Informace

Rodičovské schůzky

Od 19.11.2020 od 15 hodin se budou konat rodičovské schůzky.Vzhledem k situaci v on line prostředí MS Teams, tedy tam, kde probíhá distanční výuka žáků. Pokud tedy budete buď vyzváni k účasti na konzultaci nebo sami budete chtít s učiteli mluvit, zapíšete se jako obvykle do rozpisů jednotlivých učitelů zde na webu, ti vám pak na vámi uvedený mail pošlou odkaz - pozvánku k připojení. Na něj pouze kliknete a pokud se nic nepokazí, spojíte se s učiteli on line. Ke konzultacím jako obvykle vezměte i své děti, kterých se konzultace týká.

Obědy pro žáky v distanční výuce

Obědy pro žáky v distanční výuce se vaří a výdej je bez změn.

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled

Školská rada - návrh kandidátů

Za zákonné zástupce byli navrženi tito kandidáti:

Eccles Lenka

Hesová Iva

Paulusová Kateřina

Theuerová Hana

Zemanová Petra

Volba proběhne on line formou, kdy každý volič obdrží odkaz na hlasování. Volby proběhnou od 16.11. do 17.11.2020.

K předání odkazu budou použity Vámi poskytnuté kontaktní maily či mobilní telefony.

 

 

Prosíme - sdílejte - Daruj notebook

Je doba distanční výuky a mnoha dětem chybí potřebné vybavení.Červený kříž založil platformu, která by mohla školám pomoci zlepšit situaci svých žáků. Jejich i naším jménem tedy prosíme o široké sdílení:

https://darujnotebook.cz/

Děkujeme.

 

https://darujnotebook.cz/ck-loga.gif

Ošetřovné

Krizové ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude projednávat Senát.

Prosba všem

Přišlo nám z MŠMT - PROBERTE S DĚTMI A PROSÍM, DODRŽME TO. CHRAŇME SE NAVZÁJEM.


Distanční výuka a technické vybavení

V rámci zahájení výuky distančně se objevily technické obtíže některých žáků.

1.Nemají web kameru - domnívám se, že náklady na pořízení nejsou vysoké, již jaro ukázalo, že je to nutnost. Žáci jsou omezeni v možnostech aktivit, učitel nevidí, jak dítě pracuje.

2. Téměř každý starší žák má chytrý mobil. Hraje na něm hry, užívá sociální sítě, často řeší zbytečnosti. Nám je pak sděleno, že nemá dost místa v mobilu na aplikaci pro výuku. Opravdu?

3. Epidemiologická situace je stále vážná, čas distanční výuky je nejistý. Technické zázemí pro kvalitní výuku z domu se stane nezbytností. Škola se snaží v rámci možnstí toto zohlednit. A co vy?

Poskytněme dětem co nejlepší podmínky pro vzdělávání v této nelehké době. Určitě se nám to jednou vrátí.

Volby do školské rady na období 2020 - 2023

Rozvrh a obědy v době distanční výuky

Na období od 14.10. do 23.10.2020 mají žáci k dispozici rozvrh distanční výuky. Z rozvrhu jsou vyřazeny výchovy, k nim dostanou žáci pokyny pro samostatnou práci v aplikaci Teams. On line hodiny jsou nastaveny tak, aby žáci měli prostor jak pro výuku s učitei, tak pro plnění zadaných úkolů. Pro potřebu dovysvětlení látky či jiného problému mohou být v rozvrhu vyhrazeny konzultace předmětů, sem se žáci přihlašují individuálně, pokud potřebují pomoc učitele. Žáci s asistencí pedagoga mají dále individuální čas určený k pomoci s učivem a úkoly.

Po dobu distanční výuky  jsou všichni odhlášení z obědů, lze odebrat oběd žáka takto:

Stránky

Subscribe to RSS - Informace