Konzultační den 12.11.2018 - Brožková

Na níže uvedeném odkazu je možné se zapsat na konzultaci

v pondělí dne 12.11.2018.

Konzultace budou probíhat od 14:00. Vzhledem k odpolednímu vyučování a schůzce ohledně volby povolání s výchovnou poradkyní budu od 14:00 do 16:00 ve školní knihovně. Od 16:00 do 17:00 v 9. třídě.

Účastní se: učitel + rodič + žák

Na konzultaci se prosím zapište (dostavte) pouze, pokud jste byli o nutnosti konzultace písemně vyrozuměni nebo pokud se mnou potřebujete mluvit. Děkuji.

POZOR ZMĚNA:

V době od 15:30 - 15:50 proběhne v 9. třídě info schůzka zákon. zástupců vycházejících žáků s výchovnou poradkyní k volbě povolání.


 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W_AuuaQ6FR_ZeYB9m527P6pMQK_5SArTnqF9hOMF_90/edit?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

Rubrika: