Němčina 7

Poslední dny školního roku! 

Dej do pořádku učebnice z češtiny i němčiny.

Všechny sešity z Nj si nutně uschovej, budeme v nich pokračovat v 8.třídě. ( Někteří z vás mi odevzdali sešity ke kontrole. Kdo si bude chtít odnést domů přes prázdniny, ať přijde v pátek za mnou do kabinetu).


Český jazyk:

2 úkoly z online hodiny 12.6. viz níže přílohy. Vyber si libovolný úkol a pošli mi do 20.6. 

Odkazy na domácí procvičování:

  www.mojecestina.cz

  www.pravopisne.cz

  www.matika.in

  www.skolasnadhledem.cz

Vypracované materiály k němčině  (viz konzultační hodina v úterý) stále neodevzdal a online hodin se neúčastní: Sergio S.


Německý jazyk: ( týden do 19.6.)

Opakuj si základní fráze: Jak se jmenuješ? Kde bydlíš? .... Jako procvičujeme na online setkání!
 
K( konzultační hodiny) proběhly v úterý 9.6. od 14:00 - 15:00 hod.

Na setkání online 5.6. jsme se s přítomnými žáky dohodli:
 • v úterý 9.6. přiněst do školy od 14:00 všechny zadané práce, abychom mohli uzavřít klasifikaci
 • zadané práce: výukový plakát ( Schulsachen s 10 -ti větami, a Deutschland s odpovědí na otázky, kdo mně poslal, tak má u mne vytištěné)
 • slovníčky se slovíčky: Haustiere, Tiere im Zoo a nová slovní zásoba z PL, který sis vzal ve škole
 • 2x pexeso - v obálce, sáčku,...
 • nějaký materiál navíc je vítán
Na setkání bez omluvy chyběli: Duškovy, Drahošová, Doubravský (? neslyšeli jsme ani hlásek), Procházková, Slavíková, Šimunková, Sergio.


Informace k výuce českého jazyka

Milí žáci, v pátek 5.6. proběhne naše setkání online.

Budeme se zabývat němčinou, zkontroluji si všechny výukové plakáty, napsaná slovíčka, PL - vše si připrav k ruce.
Dohodneme se na společné práci v hodinách čj.
Jste rozděleni na 2 skupiny.
1.skupina začne online v 10:00 do cca 10:45 hod. (Braciníková, sestry Duškovy, Budínská, Drahošová, Doubravský, Filipov, Hesová, Hyxa, Chmelík)
2. skupina - ostatní žáci, začátek v 11:00.

27.5. Informace

PL, které budeme potřebovat na další práci máte na stolku ve své třídě. Každý si vezměte 1 papír ze čtyř hromádek, tedy 4 papíry. Využívám situace, kdy máte dnes přijít do školy a odevzdat materiály paní učitelce Novotné.

Úkol na 29.5. a 3.6.
Všechny 4 listy si založ. 2 listy jsou s úkoly a 2 listy se slovní zásobou.
- máš 2 PL se slovní zásobou. Na jednom listu je slovní zásoba, kterou již máš.( Kdo ne, tak urychleně doplň).
Slovní zásobu na druhém PL si opiš do slovníčku. Opisuješ proto, abys ses seznámil s novými slovíčky.

Práce 19.5.

- dodělávání zanedbaných prací a opakování
 
 • Práce na 13.5. a 15.5.

- opakuj si slovní zásobu, kterou máš jistě přepsanou do slovníčku

- vytvoř si pexeso způsobem jako v tématu domácí zvířata - dej do obálky nebo fólie

a) psát česky / psát německy

b) malovat (protože mnoho z vás hezky maluje - Tereza B., Monika P., Gábina S., Aneta P. + další) / psát německy

c) vystřihnout obrázky zvířat / psát německy


Práce na středu 6.5.

 • Pracuj s přiloženým PL " Zvířata v Zoo" - přelož a napiš věty dle pokynu v PL - PL mi pošli
 • Všechna zvířata opiš česky i německy do slovníčku ( ne věty)
Hezký prodloužený víkend.

 • Práce na středu 30.4.

Doplň si materiály, které nemáš hotové a opakuj si povídání o sobě.

Přeji vám pohodový prodloužený víkend a dejte na sebe pozor při "pálení čarodejnic"!


Práce na 22.4. a 24.4.:

 • Podle slovní zásoby die Haustiere( domácí zvířata) si vyrob pexeso.

Pracuj s tvrdým papírem/ rýsovací čtvrtka.

Máš možnosti na tvorbu:

a) psát česky / psát německy

b) malovat (protože mnoho z vás hezky maluje - Tereza B., Monika P., Gábina S., Aneta P. + další) / psát německy

c) vystřihnout obrázky zvířat / psát německy

- vyber si možnost, která ti vyhovuje

 • Zahrej si pexeso + pexeso Školní pomůcky s někým z rodiny. Důležité je mluvit!
 • Na květen vytvořím plán, abychom se on- line setkali- y (postupně po 10 minutách na každého) a práce mi ukážeš a zodpovíš otázky. 

Úkol na týden po velikonocích do 19.4.:

 Pracuj s přiloženým souborem die Haustiere , strana 1

 - pracuj do PL str.1 a zašli mi do 19.4. ( pokud ti nepůjde stáhnout či zaslat nevadí, uvidím vše ve slovníčku a vytvořené věty v gram.sešitě)

 - slovní zásobu(všechna zvířata opiš česky i německy do slovníčku)

 - vytvořené věty + cv. 2 opiš do gramatiky G

 

Úkol do 18.3.:

- vytvoř výukový plakát ( podobně jako byl Meine Familie) na probírané téma Die Schulsachen ( školní pomůcky) dle daných kritérií:

 • formát A4 ( nejlépe čtvrtka)
 • nadpis Mein Máppchen ( můj penál)
 • nakresli nebo vystřihni a nalep otevřený penál, ve kterém budou opět nakresleny či vystřižení školní pomůcky       ( minimálně 10 věcí - nůžky, lepidlo, kružítko, pero, propiska, ...)
 • věechny věci popiš německy
 • využij celé plochy, dbej na estetično a čistotu
 • nezapomeň, že budeš svoji práci prezentovat před spolužáky

úkol na 20.3.

 - na druhou stranu vytvořeného výukového plakátu napiš ke každé věci  (nejméně 10) jednoduchou větu

-  využij přídavná jména, která jsme již probraly. Např.: Das Lineal ist alt. ( Pravítko je staré). Mein Rucksack ist braun. ( Můj batoh je hnědý).

 úkol na 25.3. a 27.3.

Pracuj s přiloženým materiálem:

In der Schule II. 

a) cvičení mi zašli na mailovou adresu

b) pexeso si uschovej - při hraní je důležité si nahlas číst slovíčka 

Je fajn, když mi  v případě nejasnost píšete!

Upozornění. Kdo nedodá do konce týdne úkol, má nesplněno!!!

Úkol na 1.4. a 3. 4. 

téma: Deutschland / Německo

Výukový plakát:  nahoru nadpis  Deutschland , dolu pod práci svůj podpis

- připrav si formát A4 - pracuj na počítači, otázku opiš a k ní napiš odpověď (odpovídej podle sebe česky a celou větou )

- pracuj s  informacemi o Německu, vlož do formátu menší mapku, dbej na estetično

1.  Kolik zemí tvoří Německo?

2.S jakými zeměmi Německo sousedí? Vypiš je.

3. Počet obyvatel a rozloha Německa?

4. Která země je největší zemí Německa( rozlohou)?

5. Hlavní město Německa? 

6. Největší řeky Německa?

7. Jak se jmenují nejvyšší pohoří Německa,

8. Jaká je nejvyšší hora a její výška?

Práci odevzdej do 3.4. Kdo nedodrží termín, má nesplněno!

Info o nesplnění úkolů z minulého týdne: 

Procházková M., Braciníková V.,  Kohout M., Hesová A., Hyxa M., Sas S., Chmelík 

 

 
 
Od čtvrtka 9.4. jsou velikonoční prázdniny! 

Přeji vám i vašim rodičům veselé velikonoční svátky! Frohe Ostern!

Znovu nabízím po domluvě individ. konzultace. Napiš mi na moji adresu!