Matematika 9


Školní rok 2019/2020 - matematika, fyzika:

MATEMATIKA

v pátek 13.9. test - mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení, vytýkání, vzorce pro druhou mocninu

na 13.9. DÚ - příklady z listů - Minitesty - z prvního 8 až 10 příkladů, z druhého 8 příkladů dle výběru (napsat do DS)

na 16.9. - DÚ na list - úkol řeší žák sám, rodič pouze podepíše (znamená to, že žák řešil doma) - zohlednění C - 2 příklady, rozhlednění D - 1 příklad

na 20.9. - DÚ lineární rovnice - list vlepit do DS a vypočítat, nechat podepsat

na 27.9. - DÚ rovnice se dvěma neznámými - do DS, podepsané od rodičů, z učebnice č. 1 - str. 7/1., str. 8/2., 3., str. 9/5.

27.9. test z učiva od 23.9. do 26.9., příprava podle DÚ

2.10. PŘÍPRAVA NA PŘÍJIMACÍ ZKOUŠKY - s sebou: psací a rýsovací potřeby (obyč. tužku, trojúhelník, rovné pravítko, kružítko, gumu)

na 4.10. DÚ - do DS z uč. s.12/3A

4.10. test - soustava rovnic

na 9.10. DÚ - dopočítat příklad ve školním sešitě - dle uč. s. 15/A

na 22.10. (příp. 23.10.) DÚ PS str. 27/ celá - dokončení z hodiny; individuální zadání pro některé žáky - z uč. str. 23/1., 24/2. do ŠS

25.10. test - pravoúhlá soustava souřadnic a grafy - zakreslit bod do soustavy souřadnic, vyčíst z grafu souřadnice bodu, vyčíst z grafu odpovědi na otázky - doporučená příprava - sbírka s. 14, 15, 16; PS s. 27

na 5.11. DÚ - PS str. 28/3., 4.

v pondělí 11.11. test - grafy - čtení z grafu, graf a vzorec přímé úměrnosti ze zadané tabulky

15.11. - test - přímá úměrnost

21.11. - test - nepřímá úměrnost (v pátek 22.11. je preventivní program 1. - 3. hodinu)

------------------------------

FYZIKA

19.9. test - magnetické jevy - viz PL, který jsme řešili ve škole

DÚ na 19.9.:

NAKRESLI SI do ŠS:

 Obrázek nějakého atomu - např. kyslík

Elektroskop – OBR. Str. 7               

Přenesení náboje na hliníkovou nádobu – OBR. uč. str. 9

Tření dvou nafouknutých balónků – OBR. podle sebe s vyznačením nábojů + nebo -

Kdo chce a může - přinese si nějaké zajímavé baterie

na 26.9. doplnit úkol z minulého týdne

3.10. - test Magnety - kdo nepsal (příprava podle pracovního listu)

17.10. - test Napětí a proud