Matematika 5

Pomůcky pro 5. třídu (průběžně kontrolovat během školního roku):

Matematika

sešit 444 (velký, linkovaný), sešit 524, obaly na sešity (pokud sešity nemají okraje, nalinkovat okraje 1 cm),  průhledné desky + 15 ks euroobalů na pracovní listy, 30 kusů papírů do kopírky, 2 obyčejné tužky - ořezané, pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko, nůžky, 2 zvýrazňovače, 2 fixy na stíratelnou tabulku, hadřík, lepidlo

Základem přípravy žáků na vyučování je práce se školním diářem, kde jsou uvedeny všechny informace k domácí přípravě, úkolům a testům. Žáci mají každodenně sledovat zápisy v diáři a připravovat se na výuku. Na opakování učiva je možno využít přehledy v učebnici a ve školním sešitu, postupy počítání jsou také v pracovním sešitu.

Začátkem školního roku probíhá opakování a procvičování učiva ze 4. ročníku:

  • tabulka násobků, využití tabulky násobků v dalších výpočtech
  • pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení
  • pořadí výpočtů, počítání se závorkami
  • matematické pojmy (součet, rozdíl, součin, podíl)
  • vlastnosti sčítání a násobení přirozených čísel
  • písemné násobení jednociferných a víceciferných čísel, odhad výsledku
  • řešení slovních úloh
  • zlomky (zápis, znázornění)