Informace

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Připomínám, že 15.1.2016 ráno je poslední termín platby lyžařského výcviku - 2500Kč celkem. Je to zálohová platba, která hradí ubytování, stravu a dopravu. Permanentky na vleky si každý hradí sám podle zařazení dle výkonnosti do družstev.

Konzultační odpoledne

Dne 12.1.2016 se uskuteční konzultační den. Zákonní zástupci se mohou zapsat do rozpisů jednotlivých vyučujících v on line režimu přímo zde na webových stánkách. Lednové konzultace slouží prioritně ke sdílení výsledků jednotlivých žáků a řešení možné nápravy případných obtíží před pololetním hodnocením.

Na konzultaci přijde vždy i žák.

Posudek lékaře - výjezdy školy

Toto potvrzení má platnost 1 rok na všechny aktivity (LV, ŠVP, tábor, ...).

Provoz ŠD 21.- 22.12.2015

Ve dnech ředitelského volna 21.- 22.12.2015 nebude vzhledem k malému zájmu v provozu ani školní družina ani školní jídelna. Vyučování bude zahájeno po vánočních prázdninách dne 4.1.2016.

Od 13.prosince 2015 dochází k úpravám jízdních řádů

Ředitelské volno

Vyúčtování plateb za pomůcky 6. třída 2015/2016

Vyúčtování plateb za pomůcky - 6. třída:


Hravá matematika - pracovní sešit - 119,-


Hravá čeština - pracovní sešit - 89,-


Hravý dějepis - pracovní sešit - 89,-


Project 2 - pracovní sešit pro Aj - 239,-


Anglický časopis - 195,-


Školní diář - 48,-


Kancelářský papír - 25,-


CELKEM: 804,-


 

Rozpis konzultačních hodin 2015/16

Brdíčková Dana

ÚT

7:30 - 9:00

Brožková Petra

ST

9:45 – 10:30

Dostálová Alena

ST

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

Drábková Kateřina

ST

Rodičovské schůzky

Dne 3.září 2015 se konají třídní schůzky 2.-9.třídy. Začátek je v 16 hodin.

Organizace prvního týdne

Školní rok 2015/2016 za­číná v ú­te­rý 1. září 2015.

V ú­te­rý 1. září pro­běh­ne ve 2.-9.třídě jed­na vy­u­čova­cí ho­di­na, všichni žáci si nezapomenou školní přezůvky.
Ro­di­če prvňáč­ků po přivít­ání ve tří­dách přejdou do školní jídelny, kde jim budou podány informace o provozu školní družiny a jídelny. Zhruba v 8:30 se opět vrátí do 1.třídy, kde proběhne třídní schůzka s paní učitelkou.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace