Matematika 8

V pondělí 11.6. - MATEMATIKA - test - Válec - síť, povrch, objem

Ve středu 13.6. - FYZIKA - test - Zvukové jevy

Ve čtvrtek 14.6. - MATEMATIKA - závěrečná pololetní práce - mocniny, odmocniny, druhá mocnina dvojčlenu (A + B)2, (A - B)2, (A + B). (A - B), rovnice - obyčejné, se závorkou, se zlomky, slovní úlohy na rovnice), kruh, kružnice, přímka, válec

------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 22.3. MATEMATIKA - test - rovnice obyč., se závorkou a se zlomky (od každého 1 příklad) - příprava - PL z 21.3.

V pátek 23.3. ZEMĚPIS - test - Zemědělství (uč. str. 25), Průmysl (uč. str. 31)

v pondělí 26.3. FYZIKA - test - Tání a tuhnutí (při testu budou Tabulky)
------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 5.2. - ZEMĚPIS - zkoušení - Města, řeky - dle mapy v učebnici na str. 19 a Pohoří (která tvoří naši hranici) - Zkoušení formou orientace na mapě - ukázat 10 náhodně vybraných pojmů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve středu 17.1. - FYZIKA - test - Teplo (vnitřní energie tělesa, co je to teplo, značka a jednotky, měrná tepelná kapacita - co to je a hledání v Tabulkách, výpočet přijatého nebo odevzdaného tepla - s kalkulačkami)

doporučená příprava: zápisy ve ŠS (nebo uč. Shrnutí str. 37, str. 40), početní příklady ze ŠS

                                PS str. 14, str. 16, str. 17/2., 3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 16.1. - MATEMATIKA - pololetní písemná práce - mocniny, odmocniny, Pythagorova věta, výrazy, mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení; při práci budou povoleny Tabulky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 8.1.2018 - MATEMATIKA - test - sčítání a odčítání výrazů, odstraňování závorek - doporučená příprava z uč. str. 57/11. až 15.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 7.12. - MATEMATIKA - test - výrazy s proměnnou (vypočítej hodnotu výrazu; výrazy v matematice i v životě);

doporučená příprava: učebnice str. 51 úlohy na závěr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 30.11. - MATEMATIKA - test - Pythagorova věta

- doporučená příprava: uč. str. 27/1., 3.; str. 28/4.; str. 30/11.; str. 31/5., 32/11.

                                  PS: str. 24/2., 26/1.,2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 19.10.2017 - test - Druhá mocnina čísla - k dispozici budou Tabulky

doporučená příprava - PS str. 12/4.,5.,6., str. 13/1.,2.,3., str. 15/3.,4., str. 16/1.,2. - řešili jsme ve škole 18.10. + příklady z učebnice Matematika 1. díl - příslušné kapitoly

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 12.10.2017 - test - Krychle a kvádr

- umět načrtnou tato tělesa, popsat jejich vrcholy, vypočítat objem a povrch těchto těles