Němčina 8

 

Informace:

Ve středu 21.4. hodina on-line není! Dávám dom. přípravu: materiál, který jsme začali minule.
Dom. příprava na příští týden 28.4.
Všechnu slovní zásobu ( podst. jména + poslední sloupec příd. jména, ne věty) z materiálu die Kleidung si opiš do slovníčku ( jedná se 1.stranu) a nauč se. Četli jsme minulou hodinu společně. Další hodinu si vyzkouším. 


21.4. :

V přiloženém souboru najdeš materiál: Die Kleidung 

- vypracuj str. 1 


Dom. úkol nesplnili do 13.4.:

Chmelík, Sas, HyxaDušková Tereza,Filipov, Kohout, Procházková, Doubravský.


Dom. úkol na další hodinu 14.4.

 • Učebnice str.81/ cv.14- opiš údaje v dotazníku a vyplň podle sebe na volný list A4. Barevnost vítána. Pošli mi do úterý 13.4. večer. Založ také do portfólia.

Do 7.4. byl dom. úkol, který nesplnili žáci: Chmelík, Sas, Hyxa, Slavíková, Dušková D., Růžička, Dušková T.,Braciníková, Kohout, Filipov.

 
Dom. úkol na středu 7.4.:

 • V týmech najdi PL velikonoce( ukazovali jsme si na hodině), stáhni, vypracuj a zašli ( chat, email). 


Na středu 31.3.

 • připrav si nejméně 5 otázek pro spolužáka ( k otázkám napiš i svoji odpověď

 • Dom. úkol do 23.3. večer
 • Pracuj s textem z minulé hodiny. Text byl přečten a přeložen. Na straně 2 máte otázky. 3 otázky byly společně vypracovány ve škole. Opiš všech 12 otázek a napiš k nim odpovědi ( pracuj s textem). Pošli mi ( email, chat,..) do úterý 23.3. večer.
 


9.2.

Z důvodu, že kromě Petry Š. a Moniky P. ( část), nemáte úkol na hodinu ( píši všem nesplněno), končím dnešní hodinu a očekávám vše dodělané dle pokynů. Zašli mi do večera, dnes 10.2.

Úkoly dávám na web i Teamsy, tak je dost trapné se vymlouvat, že nevíš, kde co je!! Tato skutečnost mě uráží. 


 INFO:

Od středy 10.2. se budeme setkávat opět všichni!!!

Dom. úkol máš na Teamsech i zde v souborech, dole.Domácí příprava na týden 25.1. - 29.1.On -line setkání nebude.

V přiloženém souboru ( dole) máš slovní zásobu. kterou si opiš do slovníčků. Vypracuj v PL cvičení  12, 13, 14. Pracuj, jak ti vyhovuje: PL si buď vytiskni , cvičení dopiš , ofoť a  pošli nebo si cvičení opiš do školního sešitu, ofoť a pošli, stáhni  ...... .

 

Úkol na čtvrtek 21.1.

Pracovali jsme s textem. Podle informací z textu v  učebnici( str. 64 +55) , na str. 65 dopiš ve cv. 13 c) správné informace do cvičení, přepiš do Wordu a celé mi pošli.  

Nesplněné úkoly do 12.1.: Braciníková, Dušková D., Hyxa, Sas, Filipov

Domácí úkoly do 12.1. 

- Domácí úkol: dole i v souborech na Teams si stáhni materiál: PC - slovní zásoba,  a pod obrázek popiš 10 libov. věcí, nezapomeň na členy. Zašli mi na email do 12.1.

- Další dom. úkol:učebnice str. 62 /cv. 7 . Vyber si 10 libovolných spojení a napiš s nimi věty. Např. : Marion + haben +Katze ( Marion hat die Katze.) Časování slovesa haben máš i na straně 60. Pošli mi s předchozím úkolem na email do 12.1.

- úkoly nezapomeň podepsat!!!Domácí práce na 3.1.2021

 • PL se slovní zásobou - rozdávali jsme ve škole -opsat do slovníčku a naučit ( hlavně zvířata a příslušenství k počítači)
 • PL Ich habe einen Computer - Rozdávali jsme ve škole

16.12. - konzultace na Teamsech


Příprava na hodinu v pondělí 7.12., již  ve škole

 • test z frází - pouze český překlad
 • zkouším čtení již zadaných článků na str. 55 + překlad
 • kdo stále nemá splněné úkoly, má poslední možnost - v pondělí vybírám s portfĺiem
Přeji hodně sil do dalšího týdene!

Domácí příprava na hodinu 30.11.

uč.str. 55 celá - číst +str. 56 /a) písemně na A4 a vložit do portfólia (znovu upozorňuji, že materiály v portfóliu jsou i staré z loňska)


Domácí přípravy 1.+2. skupina na 23.11., 27.11.

 • Kdo neměl úkol(1.skupina na 9.11., 2. skupina 13.11.) zašle mi do 16.11. - jinak nemá splněno!!! Pozor budu hodnotit!!
 • Konverzační fráze - na Teams - 8.tř. - Nj - opsat nebo vytisknout a učit se je + odpovědi (neposílat mi)
 • Výukový plakát A4 - název Das Hobby. Popiš záliby svoje + 4 libovolné  osoby (rodina, kamarád). Postavy nakresli nebo vystřihni z tiskovin. Příklady popisu: Mein Onkel ist (heisst)Josef. Er spielt schwimmt gern. Das Hobby ist Schwimmen. (plavání). Zašli na můj email do 28.11.

Úkol na 9.11.

Ke každému dni v týdnu napiš libovolné svoje aktivity.
Jde o uvědomění si předložky: Am/V  - užívá se vždy ve spojení se dnem. 
Např.: Am Montag tanze ich gern. (Dej pozor na 1.osobu - e)
Inspirace: učebnice str. 53.


Od 14.10. do 23.10. distanční výuka

Termín hodiny online je stanovem na pondělí( 19.10.), 11:20 - 12: O5 hod.

Připrav si učebnici Fraus, psací potřeby + PL, který již máte. Neomlouvám chybějící učebnice, sešity,  ... Včas jsem vás upozornila, vzít vše ze školy domů.

Zůstávají zadané úkoly na hodinu 14.10., která se nekoná:

 • učebnice str. 51/ cv. 4a) číst (četli jsme společně v hodině 12.10. a budeme číst na známky)
 •                          cv. 4b) -opsat do školního/domácího sešitu
 • zůstává slovní zásoba lekce 5. ( viz PL)
Na online hodině (19.10.) budeme pracovat:
 • učebnice str. 52/ cv. 7
 • učebnice str. 53/ cv. 11 +cv. 13
 
  • Týden 5. 10. - 9.10.

- téma: Das Hobby ( můj koníček) 

 - konverzační fráze

- časování  jednod.sloves 

 

V týdnu od 29.9. - 2.10.

-  opakování  konverzačních frází typu. Jak se jmenuješ? Kde bydlíš?...

- opakování a prohlubování časování slov: wohnen -bydlet: ich wohne , du wohnst, ...


Týden 10.9. - 26.9.

Z důvodu pracovní neschopnosti zadávám informace nyní.

Žáci mají 3 sešity, ve kterých pokračují z loňského roku  (školní, slovníček, gramatika).

V portfóliu pokračujeme také z loňska ( důležité).

Zopakovali jsme slovní zásobu ( viz školní sešit) témat:

- pozdravy

- rodina

- barvy

- dny v týdnu

- číslovky

- školní potřeby

Z těchto témat píšeme 30.9. testík.  K zadanému tématu napíší žáci nejméně 5 libovolných slovíček v němčině. 


 


 21.1. Slovní zásoba
PL k nové slovní zásobě
PL práce s textem, str. 1
PL práce s textem, str.2
Dom. úkol PL velikonoce
PřílohaVelikost
Soubor Nj 8 -PC slovní zásoba.docx36.37 KB
Soubor Nj 8 Časové údaje.docx13.53 KB
Microsoft Office document icon die Kleidung871 KB