Matematika 8

Školní rok 2018/2019 - matematika, fyzika, zeměpis,

výtvarná výchova:

MATEMATIKA

V pátek 16.11. není matematika. Místo ní bude angličtina. V pátek 23.11. nebude angličtina, místo ní bude matematika.

Test  z matematiky 16.11. nepíšeme. Ale domácí úkol vybíráme. Odevzdejte ho p. Farkašové.


FYZIKA

Ve čtvrtek 15.11. jsme začali téma JEDNODUCHÉ STROJE - kdo jste chyběli, podívejte se na video https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/ a pokuste se přijít na to, jak se 6 jednoduchých strojů nazývá.

-------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA

9.11. - test - Číselné výrazy

9.11. - DÚ v DS - sb. str. 32 libovolné 1 cvičení + 2. úkol bude zadán 8.11.

FYZIKA

8.11. - test - Polohová a pohybová energie (příklady a teorie), přeměny energií - učit se ze ŠS

ZEMĚPIS

7.11. - test - Povrch ČR (do slepé mapy zakreslit 12 pohoří), Podnebí - učit se ze zápisu ze ŠS

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

na 16.11. - přinést si menší květináč, 2 - 3 větší oblé kamínky, sáček drobnějších kamínků nebo např. keramzit, písek - budeme vyrábět kaktus (žáci viděli ukázku ve škole)

------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA

11.10. - píšeme Logickou olympiádu - celou hodinu na počítačích (někteří žáci píší dodatečnou vstupní prověrku)

na 12.10. - DÚ do DS - sbírka str. 13 libovolných 10 příkladů na druhou odmocninu a str. 15 cv. 11

12.10. - test - Druhá odmocnina

FYZIKA - 11.10. - test - Práce a výkon - otázky + příklady

ZEMĚPIS - na 10.10. - DÚ - PL - osmisměrka - nejvyšší vrcholy 12ti pohoří ČR, která jsou uvedená pod osmisměrkou

-----------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA - ve čtvrtek 27.9. - VSTUPNÍ TEST - z opakování (zlomky, celá čísla, poměr, úměrnosti, procenta, rovnoběžníky a trojúhelníky)

Od úterý 25.9. každé úterý a čtvrtek domácí úkol do domácího sešitu, odevzdat vždy v pátek (v případě zapomenutí nejpozději hned v pondělí, jinak považován úkol za nesplněný).

Každý pátek test na učivo z daného týdne. Tyto testy začínáme psát od 5.10.


FYZIKA -
na 27.9. - DÚ - PS str. 4 cv. 1., 3. a 5a)

 


 

 

samozřejmostí jsou výtvarné pomůcky - viz seznam - 8. třída - Informace pro rodiče

---------------------------------------------

ZEMĚPIS - v pátek 14.9. zkouším hlavní města evropských států (z 50 států si vyber 32 států - viz PL), doporučuji mít vytvořených 32 kartiček - na jedné straně název státu, na druhé straně hlavní město - na učení se, i na zkoušení z nich

----------------------------------------------

MATEMATIKA - od 11.9. do 20.9. opakování poznatků ze 7. ročníku

----------------------------

FYZIKA - na pondělí 10.9. přinést materiály na zpracování tématu z učiva 7. ročníku - viz následující rozpis:

 

  V pondělí 10.9. si přines materiály (ŠS ze 7. třídy, knihy, vytištěné informace) a 
  v hodině budeš zpracovávat do školního sešitu.
  Ve čtvrtek 13.9. budeš prezentovat - říkat (číst) před třídou.
       
