Němčina 8

 16.11. a 20.11. ON-LINE hodina odpadá! 

Domácí přípravy 1.+2. skupina na 23.11., 27.11.

  • Kdo neměl úkol(1.skupina na 9.11., 2. skupina 13.11.) zašle mi do 16.11. - jinak nemá splněno!!! Pozor budu hodnotit!!
  • Konverzační fráze - na Teams - 8.tř. - Nj - opsat nebo vytisknout a učit se je + odpovědi
  • Výukový plakát A4 - název Das Hobby. Popiš záliby svoje + 4 libovolné  osoby (rodina, kamarád). Postavy nakresli nebo vystřihni z tiskovin. Příklady popisu: Mein Onkel ist (heisst)Josef. Er spielt schwimmt gern. Das Hobby ist Schwimmen. (plavání). Zašli na můj email do 28.11.

Úkol na 9.11.

Ke každému dni v týdnu napiš libovolné svoje aktivity.
Jde o uvědomění si předložky: Am/V  - užívá se vždy ve spojení se dnem. 
Např.: Am Montag tanze ich gern. (Dej pozor na 1.osobu - e)
Inspirace: učebnice str. 53.


Od 14.10. do 23.10. distanční výuka

Termín hodiny online je stanovem na pondělí( 19.10.), 11:20 - 12: O5 hod.

Připrav si učebnici Fraus, psací potřeby + PL, který již máte. Neomlouvám chybějící učebnice, sešity,  ... Včas jsem vás upozornila, vzít vše ze školy domů.

Zůstávají zadané úkoly na hodinu 14.10., která se nekoná:

  • učebnice str. 51/ cv. 4a) číst (četli jsme společně v hodině 12.10. a budeme číst na známky)
  •                          cv. 4b) -opsat do školního/domácího sešitu
  • zůstává slovní zásoba lekce 5. ( viz PL)
Na online hodině (19.10.) budeme pracovat:
  • učebnice str. 52/ cv. 7
  • učebnice str. 53/ cv. 11 +cv. 13
 
    • Týden 5. 10. - 9.10.

- téma: Das Hobby ( můj koníček) 

 - konverzační fráze

- časování  jednod.sloves 

 

V týdnu od 29.9. - 2.10.

-  opakování  konverzačních frází typu. Jak se jmenuješ? Kde bydlíš?...

- opakování a prohlubování časování slov: wohnen -bydlet: ich wohne , du wohnst, ...


Týden 10.9. - 26.9.

Z důvodu pracovní neschopnosti zadávám informace nyní.

Žáci mají 3 sešity, ve kterých pokračují z loňského roku  (školní, slovníček, gramatika).

V portfóliu pokračujeme také z loňska ( důležité).

Zopakovali jsme slovní zásobu ( viz školní sešit) témat:

- pozdravy

- rodina

- barvy

- dny v týdnu

- číslovky

- školní potřeby

Z těchto témat píšeme 30.9. testík.  K zadanému tématu napíší žáci nejméně 5 libovolných slovíček v němčině. 


 


Rubrika: