrdinský? Tak zněly otázky, jimiž jsme odstartovali projektový den s žáky 8. a 9. třídy.  Po přemýšlení nad hrdinstvím jsme si představili autora výše zmiňeného poselství, záchrance 669 dětí za druhé světové války, držitele řádu T. G. Masaryka a Řádu Bílého lva, Nicholase Wintona.

Projekt byl zacílen jednak na samotnou osobnost a odkaz Nicholase Wintona, ale i na historické události Protektorátu Čechy a Morava, na osudy Židů a omezení, která se na Židy vztahovala na základě Norimberských zákonů.

Během celého dne jsme především pracovali s různorodými texty, kladli si otázky, přemýšleli, hodnotili, ale i se snažili vžít do pocitů zachráněných/nezachráněných dětí, protože i my sami jsme se na chvilinku staly Wintnovými dětmi – buď jsme měli štěstí, že ,,jedeme v transportu“, který dojel do Británie, stalo se ale i, že někteří štěstí neměli a ,,seděli“ v již neuskutečněném, byť naplánovaném transportu.

Celý projekt vyústil tím, že jsme 21. 5. vyrazili do Skutče na projekci dokumentárního filmu Síla lidskosti od Mateje Mináče, kde jsme upotřebili informace nabyté z předešlého projektového dne a dále si je prohloubili. Po projekci filmu následovala zajímavá a strhující diskuze s producentem filmu. V závěru jsme se opět vrátili k otázkám, jež nám to celé odstartovaly: Co je podle Vás hrdinství? Kdo je ve Vašich očích hrdina? Jaký čin hodnotíte jako hrdinský?

Snad se nám podařilo změnit prvotní lehce odmítavé a negativní reakce některých žáků na toto téma, žáci se dozvěděli podstatné informace z naší historie a především se nechali inspirovat osobností Nicholase Wintona a jeho životním krédem – etika a kompromis, na nichž má být postaven náš život.

p. uč. Jana Svobodová a p. uč. Jaroslava Procházková


(Fotografie budou brzy ke zhlédnutí ve fotogalerii.)

Rubrika: