Informace

Vzkaz zákonným zástupcům

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků a dětí,

Výuka do konce října - aktualizováno 9.10.20

Vzhledem k nařízení o úpravě výuky bude změněn rozvrh tříd.Zítra žáci obdrží podrobné pokyny. Předběžně informuji:

1.stupeň  - odpadnou hodiny Tv, Hv, I a plavání - (někde jen odpadnou, někde se odučí jiný předmět)

Výzva Pardubického kraje firmám, institucím, soukromníkům

Vybavenost škol ICT technikou stále není dostatečná. Mnoha potřebným žákům nemůžeme zajistit pro distanční výuku potřebné vybavení. Z toho důvodu vypsal Pardubický kraj tuto výzvu:

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/KAP-Krajsky-akcni-plan/category/kap/vyzva-pocitace-a-notebooky-pro-zaky-a-studenty-k-distancni-vyuce

Pokud můžete pomoci i naší škole, kontaktujte, prosím, její ředitelku.

Děkujeme.

Ředitelské volno

Na základě výzvy ministerstva zdravotnictví a nemocnosti pedagogů i žáků vyhlašuji z důvodu zklidnění epidemiologické situace na pátek 25.9.2020 den ředitelského volna. Do školy se žáci vrátí v úterý 29.9.2020.

Ad roušky ve třídách

Na základě konzultace s KHS sděluji:

pokud se žák léčí s alerií, astmatem apod. a doloží o tom potvrzení odborného lékaře, lze mu ve třídě prominout nošení roušky za předpokladu, že v lavici bude sedět sám, s dostatečným odstupem, v dosahu větrání.

Covid k 17.9.2020 - nový pokyn pro celou republiku

Vzhledem k situaci v ČR je s platností od 18.9.20 vydán pokyn pro celou ČR:

Roušky budou od pátku povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

Žáci prvního stupně dále nosí roušky ve všech společných prostorách školy mimo třídy.

Velmi prosíme rodiče, aby s dětmi i doma probrali způsob zacházení s rouškami - ukládat jedině do sáčku, nesahat na obličejovou část, nasazovat těsně, měnit během dne (2.st.) min. 1x, každý den mít čisté,......Pokud toto není dodržováno, je nošení roušky ohrožující.

Děkujeme za spolupráci.

Konzultační hodiny v š.roce 2020/21

Rozpis konzultačních hodin 2020/21

PEDAGOG

DEN

ČAS

Brdíčková Dana

Út

7:30 – 8:30

Brožková Petra

St

13:30 – 14:00

Ovoce a mléko do škol - dodávka v 42.týdnu

Doporučení ředitelky školy

Z rozhodnutí vlády se doporučení k 10.9.2020 mění v závazný pokyn.

Vzhledem k aktuální situaci ve škole (vysoká absence žáků s rýmou, kašlem, teplotou) vyhlašuji s platností od 9.9.2020 doporučení nosit roušky pro všechny osoby v budově školy ve společných prostorách, tj. chodby, wc, školní jídelna, šatna,...Nošení roušky ve třídě je na individuálním rozhodnutí každého. Při jídle v ŠJ strávníci roušku sundají z obličeje, ale ponechají si ji na sobě (na krku apod., nepokládají ji na stoly či jinam).

COVIDOVÁ PRVIDLA - výňatek z Manuálu MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se s některými nejdůležitějšími pravidly ohledně virového onemocnění COVID-19. Budeme se samozřejmě snažit přijímat taková opatření, abychom v co největší míře zajistili ochranu zdraví - jak žáků, tak i zaměstnanců školy. Škola je vybavena dezinfekcí, mýdlem, jednorázovými ručníky, částečně bezkontaktními osoušeči rukou a ve všech prostorách se bude často větrat.

Situace se nyní po skončení prázdnin a návratech z dovolených bude s největší pravděpodobností v celé ČR měnit každým dnem a my Vás vždy o aktuální situaci u nás ve škole budeme informovat prostřednictvím TU a webových stránek školy.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace