Informace

Rozpis konzultačních časů rodič.schůzek 17.1.2018 - Brdíčková

Na uvedeném odkaze se můžete zapsat na konzultaci, vždy zároveň vyžadujeme účast žáka.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YfziLbvL6O8K4Cb4akFgizD9s_znm3UhGtR8Npc_MZs/edit#gid=0

Vyhlášení ředitelského volna

 

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na dny 21. a 22.12.2017 mimořádné volno.

Důvodem jsou technické a administrativní úkony v rámci sloučení organizací.

Realizace projektu pro aktivity výzvy č. 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rodičovské schůzky 15.11.2017

Dne 15.11.2017 (společná část 15:30 - 16:00) se konají třídní schůzky, v rámci kterých také proběhne volba členů školské rady za zákonné zástupce. Vaše účast tento den je proto nezbytná a nelze ji nahradit v jiný den. Na školním webu najdete odkazy pro zápis na konzultace k vyučujícím, bude zde po schůzkách též zveřejněna účast zák.zástupců při volbách. Na konzultační části je povinná účast žáků.

Rozpis konzultací 15. 11. 2017 - Novotná

 

Na níže uvedeném odkazu se můžete přihlásit na konzultace, jež proběhnou 15. 11. 2017.

 

https://docs.google.com/document/d/1McMUFVHyooQjC1DqhNtEpm-XvPbtxmljoRZvlzAa_DA/edit?usp=sharing

Rozpis konzultačních hodin 15. 11. 2017 - Hájková

Na tomto odkazu se můžete přihlásit na konzultace, které proběhnou 15. 11. 2017:

https://docs.google.com/document/d/1pnZKlYapokosGydVKKDSYJMInD3hbp3RK2KeCQQCbWI/edit?usp=sharing

Hledáme školníka

 

Základní škola, Rosice, okres Chrudim

 

přijme od 1.1.2018 pracovníka/pracovnici na místo školníka.

 

Případní zájemci se mohou hlásit u ředitelky školy, telefonicky na čísle 777135753 nebo emailem – skola@skola-rosice.net a domluvit si termín osobního pohovoru. Na pohovor s sebou doneste svůj životopis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis konzultačních časů rodič.schůzek 15.11.2017 - Brdíčková

Procvičování učiva s nakladatelstvím FRAUS

Volby do školské rady

V závěru roku 2017 končí tříleté volební období školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim  a proběhnou tak nové volby jejích členů. Podle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy, tj. Radou Obce Rosice , dne 23.5.2005 je školská rada šestičlenná. Dva  členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci žáků a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Přesné znění volebního řádu najdete v sekci školská rada . Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě čl. 3 odst. 1 Volebního řádu školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace