Informace

Hodina pohybu navíc

Pro školní rok 2016/2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokusné ověřování s názvem Hodina pohybu navíc. Jeho smyslem je nabídnout žákům 1. až 3. ročníků pilotních základních škol (v rámci jejich pobytu ve školní družině) jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Také naše škola se do tohoto programu přihlásila a byla vybrána. Cílem programu Hodina pohybu navíc" je získat zájem žáků o pohyb a rozvíjet základní pohybové dovednosti v šesti sportech - fotbale, basketbale, házené, volejbale, ragby a hokeji (zaměřený na bruslení).

Mimořádné volno

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na den 18.11.2016 mimořádné volno. Tento den nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Svačiny ve škole nově?

 

Výzdoba školy

Finišují přípravy oslav výročí školy - ale to jistě všichni víte. Obracím se na naše příznivce s prosbou: pokud máte na svých zahrádkách produkty, které by přispěly k podzimní výzdobě školy (květiny, okrasné dýně, dekorace..), budeme velmi rádi, nabídnete - li nám je. Předem děkujeme.

D.Brdíčková,řed.ZŠ

Otevírací doba školní knihovny

OTEVÍRACÍ DOBA

Úterý 7:35 – 7 :50

Čtvrtek 12:25 - 13:00

Pátek 7:35 – 7:50

Konzultační hodiny

 

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Zaměstnanec

třídnictví

funkce

konzultace

Brdíčková Dana

--

Ředitelka

Po 7:15 – 8:15

Čt 10:00 – 12:00

Případně dle domluvy

Brožková Petra

7.

Třídní schůzky

V pondělí dne 5.9.2016 se od 15:30 konají třídní schůzky v kmenových třídách.

Začátek š.roku - organizace

Místnost

Budova

Č.

umístění

třídní učitel

1.třída

stará

Pomůcky š.r.2016/17 - 4.+5.třída

Pomůcky pro 4. a 5. třídu:

 

Český jazyk3 sešity 523 (malý, linkovaný), obaly na sešity, průhledné desky + 15 ks euroobalů na pracovní listy, průhledná folie na psaní tužkou A4 (doplňování do učebnice)

Vlastivěda

 

sešit 444 (velký, linkovaný) + obal, průhledné desky + 10 ks eurofólií, 2 zvýrazňovače, lepidlo

 

Hudební výchova

 

sešit 524 (malý, linkovaný)+ obal, průhledné desky +10 ks eurofólií na pracovní listy 

 

Asistenti pedagoga ve š.r. 2016/17

Protože se vyskytly dotazy ohledně asistentů pedagoga ve školním roce 2016/17, uvádím zde odkaz, který celou problematiku vysvětluje:

https://www.klickevzdelani.cz/Management-%C5%A1kol/%C5%98editelna/Mana%C5%BEersk%C3%A9-aktuality/ID/27684/Asistent-pedagoga-20162017

V tuto chvíli tedy více informací není k dispozici.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace