Máj plný veršů aneb recitační soutěž v naší škole

„Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět.“

Sigmund Freud

Druhé májové odpoledne patřilo v rosické škole recitačnímu klání. Někteří možná trénovali svoje vystoupení předchozí večer společně s Karlem Hynkem Máchou, jiní neponechali nic na poslední chvíli a pilovali verše již nějaký ten týden. Výsledkem tohoto nemalého úsilí byla přehlídka nejrůznějších autorů i témat. Od veselých a bezstarostných básniček Hany Vrbové nebo Jiřího Žáčka, až po vážnou atmosféru veršů Jana Skácela či Karla Jaromíra Erbena. Nechyběla ani klasika v podobě Lesní studánky, kterou si recitující zvolili dokonce dvakrát.

Porota to rozhodně neměla jednoduché. Nakonec rozhodla následovně:

první kategorie (1. a 2. třída)

1. místo: Hana Chmelíková

2. místo: Alexandr Novák

3. místo: Teodor Vostřel

druhá kategorie (3. a 4. třída)

1. místo: Karolína Nováková

2. místo: Aneta Laubová

3. místo: Karolína Kohoutová

třetí kategorie (5. a 7. třída)

1. místo: Veronika Braciníková

2. místo: Adéla Hesová

3. místo: Michaela Plachá

čtvrtá kategorie (8. třída)

1. místo: Pavla Drábková

2. místo: Klára Budinská

3. místo: Iveta Kárníková

Gratulujeme!!!

Odpoledne s poezií se zúčastnilo celkem 24 žáků. Všem patří uznání za odvahu vystoupit před spolužáky a porotou i poděkování za zapojení do soutěže. Vítězové všech kategorií budou reprezentovat naši školu v oblastní soutěži Básňování, které se bude konat v Chrasti. Vybrané účastníky si bude moci poslechnout také širší publikum při vernisáži výstavy žákovských prací v červnu.

Recitační soutěž připravila pro žáky paní učitelka Jaroslava Procházková. Děkujeme.

Michaela Pavlíková

Rubrika: