Matematika 9

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.


Týden 23. - 27. 11. 2020

Ve středu 25. 11. 2020 bude on-line test na čtení informací z grafu, odkaz bude zveřejněn na Teams. Vice info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - http://www.sbirkaprikladu.eu/p/5872#.X7e_ERYiHDc nebo učebnice str. 32/cv. 12; str. 33/cv. 13

Přímá úměrnost

 • učebnice - přečíst str. 34/cv. A
 • učebnice - str. 34/cv. 1, 2 - do PS netištěného
 • zhlédni pozorně následující videa:
 • učebnice - přečíst str. 35/cv. B; str. 36/cv. C a str. 37/cv. D
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Přímá úměrnost" a opiš si rámeček ze strany 36
 • učebnice - str. 37/cv. 6 - nejprve si vypočítej hodnotu funkce pro x = 1 (tzn. jedničku dosadíš do rovnice a vypočítáš y), poté zanes bod do soustavy souřadnic a spoj s počátkem (viz př. D nebo druhé video) - pro každou rovnic sestroj nový graf
 • PS - str. 29/cv. 1 a 3


Týden 16. - 20. 11. 2020

Připomínám, že v pondělí nebude on-line hodina. Tento týden nebudeme psát test.


Funkce

 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=I0FMRs9J1gY
 • učebnice - str. 28/cv. B do PS netištěného
 • pusť si znovu video, stopni ho v čase 5:34 a snímek si přepiš do školního sešitu, takto si přepiš ještě snímky v časech 10:29 a 13:57, dále si opiš rámeček ze str. 31 v učebnici
 • učebnice - str. 29/cv. 3 a 4; str. 31/cv. 10 do PS netištěného
 • PS - celá str. 28 (graf ve cvičení 4 sestrojíš tak, že do soustavy souřadnic zaneseš všechny body z tabulky, tedy první bod má souřadnice [-3; -2], druhý [-2; -1], atd.) - hotové cvičení 4 ze strany 28 vyfoť a pošli mi na e-mail nebo do chatu na Teams do 19. 11. 2020


Týden 9. - 13. 11. 2020

Ve středu 11. 11. 2020 bude v rámci on-line hodiny probíhat test na slovní úlohy řešení pomocí soustavy rovnic, všichni budou mít v provozu kameru, více info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - https://skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/slovni-ulohy/smesi


Pravoúhlá soustava souřadnic (je to opakování, probírali jsme již v 7. třídě)

 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=6bvLmbPlJYM příklady na konci videa si zkus sám do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "FUNKCE", pod něj menší nadpis "Pravoúhlá soustava souřadnic" a opiš si rámeček ze strany 23 v učebnici
 • učebnice - str. 23/cv. 1, str. 24/cv. 2, 3 a 4; str. 25/cv. 5 - do PS netištěného
 • PS - celá strana 27 - hotové cvičení 1 z této strany vyfoť nebo oskenuj a pošli mi buď do chatu na Teams nebo na e-mail do čtvrtka 12. 11. 2020


Týden 2. - 6. 11. 2020

Ve středu 4. 11. 2020 bude v rámci on-line hodiny probíhat test na soustavu dvou rovnic (řešení libovolnou metodou), více informací si řekneme v pondělí na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - PS - str. 19/cv. 1 (řeš si libovolnou metodou)


PS - str. 20/cv. 4; str. 25/cv. 4 - vyřešené cvičení 4 na straně 25 vyfoť nebo oskenuj a pošli mi na e-mail do čtvrtka 5. 11. 2020

Směsi a roztoky

 • učebnice - přečíst str. 15-16/cv. A
 • učebnice - str. 16/cv. 1, 2 do PS netištěného
 • PS - str. 20/cv. 1; str. 21/cv. 2 a 3; str. 26/cv. 6
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=UKvo6hLkJVU jen do 6:55


Týden 19. - 23. 10. 2020

Ve středu 21. 10. 2020 bude on-line test na rovnice od dvou neznámých (hledání uspořádaných dvojic), odkaz bude zveřejněn na Teams. Více informací si řekneme na on-line hodině.

 

Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 8/cv. 2 a 3, případně projít zápisky ve školním sešitě


PS - str. 16/cv. 3 a 4


Soustava rovnic - metoda sčítací

 • učebnice - přečíst str. 12/cv. D a str. 13/cv.E
 • zhlédni následující video: https://www.youtube.com/watch?v=jolMsRsA35k
 • do školního sešitu si napiš menší nadpis Metoda sčítací, video si pusť znovu a na konci každého snímku si ho stopni a opiš si každý příklad do sešitu (poslední dvě soustavy zkus sám/sama, potom si zkontroluj) (budeme ještě dovysvětlovat na on-line hodině)
 • učebnice - str. 13/cv. 6 - do PS netištěného
 • PS - celá str. 17 (u cvičení d) nejprve musíme roznásobit závorky)


Týden 12. - 16. 10. 2020

Plánovaný test se přesouvá na 21. 10. 2020.

PS - str. 13/cv. 1 a 3; str. 14/cv. 1, 2, 5

učebnice - přečíst str. 10

učebnice - str. 11/cv. 1 nejprve přečíst, potom vyřešit do PS netištěného

učebnice - str. 12/cv. 2 - do PS netištěného (vyjádři si tu neznámou, u které není žádné číslo, a tu dosaď do zbylé rovnice)

PS - str. 14/cv. 4

_____________________________________________________________________

DOMÁCÍ ÚKOLY

10. 9. 2020 - učebnice str. 17, cv. 15

16. 9. 2020 - učebnice str. 20, cv. 7

23. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (rovnice v součinovém tvaru + zkouška)

30. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (obvod a obsah kruhu) 

7. 10. 2020 - PS pro 8. ročník (žlutý) - str. 108, cv. 1 + povrch