Návrat do školy pro přihlášené žáky 1.stupně

Vstup do školy vždy pouze brankou.

1.den pře vstupem do školy odevzdají vyplněné Čestné prohlášení ZA KAŽDÉ DÍTĚ ZVLÁŠŤ, bez něj bude dítě odesláno samo domů.

Všichni mají na sobě roušku – pokyn k sundání může dát pouze vyučující.

Do budovy nemají přístup žádné cizí osoby, čekají vždy venku.

Po skončení pobytu ve škole žáci odchází brankou mimo areál školy – tzn. za plot.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina 1 – výuka N.Kyselová, AP M.Farkašová

= přihlášení žáci 1.+2.třídy

Ranní příchod – shromaždiště u hlavního vchodu – odstup 2m mezi sebou, vstup do budovy společně v 7:40!!

Výuka v 1.třídě do 11:15

Oběd 11:25 – 11:40

Odpolední pobyt – 9 žáků, v 1.třídě – R.Cimburková, AP M.Kocmanová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina 2 – výuka J.Venzarová, AP A.Dostálová

= přihlášení žáci 3.,4.,5. třídy

Ranní příchod – shromaždiště u cyklostojanu – odstup 2m mezi sebou, vstup do budovy společně v 7:50

Výuka ve 3.třídě do 11:30

Oběd 11:40 – 12:00

Odpolední pobyt – 0

 

S sebou do školy

-        Učení dle pokynu vyučující – 1.den ČJ, M, PRV – 1.skupina

                                                         ČJ, M, Aj   -   2.skupina

-        2 roušky na dopoledne, 2 roušky na odpoledne – vždy v uzavřeném sáčku (2+2)

-        Papírové kapesníky

-        Svačinu v pevném obalu (uzavíratelný sáček, krabička, lahev v sáčku..), případné odpadky uloží do vlastního sáčku a vyhodí do určeného odpadkového koše

Nepřítomnost přihlášeného žáka je třeba omluvit v omluvném listu v ŽK.

 

Pokyny jsou platné k 19.5.2020. Mohou se změnit v závislosti na vládní vyhlášení změn.

 

Rubrika: