Matematika 9


Školní rok 2019/2020 - matematika, fyzika:

MATEMATIKA

v pátek 13.9. test - mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení, vytýkání, vzorce pro druhou mocninu

na 13.9. DÚ - příklady z listů - Minitesty - z prvního 8 až 10 příkladů, z druhého 8 příkladů dle výběru (napsat do DS)

na 16.9. - DÚ na list - úkol řeší žák sám, rodič pouze podepíše (znamená to, že žák řešil doma) - zohlednění C - 2 příklady, rozhlednění D - 1 příklad

na 20.9. - DÚ lineární rovnice - list vlepit do DS a vypočítat, nechat podepsat

------------------------------

FYZIKA

19.9. test - magnetické jevy - viz PL, který jsme řešili ve škole


DÚ na 19.9.:

NAKRESLI SI do ŠS:

 Obrázek nějakého atomu - např. kyslík

Elektroskop – OBR. Str. 7               

Přenesení náboje na hliníkovou nádobu – OBR. uč. str. 9

 Tření dvou nafouknutých balónků – OBR. podle sebe s vyznačením nábojů + nebo -

Kdo chce a může - přinese si nějaké zajímavé baterie