Matematika 9

Školní rok 2018/2019 - matematika, fyzika, zeměpis:

MATEMATIKA

8.11. - zkoušení - Nepřímá úměrnost - podle ŠS a úlohy z PS str. 30 a 31

9.11. - DÚ do DS: Sestroj graf funkcí do 1 obrázku y = 3/x a y = -3/x + další úkoly ze 7.11. a 8.11.

9.11. - test - Nepřímá úměrnost - tabulky a grafy ze ŠS a úlohy podle PS str. 30 a 31

FYZIKA

7.11. !!! (v hodině matematiky) - test - vše dle ŠS

ZEMĚPIS

26.11. - test - Obyvatelstvo - učebnice str. 6 - 10

------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA - 10.10. píšeme Logickou olympiádu - celou hodinu na počítači

na 12.10. - DÚ do DS - sb. str. 14 až 16/ cv. 4., 5., 6. a 7. - 1 příklad

12.10. - test - učivo tohoto týdne

-----------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA - DÚ:

z 17.9. - rovnice - dopočítat chybějící rovnice z PL (pokud vše spočítáno ve škole - napsat: Bylo spočítáno do ŠS) NEBO si napsat 2 libovolné rovnice a ty vyřešit do DŠ

z 18.9. - dopočítat 1 slovní úlohu z PL (vědro s vodou, nebo výběh pro kuřata)

z 19.9. - dopočítat 1 slovní úlohu z PL (voda ve studni, nebo váza) nebo z PL č. 5 - vlastní úloha

z 20.9. - 2 konstrukční úlohy - druhá strana listu, který jsme řešili ve čtvrtek

21.9. - přinést DŠ s úkoly za celý týden

-------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA - od 10.9. do 20.9. opakování poznatků ze 8. ročníku, v pátek 21.9. vstupní písemná práce

Od 10.9. každý den (pondělí, úterý, středa, čtvrtek) domácí úkol do domácího sešitu, odevzdat vždy v pátek (v případě zapomenutí nejpozději hned v pondělí, jinak považován úkol za nesplněný).

Každý pátek test na učivo z daného týdne. Tyto testy začínáme psát od 5.10.

DÚ z 10.9. - libovolné 2 příklady na druhou mocninu - např. řetězce, slovní úlohy atd.

DÚ z 11.9. - 2 příklady na druhou odmocninu - 1 řetězec a 1 slovní úloha

DÚ z 12.9. - 2 příklady na Pythagorovu větu - slovní úlohu na trojúhelník, slovní úlohu s využitím Pyth. věty

DÚ z 13.9. - 2 příklady na zopakování vytýkání, 2 příklady na (a+b) 2, 2 příklady na (a - b)2, 2 příklady na (a + b).(a - b)

V pátek 14.9. přinést domácí sešit se všemi úkoly

--------------------------------------------------------------

ZEMĚPIS - opakujeme evropské státy a jejich hlavní města, PL Opakování - o Evropě mít ve ŠS, 17.9. budeme dokončovat,

24.9. zkouším 32 evropských států a jejich hlavní města (států je 50, 32 států si každý vybere podle sebe - vytvoří si kartičky na procvičování: na jedné straně název státu, na druhé straně hlavní město)

---------------------------------------------------------------

FYZIKA - začínáme 11.9.

---------------------------------------------------------------