Kde končí svět aneb zapojte se do soutěže

Po dvou letech, můžete opět začít "dobývat svět". Městská knihovna Chrudim a Klub dětských knihoven KDK SKIP ČR vyhlašuje 12. ročník soutěže Kde končí svět 2020, která nabízí příležitost pro naše školní spisovatele i malíře od 1. do 9. třídy.


Tentokrát na téma

„Labyrint světa, Komenský a ráj knížek“

 

Témata pro literární práce:

Škola snů (ideální předměty, ideální školní řád)

Ideální učitel (jaký by měl být)

Komenský z naší školy (můj nejlepší učitel, jaký je)

Můj nejlepší/nejhorší zážitek ze školy


Formát práce: Word, Times New Roman vel. 12, rozsah max. 3 strany A4

Vítězové soutěže postoupí do regionálního kola, ze kterého vzejdou Rytíři krásného slova našeho regionu. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 12. května 2020 v Městské knihovně Náchod.

 

Témata pro výtvarné práce:

Portrét Jana Amose

Nejlepší stránka do čítanky, slabikáře, encyklopedie

(soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy)

 

Vítězové postoupí do regionálního kola soutěže, které se bude konat 12. května 2020 v Městské knihovně Náchod.


Termín odevzdání literárních i výtvarných prací: 10. března 2020 p. uč. Pavlíkové


Úspěch našich žáků v minulém ročníku této soutěže si můžete připomenout zde:

http://www.skola-rosice.net/kde-konci-svet-uspech-v-literarni-a-vytvarne-soutezi

http://www.skola-rosice.net/kde-konci-svet-vylet-za-odmenu

 

„Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih.“

(Jan Amos Komenský)

Rubrika: