Matematika 6

Matematika

V pondělí 21.9. jsem provedla registraci šesťáků do Logické olympiády. Zaregistrovala jsem tyto žáky: Bořka, Nelu, Martina, Káju K., Anetu, Dennyho, Pavla, Štěpána, Tomáše V., Alexe, Tomáše B., Aničku a Justina. Vám - zákonným zástupcům - přijdou 2 maily: žádost o potvrzení registrace (potvrďte kliknutím na odkaz) a vygenerované HESLO. Mail s heslem mi prosím přepošlete. Děkuji.

Ostatní šesťáci se buď nechtěli LO účastnit, nebo nepřinesli dotazník, nebo se zaregistrovali sami, nebo donesli dotazník bez mailové adresy, nebo aktuálně chybí. Pokud se chcete ještě registrovat, je to možné na odkazu ZDE: https://www.logickaolympiada.cz/

Registrace je možná do 30.9.2020.

Další informace k průběhu testování uveřejním zde 1.10.

-----------------------------------------------------------------------

21. - 25.9.2020

V pondělí 21.9. píšeme test - sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy (15 min)

Tento týden:

  • opakujeme: rýsování přímek, rovnoběžek a kolmic, rýsování čtverců a obdélníků, kružnic
  • nově: pracujeme ve čtvercové síti v pravoúhlé soustavě souřadnic; opakujeme pojem: lomená čára
  • PS řešíme tento týden úlohy na s. 24 - 25, 31 - 32, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma
  • DÚ na pátek - domácí úkol č. 3 na 25.9.2020 do DS - žáci dostávají v Po tištěné (také je DOLE v příloze)

14. - 18.9.2020

Tento týden:

  • opakujeme: rovinné obrazce (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh). převody jednotk délky (km, m, dm, cm, mm), obvod a obsah čtverce, obdélníku, jednotky délky a jednotky obsahu, slovní úlohy (na obvod a obsah), práce ve čtvercové síti
  • DÚ na pátek - domácí úkol č. 2 na 18.9.2020 - žáci dostávají lístek s úkolem ve škole a vlepí si do domácího sešitu, výpočty píší pod lístek; pro chybějící žáky jsou lístky s domácími úkoly ve fólii ve třídě u umyvadla - po návratu do školy si vezmou a doplní do domácího sešitu, případně je úkol ke stáhnutí a vytištění (nebo přepsání) DOLE V PŘÍLOHÁCH
  • PS řešíme tento týden úlohy na s. 11 - 12, 16 - 20, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma

7. - 11.9.2020

Tento týden:

  • opakujeme: sčítání a odčítání čísel, násobení čísel pod sebou, dělení čísel, zaokrouhlování přírozených čísel, přednosti matematických operací, využití matematických operací ve slovních úlohách
  • DÚ vždy na pátek - domácí úkol č. 1 na 11.9.2020 - žáci dostávají lístek s úkolem ve škole a vlepí si do domácího sešitu, výpočty píší pod lístek; pro chybějící žáky jsou lístky s domácími úkoly ve fólii ve třídě u umyvadla - po návratu do školy si vezmou a doplní do domácího sešitu, případně je úkol ke stáhnutí a vytištění (nebo přepsání) DOLE V PŘÍLOHÁCH
  • v PS řešíme tento týden úlohy na s. 2 - 5, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma
P. Brožková