  Žák Zvolené téma Upřesnění
1. Tomáš Rázek trajektorie a dráha co je to trajektorie, co je to dráha, rozdělení pohybů podle trajektorie, konkrétní příklady atd.
2. Kristýna Andělová posuvný a otáčivý pohyb co je posuvný pohyb, co otáčivý, konkrétní příklady těchto pohybů atd.
3. Jan Šimunek rychlost co je to rychlost, značka, jednotky, jak se spočítá, jak se měří, co je to průměrná rychlost atd.
4. Ondřej Chytil síla vše o síle (druhy, značky, jednotka, příklady sil atd.)
5. Lukáš Poluda akce a reakce všechny Newtonovy pohybové zákony - jak se jmenují, co znamenají, kde se s nimi setkáme v praxi - konkrétní příklady atd.
6. Klaudie Fričková tlaková síla vše o tlaku (mechanický, hydrostatický, atmosférický), značky, jednotky atd.
7. Sabina Blažková vztlaková síla co je to vztlaková síla, kde se s ní můžeme setkat - konkrétní příklady atd.
8. Veronika Žáková tření co je to tření, tření smykové, valivé, klidové, konkrétní příklady
9. Jiří Hančár Archimédův zákon znění zákona, co to znamená pro praxi, které jevy pozorujeme na základě A. zákona atd.
10. Ester Strnadová Pascalův zákon znění zákona, kde se využívá (konkrétní příklady), jak to funguje atd.
11. Ondřej Šiba létání letadel jak mohou letadla a vrtulníky létat
12. Adéla Sitařová fáze Měsíce informace o Měsíci, popis fází Měsíce a vysvětlení těchto fází
13. David Farkaš duha jak vypadá duha, jak vzniká duha
14. Michaela Plachá duha jak vzniká duha, jak můžeme my vytvořit duhu
15. Barbora Blažková oko, obraz na sítnici popis oka, vysvětlení toho, jak vidíme

----------------------------------

ZEMĚPIS - na středu 12.9. DÚ - přinést figurku a kostku z Člověče, nezlob se; pracovní list - Opakování o Evropě - přines do školy (pokud jsi nestihl ve škole, dokonči doma)

-----------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2017/2018

V pondělí 11.6. - MATEMATIKA - test - Válec - síť, povrch, objem

Ve středu 13.6. - FYZIKA - test - Zvukové jevy

Ve čtvrtek 14.6. - MATEMATIKA - závěrečná pololetní práce - mocniny, odmocniny, druhá mocnina dvojčlenu (A + B)2, (A - B)2, (A + B). (A - B), rovnice - obyčejné, se závorkou, se zlomky, slovní úlohy na rovnice), kruh, kružnice, přímka, válec

------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 22.3. MATEMATIKA - test - rovnice obyč., se závorkou a se zlomky (od každého 1 příklad) - příprava - PL z 21.3.

V pátek 23.3. ZEMĚPIS - test - Zemědělství (uč. str. 25), Průmysl (uč. str. 31)

v pondělí 26.3. FYZIKA - test - Tání a tuhnutí (při testu budou Tabulky)
------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 5.2. - ZEMĚPIS - zkoušení - Města, řeky - dle mapy v učebnici na str. 19 a Pohoří (která tvoří naši hranici) - Zkoušení formou orientace na mapě - ukázat 10 náhodně vybraných pojmů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve středu 17.1. - FYZIKA - test - Teplo (vnitřní energie tělesa, co je to teplo, značka a jednotky, měrná tepelná kapacita - co to je a hledání v Tabulkách, výpočet přijatého nebo odevzdaného tepla - s kalkulačkami)

doporučená příprava: zápisy ve ŠS (nebo uč. Shrnutí str. 37, str. 40), početní příklady ze ŠS

                                PS str. 14, str. 16, str. 17/2., 3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 16.1. - MATEMATIKA - pololetní písemná práce - mocniny, odmocniny, Pythagorova věta, výrazy, mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení; při práci budou povoleny Tabulky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 8.1.2018 - MATEMATIKA - test - sčítání a odčítání výrazů, odstraňování závorek - doporučená příprava z uč. str. 57/11. až 15.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 7.12. - MATEMATIKA - test - výrazy s proměnnou (vypočítej hodnotu výrazu; výrazy v matematice i v životě);

doporučená příprava: učebnice str. 51 úlohy na závěr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 30.11. - MATEMATIKA - test - Pythagorova věta

- doporučená příprava: uč. str. 27/1., 3.; str. 28/4.; str. 30/11.; str. 31/5., 32/11.

                                  PS: str. 24/2., 26/1.,2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 19.10.2017 - test - Druhá mocnina čísla - k dispozici budou Tabulky

doporučená příprava - PS str. 12/4.,5.,6., str. 13/1.,2.,3., str. 15/3.,4., str. 16/1.,2. - řešili jsme ve škole 18.10. + příklady z učebnice Matematika 1. díl - příslušné kapitoly

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 12.10.2017 - test - Krychle a kvádr

- umět načrtnou tato tělesa, popsat jejich vrcholy, vypočítat objem a povrch těchto těles