Němčina 8

Připomínám úkol zadaný v hodině na 13.3. a 17.3 :

  • vypracuj výukový plakát k tématu das Essen dle zadaných kritérií:

 - formát A4 ( čtvrtka) 

- namaluj (vystřihni a nalep)  das Essen : ráno, v poledne, večer

-  nejméně 3 pokrmy a nápoj ke každé době

- pokrmy popiš německy

- dbej na estetičnost a čistou práci

- nauč se prezentovat svoji práci před spolužáky ( např. Mein Frúhstúck. Zu Frůhstůck mag ich Brot mit .......  . Ich trinke ( pít - trinken ) Milch ( Tee, ...)


Úkol na 19.3.

  • formát A4 si odděl na 2 části ( horní a dolní)
  • do horní části napiš nadpis Das Gemůse - zelenina
  • nalep či vystříhej 10 různých druhů zeleniny a popiš německy ( použij překladače) - např. Tdie Gurke - okurka,  das Salat - salát, ...
  • do spodní části napiš nadpis Das Obst - ovoce
  • postupuj stejně jako v horní části, např.:der Apfel - jablko, die Birna - hruška, ..

Úkol na 24.3 a 26.3.

Pracuj s přiloženým souborem:

str. 1 - pouze si přečti

str.2 - vypracuj

str. 3 - přečti si

str. 4 a 5 vypracuj

V případě nejasností mi napiš!

Materiál mi zašli na školní mailovou adresu do soboty 27. 3. Kdo mi nezašle, má nevypracováno!

Úkol na 31.3. a 2.4.

téma: die Tiere / zvířata

a) slovíčka z přiloženého materiálu si opiš do W/ slovníček ( musíš použít slovníček)

b) slovíčka se nauč

c) cv. 2,3  z listu vypracuj do sešitu ( nejlépe školní nebo gramatika, ne slovníček), pouze napiš: cv. 2) ..................  , cv.3) ............................

d) cv. 4 opiš také do sešitu a napiš pod opis překlad

Informace o nesplnění úkolů. Nedodal a tudíž nemá splněno:

O. Hromádko, D. Tůma, T. Brychta, J. Dachovský

Rubrika: