Matematika 6

Matematika

3. - 7.5.2021 - distanční výuka

V pondělí: nové učivo - Střední příčky v trojúhelníku

Zde pro připomenutí videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=wAuI8UMtpmo   (trochu jiné hledání středů stran)

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt9QFyCE88    (trochu jiné značení středů stran)


V úterý: samostatná práce

Sestroj na papír libovolný trojúhelník (velký cca na polovinu A4). Sestroj jeho střední příčky. Potom podle všech čar rozstříhej. Ověř, že platí, co jsme si říkali v hodině. (Všechny 4 trojúhelníky jsou shodné.) Ze 4 částí slož opět původní trojúhelník. Vyfoť a pošli mi přes Teamsy během úterý 4.5.

Můžeš sestrojit a rozstříhat i více trojúhelníků různých tvarů (a barev) - pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný - a vyzkoušet, jestli to platí u všech a jestli všechny dokážeš po rozstříhání složit do původního trojúhelníku.


Ve středu: nové učivo - Těžnice v trojúhelníku - PS s. 226 - zápis + rýsování


Ve čtvrtek:

Opakování středních příček - v PS na s. 224 a 225 je celkem 5 příkladů. Z nich si VYBER 3 a vyřeš je. (S označením A jsou lehčí, ale pokud je to pro tebe MOC lehké, vyber si spíše úlohy ze s. 225 - doporučuji!)


V pátek: Procvičování těžnic - PS s. 227/2. povinný příklad

Dobrovolně: PS s. 228/6. - takovéto příklady jsou v příjimačkách na střední školu - doporučuji!!! Nápověda: Využij vlastnosti těžnic, že těžiště rozděluje těžnici na kratší a delší část a delší část je dvojnásobkem kratší části.

Všechny strany, kde jsi rýsoval/a, pošli do neděle 9.5.

 

26. - 30.4.2021 - distanční výuka

V pondělí: Rovnoramenný trojúhelník

V úterý: samostatná práce

- PS s. 214/3.,4.,5. - opakování úhlů

- PS s.217/1. (2. skupina)

- PS s. 218/2. (1. skupina)


Ve středu: Rovnostranný trojúhelník

Ve čtvrtek a pátek: samostatná práce

- PS s. 219/6., 7.

- PS s. 221/1., 2.

Tyto 2 strany pošli přes Teamsy.


19. - 23.4.2021 - distanční výuka

V pondělí: online - kontrola PS s. 181 a 183 a vysvětlení PS s. 184, dále s. 185;

ukázka příkladů pro online procvičování

V úterý: samostatná činnost

- dokonči cvičení v PS s. 184 - vyfoť a pošli přes Teamsy

- online procvičování:

osová souměrnost: https://www.umimematiku.cz/cviceni-osova-soumernost

prostorová představivost: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-doplnovani-v-rovine-2-uroven/10663

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-predstavivost-operace-rovina-2-uroven/10265

Ve středu: 

1. skupina: Osově souměrné útvary - zápis, uč. s.37,38

2. skupina: Zobrazení v osové souměrnosti - PS s. 184


Ve čtvrtek a v pátek:

1. skupina: Kdo neposlal s.184 - pošle - jinak hodnotím 5 (všichni úkolu rozuměli)

dále PS s. 185, do ŠS z uč. s.38/7. - pošli do pátku 23.4.

procvičování online - osová souměrnost: https://www.umimematiku.cz/cviceni-osova-soumernost


2. skupina: dokonči a pošli PS s.184

procvičování online - osová souměrnost: https://www.umimematiku.cz/cviceni-osova-soumernost

KONZULTACE v pátek od 11:20 do 12:00

 

12. - 16.4.2021 - distanční výuka

V pondělí: online - stupně a minuty, úhly - opakování

V úterý: online test

Ve středu: online - Shodné útvary a osová souměrnost

Ve čtvrtek: samostatná práce - do ŠS si z uč. 3. díl ze s. 32 opiš rámeček uprostřed (Osová souměrnost) a ze s. 33 rámeček nahoře (Samodružné body).

Pusť si video (13 minut): https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE&t=27s

V pátek: samostatná práce

- PS s.181/3., 4.

- PS s.183/1.

- PS s. 184/2., 3. (pokud nebudete vědět tyto 2 cvičení, vysvětlíme si v pondělí)


6. - 9.4.2021 - distanční výuka

Ve středu: Úhel a jeho velikost - PS s. 169 zápis a příklady, PS s. 169/1. a 2. některé př. 

Ve čtvrtek: samostatná práce:

online procvičování - procvičuj převádění jednotek úhlů - stupně a minuty

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie#selid

(Úhly - velikost - převody, (A), (B)), pošli printscreen přes Teamsy

V pátek: samostatná práce:

PS s.169/1., 2. dokonči

PS s. 170/4. a) až d)

PS s. 171/6 a) až f)

PS s. 171/7. a) b)

PS s. 171/8. a) b)

PS s. 172/10. a) b) c)

PS s. 172/11.

PS s. 173/12. a)

Tyto příklady vyřeš. Neposílej. V pondělí 12.4. si společně zkontrolujeme.

Ostatní příklady ze stran 170 - 173 si spočítej, pokud chceš.

TEST - v úterý 13.4. Všechno o úhlech (jen ne rýsování) od 12:30 do 13:00 - přes Formsy

 

29. - 31.3.2021 - distanční výuka

V pondělí: 

1. skupina - rozbor příkladů z Matematického klokana - využití schémat, obrázků, rozvoj logického myšlení

2. skupina - kontrola DÚ  PS s. 155, 161

V úterý: 

1. skupina - poslání nesplněných úkolů PS s. 155, 161, 162; kdo splnil - je bez práce

2. skupina: samostatné řešení PS s. 162, kdo ještě nevyřešil

Ve středu:

1. skupina - příklad z Matematického klokana; kontrola samostatné práce PS s.155,161,162

2. skupina - společné řešení PS s. 162, kontrola výsledků, vysvětlování

Ve čtvrtek a v pátek - velikonoční prázdniny


22. - 26.3.2021 - distanční výuka

V pondělí: výsledky Matematického klokana, rozbor příkladů - Jak se mělo správně řešit?

 

V úterý: samostatná práce

Vyber si 3 příklady z klokana, které jsi vyřešil/a špatně nebo vynechal/a.

Do chatu mi napiš vždy číslo příkladu, písmeno správné odpovědi a stručně napiš, jakým způsobem se má řešit.

Dále si vyber, které příklady z 14 až 24 chtěl/a, abychom si vysvětlili při hodině ve středu (2. skupina příklady 12 až 24).


Ve středu: Násobení a dělení úhlu dvěma (PS s. 155/1.) a Souhlasné a střídavé úhly (zápis a příklady z PS s. 161)


Ve čtvrtek a v pátek:

samostatná práce: PS s. 155/2., s. 161 a s. 162 celé. Všechny 3 strany mi pošli do pátku 26.3. přes Teamsy.

 

 

15. - 19.3.2021 - distanční výuka

V pondělí: zkontrolování PS s. 140 - 145

nové učivo: Přenášení úhlu

pro zopakování je zde video: https://www.youtube.com/watch?v=0G56uqpeCcA&t=12s

nebo se podívej do učebnice na str. 9

V úterý: samostatná práce: 

 • do ŠS narýsuj - uč. 3. díl (zelený pruh) s. 10/7. (takže budeš mít narýsovaných celkově 6 úhlů - 3 podle učebnice a 3 přenesené)
Ve středu: Sčítání a odčítání úhů - graficky

Ve čtvrtek: samostatná práce - PS s. 149/2. a s. 150/6.
video - jak sčítáme a odčítáme úhly: https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs

V pátek: od 10:30 do 11:30 Matematický klokan - informace k tomu jsem říkala v hodině ve středu (zadání bude v týmu Matematika 6 - Zadání v pátek ráno; úlohy řeš na pomocný papír, za špatnou odpověď se odčítá 1 bod; výsledky pošli v 11:30 na můj chat ve tvaru např. 1A, 2B, 3-, 4D atd. - co nevíš, prošktni nebo vynechej)

Ať se vám daří do nejlépe - komu se povede nad jeho možnosti, ohodnotím velkou 1, velmi úspěšný řešitel může získat pochvalu na vysvědčení nebo body navíc u přijímaček.

POZOR: Příští týden, v úterý 23.3.2021 si přijď ve 14:00 ke škole pro PS z M 3. díl. Budeme ho potřebovat od 29.3. Pokud nemůžeš, domluv se s někým, že ti ho vyzvedne a pak předá.8. - 12.3.2021 - distanční výuka

V pondělí: nové učivo - Druhy úhlů - pravý, ostrý, tupý, přímý; měření a rýsování; Druhy trojúhelníků - pravoúhlý, ostroúhlý a tupoúhlý trojúhelník

V úterý: samostatná práce

PS s. 140/1., s. 141/vše, s. 142/8., 10.

Ve středu: online hodina - kontrola samostatné práce z úterý

nové učivo - Úhly vedlejší a vrcholové

Ve čtvrtek a v pátek: samostatná práce

PS s. 143 - dokonči, co chybí

PS s. 144 a 145 vše

Do pátku mi pošli strany z PS s. 140, 141, 142, 143, 144 a 145 ke kontrole. Vyfoť nebo naskenuj a pošli přes Teamsy nebo na mail. Pokud pracuješ průběžně, máš 4 z těchto stran již hotové. Kdo průběžně nepracoval, čeká ho teď hodně práce nebo špatná známka :-(.

Pokud potřebuješ = něčemu nerozumíš, ve čtvrtek nebo v pátek se připoj na konzultace.

 

1. - 5.3.2021 - distanční výuka

V pondělí: nové učivo - Měření velikosti daného úhlu pomocí úhloměru

Připrav si: trojúhelník s ryskou, obyčejnou tužku, úhloměr, ŠS, uč. č. 3, PS s. 133 - 134

Učili jsme se měřit úhly pomocí úhloměru.

Pro zopakování si můžeš pustit video - od 3:20 do 7:00 minut:

https://www.youtube.com/watch?v=3fK5CQlOUcA&t=73s

Můžeš ti také přečíst informace a prohlédnout obrázky z uč. 3. díl s. 12 - 13.

V úterý: samostatná práce 

1. skupina: PS s. 133/2., 3. a s. 134/4., 5.

2. skupina: PS s. 133/1., 3. a s. 134/4., 5.

Ve středu: při online hodině promítnu správné výsledky ke KONTROLE. Opisování výsledků nemá smysl, když nevíš, jak úhel změřit. Proto trénuj s úhloměrem.

Nové učivo: Jak narýsovat úhel dané velikosti

Video pro připomenutí: https://www.youtube.com/watch?v=fpSiQL24aRw

Ve čtvrtek: samostatná práce - PS s. 134/6., 135/8., 9., 136/11a) Kdo chce: 137/14. - to jsou zase hodiny :-)

V pátek: TEST - Násobky a dělitelé čísel, znaky dělitelnosti, slovní úlohy - přes Formsy - doporučená příprava: PS s. 101 - 123   TEST od 10:20 do 10:45 - odkaz na chatu 6. třída


22. - 26.2.2021 - distanční výuka

V pondělí: nové učivo Úhly - co je úhel, jak se zapisuje, vrchol, ramena, písmena řecké abecedy - zápis ve ŠS během hodiny

V úterý: samostatná práce

PS s. 127/3., 4., 5., 6.     

PS s. 129/14.

Neposílej, ve středu společná kontrola.

Ve středu: připrav si pravítko, obyč. tužku a kružítko

Do příštího týdne si opatři úhloměr :

https://www.sevt.cz/produkt/centropen-uhlomer-180-125-41056400/

- prodává se v papírnictví, ale i v supermarketech. Jsou plastové. Pořiď si tento podle obrázku. Ještě prodávají kulaté, ten ne.

Ve středu: Rýsujeme osu úhlu - video pro zopakování:

https://www.youtube.com/watch?v=eRCknvskj_M&t=25s

 

Ve čtvrtek a v pátek: PS s. 128 celá, pošli v pátek ke kontrole.

Osy úhlů v trojúhelníku (video si pusť od 2. minuty do 5. minuty) - návod k 128/8.

 

8. - 12.2.2021 - distanční výuka

V pondělí: kontrola výsledky z PS s. 120 a 121 - pouze promítnu řešení pro zkontrolování (kdo těmto příkladům nerozumí, měl možnost využít konzultace)

- hledáme největšího společného dělitele dvou čísel - každý žák samostatně

- společně - nové učivo: využití společných dělitelů pro řešení slovních úloh

V úterý: samostatná práce 

1. skupina a Kája N. a Anička - PS s. 122/6., 7., 8. 

2. skupina: 

Najdi společné dělitele čísel - piš do ŠS:

a) D (6,9)   b) D (12,18) c) D(21,35)   d) D (27,81)  e) D (54, 108).

 

Ve čtvrtek: (ale můžeš to udělat až v pátek, nebo naopak dříve - podle toho, jak máš čas)

1. skupina: PS s. 123/vše (možnost konzultací čt 11:20 - 12:00), vyfocené pošli do 12.2.

2. skupina: PS s. 123/10. povinně, 123/9., 11. dobrovolně (možnost konzultací pá 11:20 - 12:00), vyfocené pošli do 12.2.

V pátek:

Obě skupiny: PS s. 125 - TEST - dodrž podmínky v zadání (bez kalkulačky, 30 minut) - vyfocené pošli do 12.2. - budu známkovat

Nápověda k testu cv. 4: Cvičence počítej tak, aby žádný nechyběl, a pak od výsledku jednoho odečti.

 

1. - 5.2.2021 - distanční výuka

V pondělí: výsledky samostatné práce,

nově TÝM Matematika 6 - Zadání

V úterý: samostatná práce

- 1. skupina: Dopočítej v PS s.115/4 g) h) pomocí rozkladu na součin prvočísel

- obě skupiny: Vyřeš zadané úlohy v Matematika 6 - Zadání. Odešli přes tlačítko ODEVZDAT. Pokud se ti to nepodaří (i když vyzkoušíš všechno možné), pošli mi to jako printscreen přes Teamsy.

Ve středu: online hodina - vysvětlení slovní úlohy s tyčí, určování největšího dělitele čísel

Ve čtvrtek a pátek - samostatná práce:

1. skupina: PS s. 120/1. (aspoň 4 příklady), 2. vše, s. 121/3. (vše), 4. (aspoň 4 příklady) 

2. skupina: PS s. 120/1. (aspoň 4 příklady), 2. vše,  s. 121/3. (vše)

Posílat to nemusíte. Úkol slouží k tomu, abyste si to procvičili a zjistili, jestli to dokážete spočítat. V pondělí vám promítnu výsledky ke kontrole. Kdo potřebuje, může využít KONZULTACE (čtvrtek, pátek - dle skupin)


25. - 28.1.2021 - distanční výuka

V pondělí: online hodina

- kontrola PS s. 109 a 110

- nově: Nejmenší společný násobek

V úterý: samostudium - PS s. 114/1. dokonči, 2.  PS s. 115/3 a,b   4/a,b,c,d

Ve středu: online hodina - kontrola PS s.114/ vše, s. 115/3. 4. abcd

- nově: slovní úloha PS s. 117/7.

Ve čtvrtek: samostudium

- vypočítej do ŠS příklad s ozubenými kolečky (jako PS s.117/7., když má VELKÉ KOLEČKO 12 zubů a MALÉ KOLEČKO 8 zubů) - obě skupiny

- vyřeš PS s. 115/4 e - h rozkladem na prvočísla (pouze 1. skupina)

- vyřeš slovní úlohy PS s.116/6. a s. 117/8. (obě skupiny)

- pro zájemce z obou skupin KONZULTACE ve čtvrtek od 11:20 do 12:00

- v pátek konzultace NENÍ - jsou pololetní prázdniny


18. - 22.1.2021 - distanční výuka

V pondělí: online hodina

Připrav si PS - kontrola příkladů na s. 106.

V úterý: samostudium - budete psát TEST - Slovní úlohy na násobení a dělení desetinných čísel, násobky a dělitelé čísel - termín by domluven na ÚTERÝ 19.1. od 13:00 do 13:40. Odkaz je chatu třídy v Obecné v Teamsech.

a připravte si do ŠS sešitu tabulku čísel  od 1 do 100 - podle PS s. 111/B-10.

Ve středu: online hodina - uzavření známek, nové učivo: Prvočísla a čísla složená

- budeme pracovat s tabulku ve ŠS

Ve čtvrtek a v pátek: samostudium PS s. 109 a 110.

 

11. - 15.1.2021 - distanční výuka

V pondělí: Dělitel a násobek

Připrav si ŠS a PS.

V úterý: samostudium - vyřeš příklady z PS s. 101 vše, s. 102 vše (kromě A11 - to budeme dělat společně). Platí pro obě skupiny.

Ve středu: kontrola při online výuce

Ve čtvrtek a v pátek: samostudium - zápis dle listu ZNAKY DĚLITELNOSTI do ŠS a příklady z PS s. 106.

Kdo potřebuje, připojí se na KONZULTACE, kde Znaky dělitelnosti vysvětlím.

Zápis máte na chatu třídy.

 

4. - 8.1.2021 - distanční výuka

V pondělí: budeme kontrolovat příklady z PS č.1 s. 80 - 81, případně 82 - 83, připrav si kalkulačku

Dále se budeme učit dělení desetinného čísla DESETINÝM ČÍSLEM, příprav si ŠS a kalkulačku.

V úterý: samostudium - PS2 s. 85 a 86 bez kalkulačky

Ve středu: online - Slovní úlohy využívající počítání s desetinnými čísly, připrav si PS2 a kalkulačku

Ve čtvrtek: samostudium - slovní úlohy - budou zadány SEM ve středu po hodině

Počítej tyto příklady:

1. skupina: PS2 s. 87/6., 89/11., 92/2., 93/4., 5., 6.

2. skupina: PS s. 89/6., 89/11., 92/1., 2. 

Procvičování ONLINE: Dělení desetinným číslem

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

a online KONZULTACE - kdo potřebuje z 1. skupiny od 11:20

V pátek: online KONZULTACE - kdo potřebuje z 2. skupiny od 11:20

+ samostatná práce: Souhrnné opakování PS2 s. 95 - 96. Tyto dvě stránky mi pošli mailem nebo přes Teamsy během pátku. Bude hodnoceno známkou.

-------------------------------------------------------------------------------

7. - 11.12.2020 - distanční výuka

Vzhledem k nemoci učitele se tento týden nebude konat online výuka.

Budou pouze zadány úkoly k samostudiu:

Šesťáci, tento týden si opakujte dělení desetinného čísla přirozeným číslem - vypočítejte postupně příklady v PS s. 80 a 81. Kdo by chtěl počítat více, můžete řešit i úlohy na s. 82 a 83 - ty jsou už obtížnější. Ať se vám daří a jste zdraví!

Známky z pátečního testu vám pošlu přes Teamsy až v pátek.

