Matematika 5

Matematika

7.9. - 10.9.2021

Seznámením s obsahem a cíli učiva matematiky, kritérii hodnocení

Kontrola požadovaných pomůcek

Opakování učiva - násobilka, násobky, tabulka násobků

 

Matematika - úterý 26.10.2021: učebnice strana 17, cvičení 7 - opsat příklady do ŠS, vypočítat (pozor na pořadí výpočtů); PS strana 21, cvičení 1 - doplnit pyramidy