Nenechme se podvést

    Jak se nenechat podvést? To je jistě otázka, kterou si pokládá řada z nás. Naši osmáci a deváťáci měli na toto téma preventivní program, který zajistila společnost ACET, jež se problematice primární prevence věnuje již řadu let.

   Mladá generace je zahlcena množstvím informací, s nimiž je potřeba umět nakládat a pracovat. Je třeba dokázat se zdravě vymezovat vůči informacím, s kterými se žáci setkávají především v mediích a na internetu.

   Program Jak se nenechat podvést? byl zaměřen na rozvíjení kritického myšlení. Kritické myšlení bylo aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které byly lektorem demonstrovány. Hovořilo se o konspiračních teoriích, o Fake News, došlo i na věštění z ruky, léčitelství a karetní triky. Závěrem se žáci dozvěděli, jak si ověřovat pravost informací, a byli seznámeni se znaky pravdivé informace.