23. - 27.11.2020 - distanční výuka

Pondělí: online hodina

- Násobení desetinného čísla přirozeným číslem - vysvětlení, zápis, uč. s.47

Úterý: samostudium

ZMĚNA:

1. skupina: - do ŠS z uč. s. 48/6A, 7.,  s. 49/9., PS s. 69/1.

2. skupina: - do ŠS z uč. s. 48/1., 2., 3.,  PS s. 69/1.

Středa: online hodina

- Násobení desetinného čísla desetinným číslem - vysvětlení, zápis, uč. 51

Čtvrtek, pátek: samostudium - ZMĚNA

- PS s. 69/2., 3. (obě skupiny)

- PS s. 72/10., 11. (jen 1. skupina; z 2. skupiny kdo chce)


ONLINE PROCVIČOVÁNÍ:

násobení přirozeným číslem, násobení desetinným číslem, písemné násobení desetinným číslem:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

18. - 20.11. - distanční výuka

Středa: online výuka - 1. skupina 8:50 - 9:30, 2. skupina 9:40 - 10:20

1. skupina: PS s. 67 - opakujeme společně převody jednotek - těžší příklady

2. skupina: procvičujeme společně převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu


Čtvrtek: 

1. skupina: Matematický klokan - řekneme si na onlinech - a dobrovolné online procvičování

2. skupina: online procvičování převodů jednotek - odkazy jsou ZDE:

Jednotky délky, hmotnosti, obsahu

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid


Ve spodní části klikni na Jednotky, míry: Jednotky

Procvičuj Jednotky délky, hmotnosti, obsahu

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-6-trida


Pátek:

Test na Teamsech od 11:00 do 11:30 - převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti

DÚ do DS není. Ten slouží k samostatnému domácímu počítání a tomu se při distanční výuce máte možnost věnovat dostatečně. DÚ budou opět po návratu do školy.

 

9. - 13.11. - distanční výuka

ZMĚNA HODIN ONLINE - M rozdělena na 2 skupiny, platí od 11.11.

M - 1. skupina: pondělí 10:30 - 11:10 a středa 8:50 - 9:30

M - 2. skupina: pondělí 11:20 - 12:00 a středa 9:40 - 10:20

F přesunuta na čtvrtek 11:20 - 12:00

Jednotky hmotnosti a jednotky obsahu, převody těchto jednotek, jednoduché slovní úlohy

Pondělí: online

kontrola násobení a dělení a převodů jednotek délky - PS s. 59, 60 a 64 - jen některé příklady, zbytek bude DOLE v přílohách k individuální kontrole - UŽ JE VLOŽENO

Jednotky hmotnosti a jejich převody - t, q, kg, dkg a g - zápis do ŠS podle výkladu, převody jednotek hmotnosti

Úterý: samostudium PS s.66

Středa: online

kontrola výsledků PS s.66 - řešení je vloženo DOLE v přílohách

Jednotky obsahu a jejich převody - mm2, cm2, dm2, m2, a (ar), ha (hektar)

Čtvrtek: samostudium PS s.65 - řešení je vloženo DOLE v přílohách

Pátek: Minitest - PS s. 67 dole. Vyřeš, vyfoť nebo naskenuj a pošli mi mailem (petra.brozkova@skola-rosice.net) ke kontrole během pátku. Ohodnotím známkou.

DÚ do DS na tento týden NENÍ.

2. - 6.11. - distanční výuka

Téma: Násobení a dělení desetinných čísel 10,100 a 1000, převádění jednotek délky

Pondělí 2.11. - online - opakování odčítání desetinných čísel, kontrola výsledků uč. str. 27/1., 2., PS s. 52/13., 14., Vysvětlení násobení desetinného čísla 10, 100 a 1000 - uč. s. 32 a 33

Úterý 3.11. - samostudium PS s. 52/16. (přednost má závorka), PS s. 53/19., uč. s. 33/7B písemně do ŠS

Středa 4.11. - online - kontrola výsledků z úterý; Vysvětlení dělení desetinného čísla 10, 100 a 1000 - uč. s. 33 a 34, jednotky délky - uč. s. 35 a 36

Čtvrtek 5.11. - samostudium - násobení a dělení - PS s. 59 a 60

Pátek 6.11. - samostudium - převádění jednotky délky - PS s. 64/1. - 4. stačí jen a)b), 64/5.

V pátek 6.11. - test v Teamsech od 11:00 do 11:20 - sčítání a odčítání desetinných čísel včetně slovních úloh - příprava PS s. 51 až 55

DÚ do DS na tento týden NENÍ.

Tomáš a Katrina - zadání dostaly paní asistentky (Tomáš - p. asistentka Kohoutová T.; Katrina - p. asistentka Kyselová N.)


19.-23.10. - distanční výuka

online: pondělí 19.10. od 10:30 do 11:10 - učíme se: sčítání desetinných čísel

úterý 20.10. samostudium: uč. s. 23 - oba rámečky do ŠS, PS s. 51/11.,12,. 52/15., 53/17.

online: ve středu 21.10. od 8:50 do 9:30 - učíme se: odčítání desetinných čísel

čtvrtek 22.10. samostudium: uč. s. 27 - rámeček do ŠS, uč. s. 27/1., 2. písemně do ŠS, PS s. 52/13., 14.

pátek 23.10.: DÚ č. 7 - dú budu kontrolovat po podzimních prázdninách

- NAVÍC: v učebnici si lze přečíst informace na stránkách 18 - 31, kdo potřebuje; v PS s. 50 - 57 lze počítat cokoliv navíc

- procvičování online: onlinecviceni.cz - zápis čísel, zápis čísel - zlomky, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

POZOR - NOVĚ PŘIDÁNO:

v pátek 23.10. od 11:00 do 11:20 na Teamsech - Test z M - desetinná čísla (zápis, čtení, desetinná čísla a desetinné zlomky, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání) - na Teamsech budete mít odkaz, test lze psát pouze v uvedeném časovém rozmezí, 10 příkladů, vyplňuje se přímo do testu, pak se dá tlačítko ODESLAT, poté uvidíte svoji úspěšnost, např. 10/10 :-). 10 a 9 bodů jednička, 8 a 7 bodů dvojka, 6 a 5 bodů trojka, 4 a 3 body čtyřka, 2 a méně bodů pětka. Ať se vám test vydaří. 

12.-16.10. - distanční výuka

Na online výuku mějte připravou učebnici č. 2, PS a psací potřeby

- online: středa 14.10. od 8:50 do 9:30 - učíme se: zaokrouhlování desetinných čísel

- samostudium: uč. s. 20 - napiš si rámeček do ŠS, PS s. 50/1. - 5., s. 51/7. - 10.

- DÚ č. 6 byl do 16.10.

14. - 23.10. Tomáš a Katrina - distanční výuka:

Učebnice s. 25 - úlohy vypracovat do školního sešitu.

Pracovní sešit - s. 9/cv. 13

Na Teamsy se nepřipojujte ke třídě. Budete mít individuální hodinu s asistentkou T. Kohoutovou a N. Kyselovou.

---------------------------------------------------------------------------------

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Pro žáky 6. třídy registrované do Logické olympiády: 

logickou olympiáda napište DOMA do středy 14.10. včetně.

www.logickaolympiada.cz - Vstup do soutěže (vpravo nahoře) a vyplnit email (ten máte v dotazníku) a heslo (to máte uvedené v mailu).

Potřebujete asi 1 hodinu času, klid na práci, pomocný papír na výpočty a je možné použít kalkulačku.

Přeji, ať se vám daří.

POZOR: Někteří ještě nepotvrdili registraci!!! Ve vašem registračním mailu ze dne 21.9. je odkaz. Bez toho není možné se Logické olympiády účastnit.

-----------------------------------------------------------------------

12.- 16.10.2020

Tento týden:

 • učíme se: desetinná čísla - porovnávání, znázornění na číselné ose, zaokrouhlování, sčítání a odčítání (informace pro ty, kteří nechodí do školy: uč. s. 15 -30, PS s. 47, s. 50 - 55, pouze vybrané stránky a úlohy)
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 6 na 16.10.2020 do DS - žáci dostávají v Po tištěné (také je DOLE v příloze)

5.- 9.10.2020

Tento týden:

 • učíme se: převod desetinného zlomku na desetinné číslo (opakování) a naopak, čtení desetinných čísel, zápis desetinného čísla dle slovního popisu (např. nula celá patnáct tisícin), znázornění desetinných čísel na číselnou osu, porovnávání desetinných čísel
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 5 na 9.10.2020 do DS - žáci dostávají v Po tištěné (také je DOLE v příloze)

29.9. - 2.10.2020

V pátek 2.10. píšeme test - násobení, dělení, přednost početních operací, obvod, obsah čtverce a obdélníka, převody jednotek délky, zaokrouhlování, čísla na číselné ose (25 minut)

Tento týden:

 • opakujeme: zápis zlomků, část celku zapsaná zlomkem, sčítání a odčítání zlomků se stejným jemnovatelem
 • nově: zápis desetinného čísla (desetiny, setiny, tisíciny... miliontiny), desetinné zlomky a desetinná čísla - uč. č. 2 (str. 4 - 14)
 • PS řešíme tento týden úlohy na s. 40 - 42, 46, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 4 na 2.10.2020 do DS - žáci dostávají v Po tištěné (také je DOLE v příloze)

21. - 25.9.2020

V pondělí 21.9. píšeme test - sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy (15 min)

Tento týden:

 • opakujeme: rýsování přímek, rovnoběžek a kolmic, rýsování čtverců a obdélníků, kružnic
 • nově: pracujeme ve čtvercové síti v pravoúhlé soustavě souřadnic; opakujeme pojem: lomená čára
 • PS řešíme tento týden úlohy na s. 24 - 25, 31 - 32, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 3 na 25.9.2020 do DS - žáci dostávají v Po tištěné (také je DOLE v příloze)

14. - 18.9.2020

Tento týden:

 • opakujeme: rovinné obrazce (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh). převody jednotk délky (km, m, dm, cm, mm), obvod a obsah čtverce, obdélníku, jednotky délky a jednotky obsahu, slovní úlohy (na obvod a obsah), práce ve čtvercové síti
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 2 na 18.9.2020 - žáci dostávají lístek s úkolem ve škole a vlepí si do domácího sešitu, výpočty píší pod lístek; pro chybějící žáky jsou lístky s domácími úkoly ve fólii ve třídě u umyvadla - po návratu do školy si vezmou a doplní do domácího sešitu, případně je úkol ke stáhnutí a vytištění (nebo přepsání) DOLE V PŘÍLOHÁCH
 • PS řešíme tento týden úlohy na s. 11 - 12, 16 - 20, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma

7. - 11.9.2020

Tento týden:

 • opakujeme: sčítání a odčítání čísel, násobení čísel pod sebou, dělení čísel, zaokrouhlování přírozených čísel, přednosti matematických operací, využití matematických operací ve slovních úlohách
 • DÚ vždy na pátek - domácí úkol č. 1 na 11.9.2020 - žáci dostávají lístek s úkolem ve škole a vlepí si do domácího sešitu, výpočty píší pod lístek; pro chybějící žáky jsou lístky s domácími úkoly ve fólii ve třídě u umyvadla - po návratu do školy si vezmou a doplní do domácího sešitu, případně je úkol ke stáhnutí a vytištění (nebo přepsání) DOLE V PŘÍLOHÁCH
 • v PS řešíme tento týden úlohy na s. 2 - 5, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma
P. Brožková