Informace

Třídní schůzky 7. 6. 2022 - J. Svobodová

Na níže uvedeném odkaze je možné se zapsat na individuální konzultaci (učitel + rodič + žák).

 

 

https://docs.google.com/document/d/1szQLuSKnCNEu9Z6hC9rHlNQjZWDIybILMJfkFYVuCeM/edit?usp=sharing

Rodičovské schůzky 22.4.2021 - Brdíčková

Ošetřovné - časté dotazy

Mnoho odpovědí na dotazy ohledně ošetřovného najdete zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Chcete testování jiným druhem testu?

I toto je podle nejčerstvější MŠMT informace možné. V takovém případě je nutné:

- při vstupu upozornit osoby pověřené testováním, vždy daný test předložit SPOLU S DOKLADEM O JEHO SCHVÁLENÍ PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM PRO TYTO ÚČELY (např. vytištěný seznam s vyznačeným konkrétním testem) a návodem

- test provést podle pravidel v předepsaném prostoru a čase

- test odevzdat ihned po provedení úkonu a vyčkat na jeho vyhodnocení pracovníky školy u testování

- mít navíc další test pro případ, že 1.test bude neplatný

Do školy mimo svoji prezenční výuku mohou nastoupit dle opatření MŠMT i další žáci:

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech  se umožňuje osobní

přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a)     zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b)     pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c)     zaměstnanci bezpečnostních sborů,

d)     pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

e)      příslušníci ozbrojených sil,

Výuka od 12.4.21

Výuka na 2.stupni stále jen distanční formou. Na přání žáka/zák.zástupce lze domluvit s vyučujícími či AP individuální konzultaci ve škole, povolena je i skupinová konzultace pro max. 6 žáků - učitelé využijí pro žáky s výukovými obtížemi, pro nepřipojené žáky, pro žáky neprospívající či neplnící si povinnosti distanční výuky.Vždy bude oznámeno předem.

1.stupeň - rotační výuka, rozvrhy mohou být mírně upraveny - info každé třídě dá třídní učitelka. Vzhledem k pokynu MŠMT pravidelně větrat a maximálně využívat výuku venku, přizpůsobte tomu, prosím, oblečení dětí.

Obědy od 12.4.2021

12.4.2021 bude obnoveno poskytování obědů.

Prezenční výuka - po jednotlivých třídách v ŠJ po skončení výuky.

Distanční výuka (včetně MŠ) -

příchod s jídlonosičem zadním vchodem(vstup do ŠD) po schodech do školní jídelny. Žák si sám jídlonosič rozdělá u okénka na připravený tác, oběd mu bude vydán, žák si sám zpět jídlonosič sestaví a odchází stejnou cestou ven. Výdej bude od 12:30hod. do 13hod. za přítomnosti dozírající osoby v ŠJ. Nezapomeňte na povinné respirátory/roušky....!

Přihlášení obědů do neděle do 18hod. - sms, mail. Hlásíte obědy jak pro prezenční, tak pro distanční výuku!!

Nastavení školního režimu, pokyny

Vážení rodiče,

na základě MO vydaného MZ dne 6. 4. 2021 bude výuka s platností od 12. 4. 2021 pro žáky 1. stupně probíhat ve střídavém týdenním režimu (prezenčně a distančně):

12. 4.  – 16. 4. a každý lichý týden prezenčně žáci 1., 3. a 5. ročníku,

19. 4. - 23. 4. a každý sudý týden prezenčně žáci 2. a 4. ročníku.

POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V PREZENČNÍ VÝUCE

pondělí a čtvrtek, POČÍTEJTE S NUTNOU DOBOU VYHODNOCOVÁNÍ TESTU 20MIN.!!

video zde:     https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=5s


Pokud dítě/žák chybí v testovací den, bude testován vždy první den své přítomnosti. Až do výsledku testování nesmí vstoupit do prostoru mimo testovací území.

Všichni dospělí i žáci musí mít po celou dobu předepsané ochranné prostředky.

Vstup dospělého doprovodu – max.1 osoba při prvním stěru u žáků ZŠ

                                                       max. 1 osoba u dětí MŠ

Návrat do školy 12.4.2021

Protože se spustila lavina nevole, dotazů, připomínek, uvádím níže informace k návratu do školy. Zároveň prosím, ani my nemáme konečné informace, situace se mění velmi rychle a to, co čtete, platí k 6.4.2021.

12.4.21 se vrací výuka prezenční rotační formou. Nastoupí PŘEDŠKOLÁCI MŠ, 1.+3.+5.ročník, ŠD bude v provozu dle vámi vyplněných údajů v dotazníku (FORMS). Jídelna vaří, obědy jste nahlásili v dotazníku.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace