Matematika 5

Pomůcky pro 5. třídu (průběžně kontrolovat během školního roku):

Matematika

sešit 444 (velký, linkovaný), sešit 524, obaly na sešity (pokud sešity nemají okraje, nalinkovat okraje 1 cm),  průhledné desky + 15 ks euroobalů na pracovní listy, 30 kusů papírů do kopírky, 2 obyčejné tužky - ořezané, pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko, nůžky, 2 zvýrazňovače, 2 fixy na stíratelnou tabulku, hadřík, lepidlo

Základem přípravy žáků na vyučování je práce se školním diářem, kde jsou uvedeny všechny informace k domácí přípravě, úkolům a testům. Žáci mají každodenně sledovat zápisy v diáři a připravovat se na výuku. Na opakování učiva je možno využít přehledy v učebnici a ve školním sešitu, postupy počítání jsou také v pracovním sešitu.

Začátkem školního roku probíhá opakování a procvičování učiva ze 4. ročníku (září - říjen):

 • tabulka násobků, využití tabulky násobků v dalších výpočtech
 • násobení a dělení čísel s nulami
 • pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení
 • pořadí výpočtů, počítání se závorkami
 • matematické pojmy (součet, rozdíl, součin, podíl)
 • vlastnosti sčítání a násobení přirozených čísel
 • písemné násobení jednociferných a víceciferných čísel, odhad výsledku
 • řešení slovních úloh
 • zlomky (zápis, znázornění)
 • geometrie: rýsování vlajky ČR, pojmy - bod, přímka, polopřímka, úsečka, kolmice, rovnoběžka, úhlopříčka, průsečík bodů, trojúhelník, čtyřúhelník

 

Testy:

20.9.2018 - násobení čísel s nulami

27.9.2018 - dělení čísel s nulami

9.10.2018 - matematické pojmy (sčítanec - sčítanec - součet, menšenec - menšitel - rozdíl, činitel - činitel - součin, dělenec - dělitel - podíl), výpočty k matematickým operacím

26.10.2018 - rýsování vlajky ČR (postup ve školním sešitu)

1.11.2018 - pořadí výpočtů

Domácí úkoly:

 • zapsány v diáři
 • 4.10. - PS strana 8, cvičení 14; zopakovat matematické pojmy, matematické operace
 • do 31.10. učebnice strana 17, cvičení 7 - domácí sešit
 • doplnit: pracovní sešit strana 15, cvičení 3, 4 (pokud nebylo dokončeno v hodině matematiky)

 

Listopad, prosinec:

 • vztahy mezi čísly, rovnice, nerovnice, neznámá
 • závislosti - vztahy mezi x a y, doplňování do tabulky
 • grafy a tabulky, souřadnice bodů
 • Opakovat a procvičovat násobilku
 • Opakování: pojmy - diagramy a tabulky, závislosti (pracovní sešit strana 22 - 25)

Leden:

 • Zlomky; celek, část celku, zápis zlomků
 • Porovnávání zlomků
 • Sčítání a odčítání zlomků

11.1. Test - zápis zlomků

17.1. Test - porovnávání zlomků

Únor, březen:

 • čísla větší než milion, víceciferná čísla
 • číselné řády
 • rozvinutý zápis víceciferného čísla
 • zaokrouhlování víceciferných čísel
 • písemné sčítání a odčítání víceciferných čísel
 • písemné násobení víceciferných čísel
 • písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem
 • výpočty a kontroly výpočtů
 • práce s kalkulačkou
 • opakování učiva geometrie
 • trojúhelník, druhy trojúhelníků, rýsování trojúhelníku
 • trojúhelníková nerovnost
 • rovnoběžníky
 • jednotky délky