Informace

Pomůcky š.r.2016/17 - 4.+5.třída

Pomůcky pro 4. a 5. třídu:

 

Český jazyk3 sešity 523 (malý, linkovaný), obaly na sešity, průhledné desky + 15 ks euroobalů na pracovní listy, průhledná folie na psaní tužkou A4 (doplňování do učebnice)

Vlastivěda

 

sešit 444 (velký, linkovaný) + obal, průhledné desky + 10 ks eurofólií, 2 zvýrazňovače, lepidlo

 

Hudební výchova

 

sešit 524 (malý, linkovaný)+ obal, průhledné desky +10 ks eurofólií na pracovní listy 

 

Asistenti pedagoga ve š.r. 2016/17

Protože se vyskytly dotazy ohledně asistentů pedagoga ve školním roce 2016/17, uvádím zde odkaz, který celou problematiku vysvětluje:

https://www.klickevzdelani.cz/Management-%C5%A1kol/%C5%98editelna/Mana%C5%BEersk%C3%A9-aktuality/ID/27684/Asistent-pedagoga-20162017

V tuto chvíli tedy více informací není k dispozici.

Konzultační den 3. 6. 2016 (Schärfnerová)

Vážení rodiče, 

 

v pátek 3. června 2016 proběhne konzultační odpoledne. Můžete se zapisovat na tomto odkazu: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SuGSiyDQovpPQnwl4uqqwqOyjtlonu7UXv8I3nF1zC8/edit?usp=sharing 

 

Pokud by vám nevyhovoval nějaký z uvedených časů, tak se můžeme domluvit na jiném pátečním termínu.

Kontaktovat mě můžete prostřednictvím e-mailu: miroslava.scharfnerova@skola-rosice.net

Provoz ŠD 6.5.2016

V den ředitelského volna 6.5.2016 nebude pro žáky školy v provozu ani školní družina ani školní jídelna z důvodu malého zájmu (přihlášena 1 žákyně).

Třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 21.4.2016 se konají třídní schůzky. Proběhnou formou konzultací učitel-žák-zákonný zástupce, každý vyučující zveřejní časový rozpis, kde se můžete dopsat online, pokud nevyužijete tuto možnost, zapíše vás vyučující po domluvě s vámi sám. Pokud bude třeba společná část v některé třídě, oznámí vám to třídní učitel prostřednictvím ŽK. V tom případě je začátek stanoven na 16hod.

Brdíčková -  rozpis termínů na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YfziLbvL6O8K4Cb4akFgizD9s_znm3UhGtR8Npc_MZs/edit?usp=sharing

POZOR - DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - ZRUŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA!!

Oznamuji všem, že z důvodu onemocnění se ruší plánovaný seminář pedagogického sboru a tím i RUŠÍM ŘEDITELSKÉ VOLNO DNE 5.2.2016. Žáci přijdou do školy a výuka proběhne dle rozvrhu, v provozu bude školní jídelna i školní družina. Omlouvám se všem za případné komplikace.

Uvolnění z tělesné výchovy nově

Pokud je žák/žákyně školy uvolněn/a z předmětu tělesná výchova, pro druhé pololetí školního roku musí doložit nový posudek.


Fond sidus

Fond sidus uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Základní škola, Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, Rosice, 538 34

vydaný dne 26. 1. 2016

Výsledky zápisu do 1.ročníku 2016/17

V příloze najdete výsledky zápisu do 1.ročníku 2016/17.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Dne 5.února 2016 je v ZŠ, Rosice, okres Chrudim plánováno vyhlášení ředitelského volna. Pro všechny žáky 1.stupně nabízíme možnost pobytu ve školní družině od 7:30 do 15hodin. Oběd tento den je možné odebrat za plnou cenu, tj. 50Kč. Přihlašovací lístky obdrží děti od třídních učitelů.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace