Konzultační hodiny 6. 6. 2019 - Hájková

Na níže uvedeném odkazu se můžete zapsat na konzultace. Zákonní zástupci a žáci, s kterými potřebuji mluvit, budou ke konzultaci vyzváni prostřednictvím ŽK.

https://docs.google.com/document/d/1pnZKlYapokosGydVKKDSYJMInD3hbp3RK2KeCQQCbWI/edit?usp=sharing

Rubrika: