Informace

Třídní schůzky - rozpis Brdíčková

Třídní schůzky

Dne 14.11.2016 proběhnou na ZŠ, Rosice, okres Chrudim třídní schůzky. Podle rozpisu na školním webu se můžete napsat na konzultace s vyučujícími, ty budou ve složení učitel-zák.zástupce-žák(povinně). Zde se dozvíte info k předmětům. Od 16 do 16:30 bude společná část ve třídách, zde podepíšete prezenční listiny a budete informováni o aktuálních záležitostech (aktivity, akce, platby, organizace výuky, ředitelská volna, ....). Je v zájmu každého, aby tyto informace měl přímo od třídních učitelů. V 9.třídě proběhne schůzka od 15:30 - informace k přijímacím zkouškám.
Pokud se nemůžete zapsat na konzultace přes internet, napište požadavek na lístek a zajistěte jeho předání učitelům, ti vás dopíší.

Hodina pohybu navíc

Pro školní rok 2016/2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokusné ověřování s názvem Hodina pohybu navíc. Jeho smyslem je nabídnout žákům 1. až 3. ročníků pilotních základních škol (v rámci jejich pobytu ve školní družině) jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Také naše škola se do tohoto programu přihlásila a byla vybrána. Cílem programu Hodina pohybu navíc" je získat zájem žáků o pohyb a rozvíjet základní pohybové dovednosti v šesti sportech - fotbale, basketbale, házené, volejbale, ragby a hokeji (zaměřený na bruslení).

Mimořádné volno

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na den 18.11.2016 mimořádné volno. Tento den nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Svačiny ve škole nově?

 

Výzdoba školy

Finišují přípravy oslav výročí školy - ale to jistě všichni víte. Obracím se na naše příznivce s prosbou: pokud máte na svých zahrádkách produkty, které by přispěly k podzimní výzdobě školy (květiny, okrasné dýně, dekorace..), budeme velmi rádi, nabídnete - li nám je. Předem děkujeme.

D.Brdíčková,řed.ZŠ

Otevírací doba školní knihovny

OTEVÍRACÍ DOBA

Úterý 7:35 – 7 :50

Čtvrtek 12:25 - 13:00

Pátek 7:35 – 7:50

Konzultační hodiny

 

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Zaměstnanec

třídnictví

funkce

konzultace

Brdíčková Dana

--

Ředitelka

Po 7:15 – 8:15

Čt 10:00 – 12:00

Případně dle domluvy

Brožková Petra

7.

Třídní schůzky

V pondělí dne 5.9.2016 se od 15:30 konají třídní schůzky v kmenových třídách.

Začátek š.roku - organizace

Místnost

Budova

Č.

umístění

třídní učitel

1.třída

stará

Stránky

Subscribe to RSS - Informace