Matematika Hejného?

Na schůzce učitelek s rodiči předškoláků jsme mluvili o matematice Hejného. Jen málokdo z laické veřejnosti může říci, že má konkrétní znalosti, na základě kterých je schopen posoudit přínosy této metody oproti matematice "klasické".

Slíbili jsme, že kromě vstupů do hodin v ZŠ vám nabídneme i metodickou příručku, která obsahuje konkrétní příklady a postupy v rámci předškolní matematiky p.prof.Hejného. I s její pomocí si můžete dotvářet povědomí o této metodě.

Rubrika: