Informace

Platby obědů a školkovné

I přes zveřejnění informací o novém systému plateb za obědy přichází tyto na starý účet. Zkontrolujte si, prosím, zda jste zrušili trvalé příkazy plateb obědů na původní účet a zadejte platby na účet nový (v aplikaci Strava.cz pak tyto platby uvidíte). Termín zaplacení je 20.8.2021 a dále pak vždy k 20. v měsíci kromě června a července.

- NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

- STEJNÝ VARIABILNÍ SYMBOL

- ŠKOLKOVNÉ A STRAVNÉ SE PLATÍ JAKO 1 PLATBA

- ODHLAŠOVÁNÍ/PŘIHLAŠOVÁNÍ JEN PŘES APLIKACI STRAVA.CZ (NIKAM NEVOLÁTE, NEPÍŠETE ANI SMS ANI MAILY)

 

Vše najdete v článku Obědy od září nově......

Očkování nebo testování?

Za měsíc začne další školní rok. Informace v rámci covidové situace se mění a budou měnit. Jisté ale je, že ten, kdo nebude očkován, bude podstupovat antigenní testy.

Info z MŠMT k 1.8.2021:

Žáky čekají na začátku září tři antigenní testy. Termíny testování jsou: 1. 9. a dále 6. a 9. 9. Poté se vyhodnotí výsledky. V případě více než 25 případů na 100.000 obyvatel za sedm dnů, proběhne další kolo testování.

Ten, kdo je naočkován, testy podstupovat nemusí, navíc by měl být před nákazou chráněn.

Máte-li doma dítě starší 12 let, zvažte tuto alternativu.Režim návratu ze zahraničí - vztahuje se i na děti a žáky

MŠMT rozeslalo na školy pokyn k režimu návratu ze zahraniční dovolené. Pokud se někoho týká, prostudujte si, prosím, text v příloze.

Obědy od září nově- ČTĚTE VELMI POZORNĚ!

Aktualizováno 2.7.2021:

Hesla a přístupy by měly být nastaveny od srpna, v současné době probíhá dolaďování dodací firmou.

 

Od září 2021 dojde ke změně objednávání stravy. Zákonní zástupci budou dětem obědy platit přes zvláštní účet a přihlašovat a odhlašovat je budou on line přes aplikaci Strava.cz.

Postup:

  1. Na nový účet č.299221974/0300 zaplatíte do 20.8.první platbu  a poslední do 20.5. (školka do 20.6.). Variabilní symbol vám zůstává stejný. Jedno dítě = jedna platba, nelze sloučit do jedné platby 2 nebo více dětí.

Nezapomeňte zrušit trvalé příkazy ze starého účtu.

 

 MŠ

Ranní svačina                 198,- Kč

ŠKOLSKÁ RADA

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhly volby do školské rady on line a zároveň se funkční období nově zvolených zástupců posunulo. První schůzka školské rady bude svolána na konci srpna. Výsledky voleb:

 

Eccles Lenka              15  

Hesová Iva                 11  

Paulusová Kateřina        8    

Theuerová Hana           0    

Zemanová Petra           8          

 

pedagogové

Brožková Petra         2    

Cimburková Radka     0    

Černíková Romana     0    

Farkašová Monika      5    

Hájková Sabina         0    

Chmelařová Monika    0            

Kabrielová Leona       0    

Brdíčková rodič.schůzky 3.6.21 - rozpis

Návrat do školy od 17.5.2021- AKTUALIZOVÁNO 14.5.21

Testování od 17.5.21

Č.1 Tělocvična – 1., 2., 6., 7., 9. třída

Č.2 Zadní vchod do ŠD – ŠD, 3., 4., 5., 8.třída

 Pondělí od 7:15

Č.1 7:15 – 7:30 2.stupeň , pak 1.stupeň

 Č.2  7:15 – 7:30 8.třída , pak 1.stupeň

8.třída odchází bočním schodištěm v botách k svým šatním skříňkám.

 

Stále platí i nařízení o způsobu organizace obědů v ŠJ, každá třída bude mít svůj samostatný čas a tomu je přizpůsobena výuka (rozvrh platí, koncové hodiny mohou mít ale odlišný čas skončení v řádu minut).

 

Výuka v týdnu od 10.5.21 - prezenční

Dle pokynu MŠMT nastoupí zpět do školy všechny děti v MŠ a 1.+2.stupeň rotačně -

Sudý týden od 3.5.2021 NASTOUPÍ DO ŠKOLY:       2., 4., 7., 8. ročník

Lichý týden od 10.5.2021 NASTOUPÍ DO ŠKOLY:     1., 3., 5. 6., 9. ročník

MŠ se již netestuje, v pondělí se bude testovat ZŠ celá. 1.stupeň se bude testovat na obvyklém místě v čase 7:15 – 7:40(odchod nejpozději v 7:50)

2.stupeň - boční vchod do tělocvičny – příchod 7:50

obědy pro distanční výuku:

Výsledky zápisu do 1.ročníku ZŠ

V příloze najdete anonymizované výsledky zápisu. Bohužel, někteří stále nedodali potřebné doklady, po jejich dodání se situace ještě může změnit.

Obnovení výuky na 2.stupni - aktualizace

Třídní učitelky předají jednotlivým třídám informace k rozvrhu a času příchodu do školy v den testování.Testování proběhne v pondělí pro všechny, ve čtvrtek pro 2.stupeň. Žáci 2.stupně přichází bočním vchodem do tělocvičny v čase od 7:50hod. v pondělí, ve čtvrtek od 7:15. Všichni musí mít po celou dobu respirátory či roušky odpovídající ČSN/ FFP2, k dispozici i jednu náhradní. Do jídelny jdou třídy podle rozpisu tak, aby se zde nemísily. Pokud jste na distanční výuce, pak přicházíte pro oběd výhradně v předepsaných časech, jindy vám oběd není možné vydat:

Stránky

Subscribe to RSS - Informace