Němčina 7

Dom. příprava pro 1-+2. skupinu na týden 18.11. - 20.11., ON-LINE výuka v tomto týdnu odpadá! :

 • uč. str. 26/2 opsat celé věty do Schulheft
 • PS str. 18/ 3 - začali jsme společně
 • PS str. 19/6 - začali jsme společně
 • Kdo neměl v pořádku výukový plakát ICH + 3 členy rodiny (více vítáno)je nutné dodělat ( příště neomlouvám). O každém členu rodiny napiš 3 i více jednod. vět -inspirace je v uč. str .24
 • na Teams - 7.tř. - NJ - Soubory - opsat materiál Časování v čísle jednotném


1.+ 2.skupina - domácí příprava na 9.11.

 • PS str.25, první sloupec slovní zásoby opsat do W(slovníčku)
 • naučit část slovíček die Familie( co jsme četli společně)
 •  výukový  pakát s ICH (já) rozšířit o další 3 libovolné osoby + věty o nich ( např. Meine Tante heisst Eva. Die Tante woht in .... . Die mag Pizza.)
 • PS str.18/cv.2
 Distanční výuka od 12.10. do 23.10.

Nové informace:

Setkání on -line bude dle vašeho nového rozvrhu.

Pro německý jazyk bylo stanoveno úterý ( 20.10.), od 9: 40 -10: 25 hod. (páteční on-line hodina 16.10. se nebude konat)

Na setkání platí povinná účast ( jako v ostatních předmětech).

Připrav si PS a učebnici + psací potřeby.

Budeme pracovat :

- učebnice, str. 19 /cv. 4 - čtení + položení otázek spolužákovi

- PS, str. 11 / cv. 2,3

Z důvodu odpadlé hodiny v pátek (16.10.) zadávám dom. úkol na úterý 20.10.:

 • PS, str. 14/ 5. - W -otázky - opiš celý bod do sešitu gramatiky a nauč se!

 Zůstává úkol:

 • slovní zásoba v PS str. 17 - vše opsat do slovníčků ( Wokabelh.), výslovnost jsme si společně říkali.

Dobrovolně( bude oceněno): PS str.7 / cv. 11, PS str. 8/ cv. 18.

V případě potřeby konzultace napište na můj školní email.

Přeji hezké dny a pevné zdraví celé rodině.

 

 Září

Z důvodu pracovní neschopnosti zadávám informace až nyní.

Žáci mají podepsané 3 sešity a desky s fóliemi (portfólio)

Schulheft -školní s.

Wokabelheft -slovníček

Grammatik - gramatika

Portfólio - jsou založeny 4 listy( výslovnost, rady k učení jazyka, ...)

Žáci pracovali na úvodní stránce k portfóliu - barevně upravit( různá slovíčka, vlajka Německa,..)

Zkontroluj si, zda máš :

- pozdravy PS str.9 -opsat do slovníčku

-PS str.5/ cv.1,5 -povinně ( zbylá cv. dobrovolně)

-PS str.6 / celá strana ( Heute ist ... - dnes je. Morgen ist ... -zítra je. Gestern war ... - včera byl.)

-PS str.7/ cv.14

- PS str. 10 - zapsaná slovíčka: 1. sloupec pouze část Wochentage

                                              2. sloupec pouze část Farben

Do úterý 29.9. prosím vše zkontrolovat a popřípadě doplnit.