Informace

Výzdoba školy

Finišují přípravy oslav výročí školy - ale to jistě všichni víte. Obracím se na naše příznivce s prosbou: pokud máte na svých zahrádkách produkty, které by přispěly k podzimní výzdobě školy (květiny, okrasné dýně, dekorace..), budeme velmi rádi, nabídnete - li nám je. Předem děkujeme.

D.Brdíčková,řed.ZŠ

Otevírací doba školní knihovny

OTEVÍRACÍ DOBA

Úterý 7:35 – 7 :50

Čtvrtek 12:25 - 13:00

Pátek 7:35 – 7:50

Konzultační hodiny

 

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Zaměstnanec

třídnictví

funkce

konzultace

Brdíčková Dana

--

Ředitelka

Po 7:15 – 8:15

Čt 10:00 – 12:00

Případně dle domluvy

Brožková Petra

7.

Třídní schůzky

V pondělí dne 5.9.2016 se od 15:30 konají třídní schůzky v kmenových třídách.

Začátek š.roku - organizace

Místnost

Budova

Č.

umístění

třídní učitel

1.třída

stará

Pomůcky š.r.2016/17 - 4.+5.třída

Pomůcky pro 4. a 5. třídu:

 

Český jazyk3 sešity 523 (malý, linkovaný), obaly na sešity, průhledné desky + 15 ks euroobalů na pracovní listy, průhledná folie na psaní tužkou A4 (doplňování do učebnice)

Vlastivěda

 

sešit 444 (velký, linkovaný) + obal, průhledné desky + 10 ks eurofólií, 2 zvýrazňovače, lepidlo

 

Hudební výchova

 

sešit 524 (malý, linkovaný)+ obal, průhledné desky +10 ks eurofólií na pracovní listy 

 

Asistenti pedagoga ve š.r. 2016/17

Protože se vyskytly dotazy ohledně asistentů pedagoga ve školním roce 2016/17, uvádím zde odkaz, který celou problematiku vysvětluje:

https://www.klickevzdelani.cz/Management-%C5%A1kol/%C5%98editelna/Mana%C5%BEersk%C3%A9-aktuality/ID/27684/Asistent-pedagoga-20162017

V tuto chvíli tedy více informací není k dispozici.

Konzultační den 3. 6. 2016 (Schärfnerová)

Vážení rodiče, 

 

v pátek 3. června 2016 proběhne konzultační odpoledne. Můžete se zapisovat na tomto odkazu: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SuGSiyDQovpPQnwl4uqqwqOyjtlonu7UXv8I3nF1zC8/edit?usp=sharing 

 

Pokud by vám nevyhovoval nějaký z uvedených časů, tak se můžeme domluvit na jiném pátečním termínu.

Kontaktovat mě můžete prostřednictvím e-mailu: miroslava.scharfnerova@skola-rosice.net

Provoz ŠD 6.5.2016

V den ředitelského volna 6.5.2016 nebude pro žáky školy v provozu ani školní družina ani školní jídelna z důvodu malého zájmu (přihlášena 1 žákyně).

Třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 21.4.2016 se konají třídní schůzky. Proběhnou formou konzultací učitel-žák-zákonný zástupce, každý vyučující zveřejní časový rozpis, kde se můžete dopsat online, pokud nevyužijete tuto možnost, zapíše vás vyučující po domluvě s vámi sám. Pokud bude třeba společná část v některé třídě, oznámí vám to třídní učitel prostřednictvím ŽK. V tom případě je začátek stanoven na 16hod.

Brdíčková -  rozpis termínů na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YfziLbvL6O8K4Cb4akFgizD9s_znm3UhGtR8Npc_MZs/edit?usp=sharing

Stránky

Subscribe to RSS - Informace