Kariérové poradenství

V rámci realizace projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527 Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje nabízí naše organizace služby individuálního kariérového poradenství, které jsou určené žákům ZŠ a SŠ s doprovodem zákonných zástupců (zletilí žáci SŠ mohou služby využívat bez doprovodu zákonných zástupců).

 

Poradenství je nabízeno žákům zdarma a je hrazeno z prostředků OP VVV a státního rozpočtu ČR prostřednictvím uvedeného projektu.

 

Podrobné informace včetně pokynů k objednávání poradenských služeb jsou uvedeny v příloze tohoto e-mailu.

 

Obracíme se na Vás s prosbou o předání informace o nabídce poradenských služeb zákonným zástupcům Vaši žáků, případně zletilým žákům Vaší školy.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Monika Jirásková

Ředitelka

 

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Mozarova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice

Tel: 466 301 173, 775 570 705

E-mail: jiraskova@ccvpardubice.cz

 

 

 

Vyřizuje: Bc. Petr Minář

PřílohaVelikost
PDF icon Pro rodiče - kp.pdf753.65 KB