Němčina 7

úkol do 18.3.:

- vytvoř výukový plakát ( podobně jako byl Meine Familie) na probírané téma Die Schulsachen ( školní pomůcky) dle daných kritérií:

  • formát A4 ( nejlépe čtvrtka)
  • nadpis Mein Máppchen ( můj penál)
  • nakresli nebo vystřihni a nalep otevřený penál, ve kterém budou opět nakresleny či vystřižení školní pomůcky       ( minimálně 10 věcí - nůžky, lepidlo, kružítko, pero, propiska, ...)
  • věechny věci popiš německy
  • využij celé plochy, dbej na estetično a čistotu
  • nezapomeň, že budeš svoji práci prezentovat před spolužáky

úkol na 20.3.

 - na druhou stranu vytvořeného výukového plakátu napiš ke každé věci  (nejméně 10) jednoduchou větu

-  využij přídavná jména, která jsme již probraly. Např.: Das Lineal ist alt. ( Pravítko je staré). Mein Rucksack ist braun. ( Můj batoh je hnědý).

 úkol na 25.3. a 27.3.

 

Pracuj s přiloženým materiálem: In der Schule II. 

a) cvičení mi zašli na mailovou adresu

b) pexeso si uschovej - při hraní je důležité si nahlas číst slovíčka 

Je fajn, když mi  v případě nejasnost píšete!

Upozornění. Kdo nedodá do konce týdne úkol, má nesplněno!!!

Úkol na 1.4. a 3. 4. 

téma: Deutschland / Německo

Výukový plakát:  nahoru nadpis  Deutschland , dolu pod práci svůj podpis

- připrav si formát A4 - pracuj na počítači, otázku opiš a k ní napiš odpověď (odpovídej podle sebe česky a celou větou )

- pracuj s  informacemi o Německu, vlož do formátu menší mapku, dbej na estetično

1.  Kolik zemí tvoří Německo?

2.S jakými zeměmi Německo sousedí? Vypiš je.

3. Počet obyvatel a rozloha Německa?

4. Která země je největší zemí Německa( rozlohou)?

5. Hlavní město Německa? 

6. Největší řeky Německa?

7. Jak se jmenují nejvyšší pohoří Německa,

8. Jaká je nejvyšší hora a její výška?

Práci odevzdej do 3.4. Kdo nedodrží termín, má nesplněno!

Info o nesplnění úkolů z minulého týdne: 

Procházková M., Braciníková V.,  Kohout M., Hesová A., Hyxa M., Sas S., Chmelík M.