Matematika 5

Matematika

21. - 25.9.2020

Tento týden opakujeme a učíme se toto:

- část celku, zlomky (na čtvercové mřížce, na hodinách, ve slovních úlohách)

- počítání s penězi, nákupy (využití ve slovních úlohách)

- 22.9. Test - nakupování

- rýsujeme čtverec a počítáme jeho obvod a obsah

- rýsujeme do centimetrové sítě a počítáme obvod a obsah obrazců

DÚ na čtvrtek 14.9.: PS1 s. 8/15., 17., 18., 19. a 9/20., 22., 23.

Kdo nechodí do školy:

do ŠS bez linek - uč. str.

Po s. 11/32. (ústně), 12/35., 36., 37. 

Út s.12/41. (ústně), 13/42., 43., 45.

St s.13/48. (nakresli si obrázek), 49. (rýsuj obyč. tužkou č. 2 s pomocí pravítka s ryskou)

Čt s.15/54.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. - 18.9.2020

Tento týden opakujeme a učíme se toto:

- číselná řada (jak jdou čísla do 1 000 000 za sebou)

- zápis čísel (statisíce, desetitisíce, ..., jednotky)

- násobilkové obdélníky, šipkové grafy

- krokování - šipkový zápis, číselný zápis, zápis pomocí závorky

- řešení rovnic pomocí zvířátek dědy Lesoně, zápis rovnic pomocí čísel

DÚ na čtvrtek 17.9.: PS1 s. 6 a 7 (s.6/6. je dobrovolné)

Kdo nechodí do školy:

do ŠS bez linek spočítej tyto úlohy z učebnice:

Po s.6/8.

Út s.7/12., s.9/19.

St s.9/20., s.10/27.

Čt s.7/11., s.8/18., s.9/23.

Dále doma spočítej domácí úkol. Podobné příklady jako v domácím úkolu počítáme společně ve škole a vysvětlujeme si postupy. Ty to zkus sám, nebo se spoj se spolužáky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. - 11.9.2020

Budeme opakovat sčítání a odčítání čísel pod sebou.

Dále písemné násobení. Lze procvičovat na matika.in - 5. ročník - Písemné násobení, Indické násobení; nebo si psát libovolné příklady na papír - indické a normální násobení 1ciferným a 2ciferným číslem.

Opakujeme rovnoběžky a kolmice, učíme se je rýsovat.

DÚ na čtvrtek 10.9.: PS1 s. 4 a 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------