Matematika 7

 

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

 

Zde budou průběžně doplňovány úkoly, veškeré úkoly v pracovních sešitech a zápisy ve školních sešitech budou po návratu do školy kontrolovány a hodnoceny. Pozor na dodržení termínu u prací, které budu chtít poslat na e-mail.


6. - 8. 4. 2020 (9. a 10. 4. - velikonoční prázdniny)

Graf nepřímé úměrnosti

 • v učebnici si přečti str. 45/cv. A a celou stranu 46
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Graf nepřímé úměrnosti" a opiš si rámeček ze str. 47 v učebnici (dej pozor, ať máš přesně narýsované červené body)
 • pracovní sešit - str. 67/ cv. 1 (název grafu, rovnici i koeficient najdeš buď v učebnici nebo ve školním sešitě)
 • učebnice - str. 47/cv. 2 do PS netištěného (vzorec by měl mít tvar y = k/x, koeficient k získáš tak, že vynásobíš čísla v jednom sloupci tabulky; pak si narýsuješ pravoúhlou soustavu souřadnic a do ní sestrojíš body -> každý sloupec = jeden bod; číslice v prvním řádku je první souřadnice, číslice v druhém řádku je druhá souřadnice; např. první bod z tabulky A má souřadnice [1; 8]) - řešení tohoto cvičení vyfoť a pošli na e-mail sabina.hajkova@skola-rosice.net do 14. 4. 2020


30. 3. - 3. 4. 2020

Pravoúhlá soustava souřadnic - procvičování

 • pracovní sešit - str. 64/cv. 1, 2 a 3; str. 65/cv. 5 - v tomto cvičení ti vyjde obrázek, vyfoť ho a pošli mi na e-mail sabina.hajkova@skola-rosice.net do 3. 4. 2020, pokud nemáš možnost obrázek vyfotit, napiš mi do e-mailu slovy, co ti vyšlo za obrázek (pozor, nezapomínej dodržovat pořadí souřadnic - nejdříve první souřadnice na ose x, potom druhá souřadnice na ose y)
Práci úspěšně splnili: Terka B., Martin D., Sára, Denča, Terka D., Adélka, Marcel, Martin Ch., Matěj, Aneta, Monča, Tonda, Martin S., Eva, Gabča, Péťa
 
Práci nesplnili: Verča, Tomáš (opravená práce), Mirek, Sergiu
 
Graf přímé úměrnosti
 • v učebnici si přečti str. 42/cv. A a celou str. 43 - zkus se zamyslet, proč v případě žvýkaček jsou grafem pouze body a proč v případě ujetých kilometrů je to přímka, zamysli se také proč nepoužíváme záporné hodnoty (můžeme si koupit -5 žvýkaček nebo ujet -10 km???)
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Graf přímé úměrnosti" a opiš si rámeček ze str. 44 (pozor ať máš červené body správně narýsované)
 • učebnice - str. 44/cv. 3 (vzorec PÚ máme již ve školním sešitě, připomeň si)
 • pracovní sešit - str. 65/cv. 1, str. 66/cv. 3


23. - 27. 3. 2020

 • vymysli a vyřeš vlastní jednoduchou slovní úlohu na přímou nebo nepřímou úměrnost na užití trojčlenky (pozor slovní úloha musí obsahovat vše potřebné - tedy zadání, řešení pomocí trojčlenky, slovní odpověď) - napiš do wordu nebo do pracovního sešitu a vyfoť nebo napiš přímo do meilu a pošli do 27. 3. 2020 na e-mail: sabina.hajkova@skola-rosice.net
Práci už odevzdali: Verča, Terezka B., Martin D., Sára, Denča, Terezka D., Adélka, Martin Ch. Matěj, Aneta, Tonda, Martin S., Eva, Gabča, Péťa, Monča
 
Práci nesplnili: Tomáš, Marcel, Iveta, Mirek, Sergiu

Pravoúhlá soustava souřadnic

 • přečíst v učebnici str. 39/cv. A; do pracovního sešitu netištěného vypracovat z učebnice str. 39/cv. B a str. 40/cv. C
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Pravoúhlá soustava souřadnic" a opiš si oba rámečky ze str. 40 v učebnici
 • přečti si ještě rámeček na str. 41, psát do sešitu ho nemusíš
 • učebnice - str. 41/cv. 1 a 2; str. 42/cv. 3 do pracovního sešitu netištěného


16. - 20. 3. 2020

 • přečíst v učebnici - str. 37/cv. B, všimni si, jaký je rozdíl mezi trojčlenkou u přímé a nepřímé úměrnosti (pro srovnání str. 32/cv. E) + doporučuji zhlédnout slovní úlohu na konci videa: https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
 • zapsat nebo nalepit do školního sešitu zápis (viz příloha dole - nepřímá úměrnost-trojčlenka-zápis)
 • učebnice - str. 38/cv. 5, 6, 7 (opět pro kontrolu výsledky vzadu) do pracovního sešitu netištěného
 • pracovní sešit - str. 62 a 63
 

12. - 13. 3. 2020

 • Nepřímá úměrnost - přečíst stranu 35 v učebnici a rámeček na str. 36, všimni si v čem se liší od přímé úměrnosti
 • do pracovního sešitu netištěného napiš alespoň 4 příklady nepřímé úměrnosti z praxe (tzn. kde platí "čím víc - tím míň" nebo "čím míň - tím víc"; např. čím víc dělníků, tím kratší doba na dokončení stavby)
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Nepřímá úměrnost" a opiš si rámeček ze str. 36 v učebnici + opsat nebo vytisknout a nalepit zápis, který najdeš dole v příloze
 • učebnice - str. 36/cv.1 (čísla ve sloupcích musí po vynásobení dát stejnou hodnotu); podle školního sešitu zkusit str. 36/cv. 2 (vzadu v učebnici jsou výsledky) - do pracovního sešitu netištěného
 • pracovní sešit - str. 61


11. 3. 2020

 • vypracovat domácí úkol - pracovní list, který jsme lepili do domácího sešitu (po návratu do školy budu kontrolovat!!)
 • dnes jsme měli psát test na postupný poměr, počítejte s ním hned po návratu do školy
 • pracovní sešit - str. 59, cv. 6, 7 a 9 - vše lze řešit trojčlenkou (po návratu do školy budu kontrolovat!!)