Matematika 8

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

Zde budou průběžně doplňovány úkoly, veškeré úkoly v pracovních sešitech a zápisy ve školních sešitech budou po návratu do školy kontrolovány a hodnoceny!! Pozor na dodržení termínu u prací, které budu chtít poslat na e-mail.


6. - 8. 4. 2020 (9. a 10. 4. - velikonoční prázdniny)

Ekvivalentní úpravy rovnic

 • přečti si v učebnici - str. 11/cv. A, B, str. 12/cv. C, D
 • do školního sešitu si napiš menší nadpis "Ekvivalentní úpravy rovnic" a opiš si druhý rámeček ze str. 15 v učebnici, pod to si opiš následující a dej do rámečku:
 1. K oběma stranám rovnice mohu přičíst nebo odečíst stejné číslo (nebo výraz) a výsledek (kořen rovnice) se nezmění.
 2. Obě strany rovnice mohu vynásobit nebo vydělit stejným číslem různým od nuly a kořen rovnice se nezmění.
 3. Obě strany rovnice mohu umocnit nebo odmocnit stejným číslem stejným číslem a kořen rovnice se nezmění.
 4. Mohu zaměnit levou a pravou stranu rovnice a kořeny rovnice zůstanou stejné.
 • učebnice - str. 14/cv. 3 a 4 do PS netištěného (číslici na levé straně rovnice převedeš s opačným znaménkem na pravou stranu rovnice a vypočteš), pokud si nevzpomínáš, jak se provádí zkouška, připomeň si ve videu z minulého týdne: https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
 • učebnice - str. 14/cv. 6A do PS netištěného (vše s neznámou u si převeď na jednu stranu rovnice, všechny samostatné číslice si převeď na druhou stranu rovnice); opět si můžeš připomenout ve videu - řešení i se zkouškami vyfoť a pošli na e-mail sabina.hajkova@skola-rosice.net do 14. 4. 2020
 • pracovní sešit - str. 62/cv. 1; str. 63/cv. 3 a 4


30. 3. - 3. 4. 2020

Rovnice - budeš potřebovat učebnici 2. díl s oranžovým pruhem!

 • přečti si v učebnici str. 7/cv. A, podle tohoto cvičení si zkus do PS netištěného vyřešit cv. 1
 • přečti si ještě cv. B na str. 7 a 8
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Lineární rovnice" a opiš si oba rámečky ze str. 9 v učebnici, potom si stopni video opiš si tam všechny příklady i s řešením a zkouškou (pozor "příklady na procvičení" už ne), opiš si i žluté rámečky, které se ve videu objeví
 • pracovní sešit - str. 61


23. - 27. 3. 2020

Algebraické vzorce

 • do školního sešitu si napiš nadpis "Algebraické vzorce", stopni si video v čase 2:50 a opiš si do sešitu, dále si video stopni v 8:37 a také opiš do sešitu
 • všechny tři vzorce ve žlutém rámečku se nauč nazpaměť!!!
 • učebnice - str. 66/cv. 1 do pracovního sešitu netištěného (kontroluj si výsledky dle řešení vzadu v učebnici)
 • přečíst růžový rámeček na str. 66 v učebnici a vypracovat do PS netištěného cv. 3
 • učebnice - str. 67/cv. 4 a 5 - do PS netištěného (kontroluj si výsledky dle řešení vzadu v učebnici)
 • pracovní sešit - str. 45/cv. 1; str. 46/cv. 2, 3 a 4


16. - 20. 3. 2020

 • zhlédnout video: https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ (jednoduché vytýkání před závorku jsme začali ještě spolu ve škole, tak si připomeň, hlavně se ale soustřeď na složitější vytýkání, kde se vytýká celá závorka) + podobný příklad je ještě vysvětlený v učebnici - str. 64/cv. B
 • učebnice - str. 65/cv.7 do pracovního sešitu netištěného + přečíst rámeček hned pod cvičením (své výsledky si kontroluj pomocí řešení vzadu v učebnici)
 • pracovní sešit - str. 45/cv.10 a 11
 • zápis do školního sešitu - viz příloha dole (Náročnější vytýkání - zápis)


12. - 13. 3. 2020

 • ve čtvrtek jsme měli psát test na Násobení mnohočlenů (násobení jednočlenů, mnohočlen jednočlenem, násobení mnohočlenů), počítejte s testem hned po návratu do školy
 • rozklad mnohočlenu na součin - začali jsme v úterý, kdyžtak si připomeň v učebnici či v pracovním sešitě
 • učebnice - str. 64/cv.4 a 5 - do pracovního sešitu netištěného (vzadu v učebnici jsou výsledky, nejdříve zkus sám, poté si zkontroluj, zda postupuješ správně)
 • do školního sešitu si opiš nebo vytiskni a nalep zápis (najdeš ho pod článkem v příloze) + nezapomeň vypočítat dva příklady podle vzoru
 • pracovní sešit - str. 43/cv.1 a 2; str. 44/cv. 3,5,7,8