Matematika 4

Týden 1.9. - 4.9.2020

 • Pomůcky na matematiku: sešit 424 - 1x, sešit 524 - 1x, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 ořezané tužky, stíratelnou tabulku + fixu na tabulku, barevné centropeny - 4 barvy, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden 7.9. - 11.9.2020

 • Kontrola všech sešitů a pomůcek, linkování okrajů v sešitech - okraj 1 cm (tužkou), pokud jsou okraje v sešitech již po zakoupení, ponechat tento okraj
 • Opakování učiva z předcházejících ročníků: číselná řada, doplňování čísel do číselné řady (100 - 200), zásady násobilky (opakované sčítání:  3 +3 + 3 + 3 = 4 .3 = 12), násobilka

14.9. - 24.9.2020

 • Násobky čísel 2,3,4 (opakování), záměna činitelů: 2 . 6 = 12; 6 . 2 = 12
 • Číselné řady 900 - 1000, doplňování čísel do číselných řad
 • Čísla před, za, hned před, hned za číslem
 • Porovnávání čísel do 1000
 • Matematické hádanky (myslím si číslo..., aj.)
 • Pracovní sešit strana 5, cičení 2, 4; strana 6, cvičení 6, 7, 8

6.10.  - 13.10.2020

 • Násobky čísel 5, 6, 7, záměna činitelů
 • Tabulka násobků, doplnění součinů
 • Pořadí výpočtů
 • Využití násobilky při násobení a dělení s nulou
 • Využití násobilky při výpočtech velké násobilky (příklady typu 12 . 6 =)

14.10.  - 16.10.2020 (distanční výuka)

 • Do školního sešitu doplnit násobky čísla 8 (obvyklým způsobem)
 • V pracovním sešitu vypracovat cvičení: strana 6, cvičení 5, 9
 • Pracovat na opakování násobilky - vybarvovací obrázek
 • Výuka online - Teams - ve čtvrtek 15.10., 9:50 - 10:30 hodin, zkontrolujeme práci v PS a ŠS

19.10.  - 23.10.2020 (distanční výuka)

 • Do školního sešitu doplnit násobky čísla 9, 10 (obvyklým způsobem), doplnit tabulku násobků v ŠS
 • V pracovním sešitu vypracovat cvičení: strana 7, cvičení 11, 13, 14; strana 8, cvičení 15, 16, 19; strana 9, cvičení 21; zadání bude blíže vysvětleno v úterý  
 • Pracovat na opakování násobilky - vybarvovací obrázky, doplnit tabulky - pracovní list
 • Výuka online - Teams - v úterý 20.10., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 22.10., 9:40 - 10:25 hodin, zkontrolujeme práci v PS a ŠS
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 22.10., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky, nerozumí zadání některého z úkolů apod.

 26.10.  - 30.10.2020

Podzimní prázdniny


2.11.  - 6.11.2020 (distanční výuka)

 • Opakování - pořadí výpočtů: v pracovním sešitu vypracovat cvičení: strana 10, cvičení 24, 29
 • Využití násobilky: PS strana 10, cvičení 25, 26, 27
 • Pamětné sčítání trojciferných čísel - učebnice strana  15, přečíst slovní úlohu nahoře a sledovat způsob výpočtu - postup, na základě tohoto postupu vypočítat zpaměti úkol 1 na straně 15 v učebnici (je možné si zapsat výsledky na folii nebo na papír - budeme kontrolovat ve čtvrtek na online hodině), dále procvičovat v PS: strana 12, cvičení 1, 3; zadání bude blíže vysvětleno v úterý 
 • Výuka online - Teams - v úterý 3.11., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 5.11., 9:40 - 10:25 hodin, zkontrolujeme práci v PS a ŠS
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 5.11., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky, nerozumí zadání některého z úkolů apod.
 • Procvičování učiva: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9

 

 9.11.  - 13.11.2020 (distanční výuka)

 • Pamětné sčítání trojciferných čísel, učebnice strana 16, projít vzorové příklady v barevných rámečcích, obdobně vypočítat příklady a zapsat do školního sešitu -  strana 16, cvičení 8 - 2 sloupečky (učebnice)
 • Pamětné odčítání trojciferných čísel - projít slovní úlohy a postup výpočtu ve slovních úlohách v učebnici na straně 18, 19 (barevné rámečky)
 • Procvičování učiva v pracovním sešitu: strana 12, cvičení 2; strana 13, cvičení 5, 6, 7; strana 14, cvičení 8, 10, 11
 • Výuka online - Teams - v úterý 10.11., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 12.11., 9:40 - 10:25 hodin (kontrola práce v PS a ŠS)
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 12.11., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky                         

 

16.11.  - 20.11.2020 (distanční výuka)

 • Pamětné odčítání trojciferných čísel - projít postup výpočtu v učebnici na straně 20 nahoře (barevný rámeček)
 • Procvičování učiva v pracovním sešitu: strana 15, cvičení 12, 13, 14, 15, 16 - vypracovat do čtvrtka 19.11.
 • Výuka online - Teams - ve čtvrtek 19.11., 9:40 - 10:25 hodin (kontrola práce v PS)
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 19.11., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky  
 • Opakuj si násobilku: https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-uroven/105
 • Opakuj si násobilku: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-2-uroven/385  

 

23.11.  - 27.11.2020 (distanční výuka)

 • Opakování a procvičování učiva v pracovním sešitu: strana 11, cvičení 30; strana 16, cvičení 17, 18, 19
 • Orientace v tabulce - bude vysvětleno na online hodině v úterý: pracovní sešit strana 17, cvičení 21, 22
 • Opakovat a procvičovat násobilku: https://www.umimematiku.cz/pocitani-mala-nasobilka-2-uroven/506
 • Opakování pořadí výpočtů: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-poradi-operaci-zavorky-2-uroven/5614
 • Výuka online - Teams - v úterý 24.11., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 26.11., 9:40 - 10:25 hodin (kontrola práce v PS a ŠS)
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 26.11., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky                         

 

30.11. - 4.12.2020

 • Práce s tabulkou, kontrola PS strana 17, procvičování v PS strana 20, cvičení 6, 7
 • Matematické operace, pojmy: sčítanec, sčítanec, součet; menšenec, menšitel, rozdíl; činitel, činitel, součin;, dělenec, dělitel, podíl - zápis do ŠS
 • Dělení se zbytkem - PS strana 19, cvičení 1
 • Test - ve čtvrtek 3.12. - pořadí výpočtů 

 

10.12. - 18.12.2020 (uzavření školy), samostatná práce pro žáky:

 

 4.1. - 8.1.2021 (distanční výuka)

 • Výuka online - Teams - v úterý 5.1., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 7.1., 9:40 - 10:25 hodin 
 • V tomto týdnu zkontrolujeme všechny úkoly, které byly zadány jako samostatná práce v době uzavření školy
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 7.1., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky    

 11.1. - 15.1.2021 (distanční výuka)

 • Řešení slovních úloh: PS strana 19, cvičení 4; strana 23, cvičení 3; tvoření vlastní slovní úlohy: strana 20, cvičení 5
 • Připomenout si dělení dvojciferných čísel jednociferným: učebnice strana 21 - rámečky uprostřed strany
 • Práce s tabulkou: PS strana 20, cvičení 8 (pojmy činitel, činitel, součin a dělenec, dělitel, podíl)
 • Zakreslování do čtvercové sítě - PS strana 20, cvičení 6, 7
 • Opakování a procvičovhání: PS strana 23, cvičení 1, 2
 • Výuka online - Teams - v úterý 12.1., 8:50 - 9:35 hodin (vysvětlení úkolů a postupů práce), ve čtvrtek 14.1., 9:40 - 10:25 hodin 
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 14.1., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat zejména individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky    

 

Procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=10.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+0-10#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=14528&action=show#selid