Matematika 9

Školní rok 2019/2020 - matematika, fyzika:

MATEMATIKA

LEDEN

20.1. Pololetní písemná práce (15. - 17.1. budeme ve škole opakovat)

Z důvodu nemoci změna termínů - pravděpodobně to bude takto:

20. - 21.1. opakování na pololetní práci ve škole

22.1. pololetní písemná práce

PROSINEC

na 4.12. DÚ - PL cv. 1/d,e,f,h  cv. 2/b,d

6.12. test - lineární funkce - doporučená příprava uč. s. 45/2., 5.  s. 47/8.,  s. 48/11., 12.

LISTOPAD

na 5.11. DÚ - PS str. 28/3., 4.

v pondělí 11.11. test - grafy - čtení z grafu, graf a vzorec přímé úměrnosti ze zadané tabulky

15.11. - test - přímá úměrnost

21.11. - test - nepřímá úměrnost (v pátek 22.11. je preventivní program 1. - 3. hodinu)

27.11. - test - nepřímá úměrnost (přesunutý termín)

ŘÍJEN

2.10. PŘÍPRAVA NA PŘÍJIMACÍ ZKOUŠKY - s sebou: psací a rýsovací potřeby (obyč. tužku, trojúhelník, rovné pravítko, kružítko, gumu)

na 4.10. DÚ - do DS z uč. s.12/3A

4.10. test - soustava rovnic

na 9.10. DÚ - dopočítat příklad ve školním sešitě - dle uč. s. 15/A

na 22.10. (příp. 23.10.) DÚ PS str. 27/ celá - dokončení z hodiny; individuální zadání pro některé žáky - z uč. str. 23/1., 24/2. do ŠS

25.10. test - pravoúhlá soustava souřadnic a grafy - zakreslit bod do soustavy souřadnic, vyčíst z grafu souřadnice bodu, vyčíst z grafu odpovědi na otázky - doporučená příprava - sbírka s. 14, 15, 16; PS s. 27

ZÁŘÍ

v pátek 13.9. test - mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení, vytýkání, vzorce pro druhou mocninu

na 13.9. DÚ - příklady z listů - Minitesty - z prvního 8 až 10 příkladů, z druhého 8 příkladů dle výběru (napsat do DS)

na 16.9. - DÚ na list - úkol řeší žák sám, rodič pouze podepíše (znamená to, že žák řešil doma) - zohlednění C - 2 příklady, rozhlednění D - 1 příklad

na 20.9. - DÚ lineární rovnice - list vlepit do DS a vypočítat, nechat podepsat

na 27.9. - DÚ rovnice se dvěma neznámými - do DS, podepsané od rodičů, z učebnice č. 1 - str. 7/1., str. 8/2., 3., str. 9/5.

27.9. test z učiva od 23.9. do 26.9., příprava podle DÚ

------------------------------

FYZIKA

LEDEN

16.1. test - Elektrické jevy - Zapojení obvodů, schematické značky, proud, napětí, odpor, Ohmův zákon - termín platí

Zápis do ŠS - napiš si do 6.2.

 

 

 

Tepelné účinky elektrického proudu

 

 

 

Proud má tepelné účinky.

 

Vodič se zahřívá proto, že volné elektrony protékající vodičem narážejí na částice kovu, ze kterého je vodič vyroben.

 

Při nárazu dochází k přeměně pohybové energie na teplo.

 

Elektrická energie dodávaná do spotřebiče za jednotku času se nazývá příkon.

 

Příkon P spotřebiče je dán součinem velikosti napětí U a proudu I, tedy P = U · I.

 

Jednotkou je watt, značka W.

 

Vypiš si 3 libovolné spotřebiče a jejich příkon.

 

spotřebič

příkon (W)

spotřebič

příkon (W)

indukční varná deska

7 000

myčka nádobí

800

klasický sporák

6 500

lednička

200

pračka

2 300

televizor

110

varná konvice

2 000

klasická žárovka

15 – 100

mikrovlnná trouba

1 200

zářivka

5 – 25

vysoušeč vlasů

1 000

budík s rádiem

8

 

 

 

Velikost dodané elektrické energie se dá vypočítat podle vztahu E = P · t (energie = příkon krát čas).

 

Používá se jednotka kilowatthodina (kWh) nebo megawatthodina (MWh).

 

Přístroj, který měří spotřebu elektrické energie – elektroměr.

DÚ na 6.2. - Zjisti od rodičů, jak velkou zálohu platíte měsíčně za elektřinu.


PROSINEC

na 12.12. - DÚ úlohy na str. 38 - odpovědi písemně do ŠS

LISTOPAD

ŘÍJEN

3.10. - test Magnety - kdo nepsal (příprava podle pracovního listu)

17.10. - test Napětí a proud

ZÁŘÍ

19.9. test - magnetické jevy - viz PL, který jsme řešili ve škole

DÚ na 19.9.:

NAKRESLI SI do ŠS:

 Obrázek nějakého atomu - např. kyslík

Elektroskop – OBR. Str. 7               

Přenesení náboje na hliníkovou nádobu – OBR. uč. str. 9

Tření dvou nafouknutých balónků – OBR. podle sebe s vyznačením nábojů + nebo -

Kdo chce a může - přinese si nějaké zajímavé baterie

na 26.9. doplnit úkol z minulého týdne