Matematika 8

DISTANČNÍ VÝUKA
Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.

Týden 30. 11. - 4. 12. 2020
Pozor, od 30. 11. se mění časy on-line hodin! Pondělní hodina zůstává nezměněná, ale ve středu 1. skupina začíná v 9:50, 2. skupina začíná v 10:40!!

Ve čtvrtek 3. 12. 2020 bude on-line test na Pythagorovu větu (tentokrát až od 10:40), odkaz bude zveřejněn na Teams, více info na on-line hodině.

Pythagorova věta v rovině - procvičování
 • učebnice - str. 31/cv. 2A, str. 32/cv. 6, 7A, 8A, 11 - vždy si načrtni obrázek a barevně si vyznač to, co znáš, pracuj do PS netištěného
Pythagorova věta v prostoru
 • učebnice - pozorně přečíst str. 33/cv. A
 • PS - str. 28/cv. 1
 • učebnice - str. 34/cv. 3 a), c), cv. 4 do PS netištěného

Týden 23. - 27. 11. 2020
Ve čtvrtek 26. 11. 2020 bude on-line test na počítání s mocninami a odmocninami, odkaz bude zveřejněn na Teams. Více info na on-line hodině.
Dobrovolná příprava na test - PS - str. 22/cv. 5; str. 23/cv. 10

Procvičování Pythagorovy věty
 • učebnice - str. 29/cv. 9B, str. 30/cv. 11, 12 do PS netištěného
 • PS - str. 24/cv. 2, 4 (v tomto cvičení nejprve dopočítáš velikost chybějící strany a pak spočítáš obvod); str. 25/cv. 6
Pythagorova věta v rovině
 • učebnice - přečíst str. 30/cv. A
 • učebnice - str. 31/cv. 1 do PS netištěného
 • PS - str. 26/cv. 1 (proveď si náčrt)

Týden 16. - 20. 11. 2020
Připomínám, že v pondělí není on-line hodina. Tento týden nebudeme psát test.

Počítání s mocninou a odmocninou
PS - str. 22/cv. 3 a 5; str. 23/cv. 6 - hotové cvičení 6 na straně 23 vyfoť a pošli mi buď na e-mail nebo do chatu na Teams do 18. 11. 2020

Pythagorova věta
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=pyM_RBWwsfg
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Pythagorova věta", potom si znovu pusť video a stopni ho v čase 1:18 a načrtni si pravoúhlý trojúhelník a opiš si názvy jeho částí, pod to si opiš rámečky ze strany 26 a 28 v učebnici, nakonec si opiš příklad z videa (video si tentokrát stopni v čase 5:30)
 • učebnice - přečti si cvičení E na straně 26 a také si ho opiš do školního sešitu
 • učebnice - str. 27/cv. 1A; str. 29/cv. 9A
 • PS - str. 24/cv. 1

Týden 9. - 13. 11. 2020
Ve čtvrtek 12. 11. 2020 bude on-line test na druhou odmocninu, odkaz bude zveřejněn na Teams, více info na on-line hodině.
Dobrovolná příprava na test:

Porovnávání mocnin a odmocnin

 • PS - str. 19/cv. 7, 8, 9 (nejprve umocňuji/odmocňuji, potom teprve porovnávám)
 • učebnice - str. 20/cv. 12 do PS netištěného
Odhadování druhé odmocniny
 • v učebnici přečíst cvičení A a B na straně 21
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Odhad druhé odmocniny" a opiš si rámeček ze str. 21 a postup ze cvičení B
 • učebnice - str. 21/cv. 1 a 4 - do PS netištěného
 • přečíst v učebnici cvičení C na straně 22
 • učebnice - str. 22/cv. 5 - do PS netištěného
 • PS - str. 20/cv. 1, 2, 3, 5; str. 21/cv. 7 (zde nejprve odmocnit/umocnit, potom teprve počítat) - vyřešené cvičení 1 ze strany 20 vyfoť nebo oskenuj a pošli mi do chatu na Teams do čtvrtka 12. 11. 2020
 

Týden 2. - 6. 11. 2020
Pozor! Od 4. 11. 2020 změna v rozvrhu: středeční on-line hodiny budou rozděleny do dvou skupin. Rozdělení skupin je stejné jako na Čj. Změny rozvrhu jsou uvedeny v informacích pro rodiče. 8:00 - 8:45 - 2. skupina, 11:20 - 12:05 - 1. skupina. Pondělní hodiny zůstávají nezměněné.

Ve čtvrtek 5. 11. 2020 bude on-line test na druhou mocninu čísel do 20 (+víceciferná a desetinná čísla), odkaz bude zveřejněn na Teams. Více informací si řekneme na on-line hodině.
Dobrovolná příprava na test - https://www.skolasnadhledem.cz/game/5795 + 2. mocnina čísel do 20 ve školním sešitě

Druhá odmocnina
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=mcnXB_qKjuc
 • učebnice - přečíst str. 14/cv. A + rámečky na straně 15 + str. 16/cv. D
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "DRUHÁ ODMOCNINA" a opiš si prostřední rámeček ze str. 15 a první rámeček ze str. 16
 • učebnice - str. 15/cv. 1; str. 16/ cv. 2; str. 17/cv. 7 do PS netištěného
 • PS - str. 17/cv. 1, 2, 3, 4
 • učebnice - přečíst str. 17/cv. A + celá strana 18
 • všechny rámečky ze str. 18 si přepiš do školního sešitu
 • učebnice - str. 19/cv. 3, 4, 5, 6A do PS netoštěného
 • PS - str. 18/ cv. 1, 2, 3

Týden 19. - 23. 10. 2020
Ve čtvrtek 22. 10. 2020 bude on-line test na druhou mocninu, odkaz bude zveřejněn na Teams. Více informací si řekneme na on-line hodině.
Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 9/cv. 3B a 4

Odhadování druhé mocniny


Týden 12. - 16. 10. 2020
- zapsat do ŠS druhé mocniny čísel do 20 a naučit (zadáno 13. 10. 2020)
PS - str. 12/cv. 2 (zapisuješ pouze pomocí mocnin, nepočítáš - např: 22 + 72 - 82); str. 12/cv. 6; str. 13/cv. 1, 2, 3; str. 14/cv. 5 a 6

___________________________________________________________________
DOMÁCÍ ÚKOLY
15. 9. 2020 - učebnice str. 43, cv.13
17. 9. 2020 - učebnice str. 44 cv. 14 + zopakovat vlastnosti rovnoběžníků
23. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (výšky rovnoběžníku + výpočet obvodu a obsahu)
8. 10. 2020 - zadání v domácím sešitu (obsah lichoběžníku)