Informace

Lyžařský výcvik 2018 - rozpis plateb

Poznamenejte si do diáře:

Lyžařský výcvik 2018 – rozpis termínů plateb:

2.10.17
7:35-7:50

19.10.17

7:30-7:45

15.11.17

7:35-7:45

18.12.17

7:35-7:50

17.1.2018

7:35-7:45

Povinná záloha

Platby ve škole

Upozorňuji všechny plátce obědů a školní družiny, že platby budou přijímány výhradně na účet školy se správným variabilním symbolem tak, jak jste byli všichni informováni již dříve. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jinak nelze. Pokud dané platby nebudou včas na účtu školy, není možné poskytovat ani oběd na dluh ani pobyt dítěte ve školní družině. Děkuji všem za respektování tohoto pokynu.

Vyhlášení ředitelského volna

Na pátek 29.9.2017 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno. Důvody jsou organizační a ekonomické.
Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 6:30 do 15 hodin v případě, že se přihlásí minimálně 5 žáků. V případě zájmu školní jídelna vaří tento den nedotovaný oběd (cena 52Kč).

Konzultační hodiny 2017/18

PEDAGOG

DEN

ČAS

Brdíčková Dana

úterý

Rodičovské schůzky 4. a 5.9.2017

Třídní schůzka v 1.třídě se uskuteční 4.9.2017 v rámci úvodního dne ve škole, nejdříve s vychovatelkou ŠD a ŠJ(zhruba od8:20), později s třídní učitelkou (zhruba9:00- 9:30). Dohled nad žáky je po celou dobu zajištěn.

5.9.2017 proběhnou třídní schůzky 2.- 9.třídy v kmenových třídách s třídními učiteli. Začátek je v 15:30hod.

Organizace školního roku 2017/18

Najdete v příloze.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

Dne 23.května 2017 proběhne tradiční fotografování tříd na konci roku. V případě zájmu o další foto (jednotlivci, skupinky, sourozenci...) je třeba potvrdit toto písmně a předat třídním učitelům.

Lampionový průvod

Dne 5.5.2017 se v Rosicích koná tradiční lampionový průvod, který pořádá Obec Rosice. Všichni jsou srděčně zváni.

 

Rodičovské schůzky 20.4.2017

Dne 20.4.2017 se uskuteční rodičovské schůzky. Rozpis konzultací pedagogů najdte na školním webu, pokud nemá někdo na web přístup, domluví se s vyučujícími telefonem, osobně či písemně. V čase 15:30 - 16:00 proběhne společná informativní část rodičů s třídními učiteli. Tentokrát prosíme, abyste si s sebou vzali občanský průkaz či jiný doklad o trvalém bydlišti. Potřebujeme zkontrolovat správnost údajů ve školní matrice.
NA KONZULTACE VŽDY PŘIJDETE I S VÁŠÍM DÍTĚTEM/ NAŠÍM ŽÁKEM, RESPEKTUJTE TO, PROSÍM!

Výsledky zápisu do 1.třídy ve školním roce 2017/18

Dne 7.4.2017 proběhl na naší škole zápis do 1.třídy ve školním roce 2017/18. Níže v příloze najdte jeho výsledky.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace