Matematika 4

Týden 1.9. - 4.9.2020

  • Pomůcky na matematiku: sešit 424 - 1x, sešit 524 - 1x, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 ořezané tužky, stíratelnou tabulku + fixu na tabulku, barevné centropeny - 4 barvy, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden 7.9. - 11.9.2020

  • Kontrola všech sešitů a pomůcek, linkování okrajů v sešitech - okraj 1 cm (tužkou), pokud jsou okraje v sešitech již po zakoupení, ponechat tento okraj
  • Opakování učiva z předcházejících ročníků: číselná řada, doplňování čísel do číselné řady (100 - 200), zásady násobilky (opakované sčítání:  3 +3 + 3 + 3 = 4 .3 = 12), násobilka

14.9. - 24.9.2020

  • Násobky čísel 2,3,4 (opakování), záměna činitelů: 2 . 6 = 12; 6 . 2 = 12
  • Číselné řady 900 - 1000, doplňování čísel do číselných řad
  • Čísla před, za, hned před, hned za číslem
  • Porovnávání čísel do 1000
  • Matematické hádanky (myslím si číslo..., aj.)
  • Pracovní sešit strana 5, cičení 2, 4; strana 6, cvičení 6, 7, 8