Návštěva z Recyklohraní v 7. třídě

Na středu 25.5. jsme měli objednaný lektorský program VODA, který jsme získali za body ze sběru baterií a elektrospotřebičů v rámci Recyklohraní.

Do sedmé třídy přijely lektorky a celých 5 vyučovacích hodin se věnovaly žákům. Program byl velmi rozmanitý, začal ve třídě, kde lektorky seznámily děti s tématem VODA, s hospodařením s vodou, s typem vodních toků, s problémem znečištění vod, atd.

Poté jsme se vypravili k říčce a měřili teplotu vody, průhlednost vody, zkoumali jsme bahno, vodní živočichy, které jsme určovali pomocí klíčů. Také jsme odebrali vzorky vody a vodní rostliny k dalšímu pozorování ve třídě. Po cestě zpět do školy jsme vytřídili posbírané a vylovené odpadky do příslušných kontejnerů.

Po návratu do školy a přestávce na svačinu jsme se pustili do dalšího zkoumání přinesených vzorků. Měřili jsme pH vody, zhotovili preparáty, které jsme zkoumali mikroskopem a určovali o jaké rostliny se jedná.

Celým dnem nás provázel pracovní list, který jsme postupně vyplňovali. Na závěr každá skupinka nakreslila a zhodnotila proběhlé dopoledne.

Celý den jsme si užili, sedmáci pracovali s velkým zápalem a dozvěděli se mnoho informací.

 

Rubrika: