Němčina 8

 

Poslední dny školního roku! 

Dej do pořádku učebnice a připrav k odevzdání!

Všechny sešity z Nj si nutně uschovej, budeme v nich pokračovat v 9.třídě. 

 

Práce do 2O.6.

Online se nesetkáme. Kdo má zájem, ať mi napíše a domluvíme se na individ. konzultaci.

Závěrečná práce :  Povídání o sobě

 • využij výukových plakátů a tém.okruhů - Ich, meine Familie, Hobby, Kleidung, Essen, Tiere, Tage, Farben, ...
 • piš jednod. věty
 • neopisuj nikde nesmyslné fráze - poznám to
 • začni : Ich bin .... . Ich wohne in ... . Ich komme aus ....  Ich mag Farbe ...
 • v rodině jmenuj pouze: mamku, taťku a sourozence - ne babičky, tety,...
 • počet vět je 25 i více - piš ručně a čitelně (pouze Dominik může na počítači 15 -20 vět)
 • můžeš zaslat i během psaní ke kontrole
 • práci ofoť a pošli do 21.6.
Info: Pozvánku na oslavu (úkol z minulé hodiny) jsem obdržela pouze od 3 žáků!  V případě neplnění úkolů budu muset zhoršit známku na vysvědčení.

 

Práce do další online hodiny 9.6.

PS str.64/19 - napiš libovolnou pozvánku

Pozor: am -den, um - hodina, im - kde.

Vyfoť a zašli mi na moji adresu nebo napiš ve wordu a pošli jako přílohu.

Na setkání nebyl opět přítomen Ondra H.!


2. 6. - práce zadaná na online hodině - připrav si PS/ číslovky

26.5.  ( jako každé úterý) - online setkání

str. 60 / 7. lekce + slovníček

Připrav si PS na cvičení 4 str 60, .... a řekneme si pravidla užívání předložek: am, um, im. Např.: Ich komme am Sonntag um vier Uhr. ( Přijdu v neděli ve čtyři hodiny).

 

Úkol na 19.5. , 21.5. 

Slovní zásoba v PS (viz minulá online hodina) opiš do slovníčku a nauč se. 

1 i více sloves si do slovníčku vyčasuj. Pozor na časování, pokud si zvolíš nepravidelné sloveso. 

(Adam si začne připravovat vyprávění o sobě. Stačí zatím 10 vět. Pošli mi je do 23.5.)


12.5. online hodina - začínáme opět v 10.30 hodin

 • připrav si Nj /PS - jak jsme se domluvili  ( Adam - vím, že nemá PS)

Milí žáci, v úterý 5.5. nezapomeňte na  online výuku. Těším se na vás v 10.30 - 11.00 hodin.

Připravte si všechny materiály - výukové plakáty, PL, znalosti.


Úkol na poslední týden v dubnu. 

Milí žáci, nedávám nové učivo. Máte tedy čas dodělat případné mezery a opakovat si.

Přeji vám příjemný prodloužený víkend a hodně zábavy při "pálení čarodejnic"!


Úkol na 21.4. a 23.4.

Pracujeme stále s tématem Tiere im Wald (zvířata v lese)

Vytvoř si opět pexeso na tvrdý papír( rýsovací čtvrtka). Nejméně 10 párů zvířat ( můžeš i jiná než jsou v PL).

Máš několik možností: 

- psát česky / německy

- kreslit česky/ psát německy

- vystřihnout obrázky a nalepit / psát německy

Zahrej si rodinným příslušníkem. Důležité je nejen hrát, ale říkat slovíčka německy.

Upozornění:

Abych si mohla zkontrolovat vaše práce ( pexesa, výuk. plakáty, PL), tak si stanovíme on-line setkání.              S každým z vás na 15 minut dle rozpisu,který vytvořím a přiložím dole do souboru. Startovat budeme od 27.4., tak máš ještě čas dodělat,co nemáš splněno! 


Úkol na týden po velikonocích do 19.4.:

Pracuj s přiloženým souborem Tiere im Wald , strana 1

- pracuj do PL str.1 a zašli mi do 19.4. ( pokud ti nepůjde stáhnout či zaslat nevadí, uvidím vše ve slovníčku a vytvořené věty v gram.sešitě)

- slovní zásobu(všechna zvířata opiš do slovníčku)

- vytvořené věty opiš do gramatiky G

 

Svět práce :

Po celou dobu uzavření školy pracuj s užitečnými adresami ( které jsme si psali v hodinách) ohledně volby povolání. Zajímavé a pomocné jsou i testy (zaměření směru volby) na těchto adresách. Např.: Infoabsolvent, ....

 

Připomínám úkol zadaný v hodině na 13.3. a 17.3 :

 • vypracuj výukový plakát k tématu das Essen dle zadaných kritérií:

 - formát A4 ( čtvrtka) 

- namaluj (vystřihni a nalep)  das Essen : ráno, v poledne, večer

-  nejméně 3 pokrmy a nápoj ke každé době

- pokrmy popiš německy

- dbej na estetičnost a čistou práci

- nauč se prezentovat svoji práci před spolužáky ( např. Mein Frúhstúck. Zu Frůhstůck mag ich Brot mit .......  . Ich trinke ( pít - trinken ) Milch ( Tee, ...)


Úkol na 19.3.

 • formát A4 si odděl na 2 části ( horní a dolní)
 • do horní části napiš nadpis Das Gemůse - zelenina
 • nalep či vystříhej 10 různých druhů zeleniny a popiš německy ( použij překladače) - např. Tdie Gurke - okurka,  das Salat - salát, ...
 • do spodní části napiš nadpis Das Obst - ovoce
 • postupuj stejně jako v horní části, např.:der Apfel - jablko, die Birna - hruška, ..

Úkol na 24.3 a 26.3.

Pracuj s přiloženým souborem:

str. 1 - pouze si přečti

str.2 - vypracuj

str. 3 - přečti si

str. 4 a 5 vypracuj

V případě nejasností mi napiš!

Materiál mi zašli na školní mailovou adresu do soboty 27. 3. Kdo mi nezašle, má nevypracováno!

Úkol na 31.3. a 2.4.

téma: die Tiere / zvířata

a) slovíčka z přiloženého materiálu si opiš do W/ slovníček ( musíš použít slovníček)

b) slovíčka se nauč

c) cv. 2,3  z listu vypracuj do sešitu ( nejlépe školní nebo gramatika, ne slovníček), pouze napiš: cv. 2) ..................  , cv.3) ............................

d) cv. 4 opiš také do sešitu a napiš pod opis překlad

Informace o nesplnění úkolů. Nedodal a tudíž nemá splněno:

O. Hromádko, D. Tůma, T. Brychta, J. Dachovský


Znovu nabízím po domluvě individ. konzultace. Napiš mi na moji adresu!

Úkol na 7.4.

do ŽK si zapíše každý žák:

 •   13.3. a 17.3
 •   19.3.
 •   24.3 a 26.3.
 •   31.3. a 2.4.       
K těmto týdnům dostanete ve škole po kontrole známky (popř. nesplněno, kdo nedodal)!!!
Známky ze zaslaných materiálů jste již obdželi.

Od čtvrtka 9.4. máte velikonoční prázdniny! 
 
Přeji vám i vašim rodičům veselé velikonoční svátky! Frohe Ostern!

 

 Rubrika: