Informace

Lampionový průvod

Dne 5.5.2017 se v Rosicích koná tradiční lampionový průvod, který pořádá Obec Rosice. Všichni jsou srděčně zváni.

 

Rodičovské schůzky 20.4.2017

Dne 20.4.2017 se uskuteční rodičovské schůzky. Rozpis konzultací pedagogů najdte na školním webu, pokud nemá někdo na web přístup, domluví se s vyučujícími telefonem, osobně či písemně. V čase 15:30 - 16:00 proběhne společná informativní část rodičů s třídními učiteli. Tentokrát prosíme, abyste si s sebou vzali občanský průkaz či jiný doklad o trvalém bydlišti. Potřebujeme zkontrolovat správnost údajů ve školní matrice.
NA KONZULTACE VŽDY PŘIJDETE I S VÁŠÍM DÍTĚTEM/ NAŠÍM ŽÁKEM, RESPEKTUJTE TO, PROSÍM!

Výsledky zápisu do 1.třídy ve školním roce 2017/18

Dne 7.4.2017 proběhl na naší škole zápis do 1.třídy ve školním roce 2017/18. Níže v příloze najdte jeho výsledky.

Zápis do I. třídy a žádost o odklad zahájení povinné školní docházky - formuláře

V příloze najdete formuláře k zápisu. Můžete je vyplnit předem a u zápisu předložit.

Pozor - 14.3.2017 změna rozvrhu

DNE 14.3.2017 nepůjde ve škole  el.proud. Protože možné vyhlášení ředitelského volna, které je  ze zákona, by bylo komplikací pro většinu rodičů, proběhne tento den výuka formou různých exkurzí. Časový rozvrh je vymezen od 7:50hod. do 13:00. Po skončení programu odchází všechny děti domů. Vstup do školní budovy nebude možný.
V PROVOZU NEBUDE ANI ŠKOLNÍ JÍDELNA  ANI ŠKOLNÍ DRUŽINA.

 

 

Zápis do I. třídy a žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

Díky novele zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) dochází ke změně termínů zápisů do 1. tříd. Nově podle §36 odst. 4 zmíněného zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápisy do 1. tříd budou celorepublikově probíhat v dubnu. Termín zápisu v naší škole je v pátek 7.4.2017.

Školní asistent

Od 1.1.2017 na škole působí školní asistentka. Jejím úkolem, krom jiného, je podpora žáků (pomoc s organizací času a práce, s úpravou pracovního prostředí, motivace k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi, podpora při přípravě na školní práci...) v době po vyučování.
Dne 17. 1. 2017 v 16:00 hod. se uskuteční ve školní jídelně informační schůzka pro rodiče, kterým bude na třídních schůzkách nabídnuta spolupráce se školním asistentem. Během schůzky budou upřesněny další informace, zodpovězené případné dotazy a domluven individuální program pro každé dítě.

T. Kohoutová, školní asistentka

Nabídka pronájmu školního bufetu

Nabízíme k bezplatnému pronájmu prostory školního bufetu k prodeji žákovských svačinek v době školního vyučování. Podmínkou je prodej zboží v souladu s platnou legislativou. Informace v ředitelně školy, případně na tel. 777135753.

Třídní schůzky - rozpis Brdíčková

Na uvedeném odkazu se lze zapsat na konzultaci v rámci třídních schůzek dne 17.1.2017. Vždy přijde zákonný zástupce s žákem.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YfziLbvL6O8K4Cb4akFgizD9s_znm3UhGtR8Npc_MZs/edit#gid=0

Konzultační hodiny 4. a 5. ročník + dějepis II. stupeň

Konzultační hodiny Mgr. Jana Svobodová

Na níže uvedeném odkazu se můžete přihlašovat na konzultační schůzky, které proběhnou v úterý 17. 1. 2017. Vždy přijde zákonný zástupce s žákem.

https://docs.google.com/document/d/1ptIFYl4SwNdrzuGx5xbLgHDC_1ibUX9PePsGwRnnB4Q/edit?usp=sharing

Stránky

Subscribe to RSS - Informace