Návštěva odborných učeben v ZŠ Chrast

V květnu jsme s žáky 8. třídy navštívili ZŠ v Chrasti, kde pro nás pan učitel chemie připravil pokusy k bádání. Téma navazovalo na námi probíranou látku z chemie - kyseliny a hydroxidy.Žáci se nejprve seznámili s laboratoří, s bezpečnostními pravidly a poté začali pracovat. 

Začali pokusem - barvení plamene, který měl u žáků velký úspěch. Učili se zapalovat chemický kahan, dále měli tři vzorky neznámých látek, které museli rozlišit na kyselinu, hydroxid a vodu pomocí indikátoru lakmusu. Už se těšíme na další návštěvu učeben příští školní rok.

Více od žáků:

Velmi se nám to líbilo. Zkoušeli jsme, jak různé látky barví plamen a jak od sebe rozlišit kyseliny a zjistili jsme i nové věci. Je to tam hezké, pan učitel sympatický.


 Obarvovali jsme plamen, kouzlili, vše bylo dobré.    Ondra, Ríša, Jirka


Bylo to velmi zajímavé, obarvovali jsme plamen různými látkami (mědí, vápníkem, lithiem a dalšími).  Lucka


Dělali jsme pokusy s kahanem, a to tak, že jsme namočili skleněnou tyčinku do nějaké látky v kapalném stavu a potom ještě v té stejné látce v pevném stavu. Plamen se podle toho zbarvil. Dále se mi líbilo, jak jsme zjišťovali podle zbarvení, co je to za látku.     Kája

 

 

 

Rubrika: