Informace

Vyhlášení ředitelského volna

 

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na den 27.9.2020  mimořádné volno. Důvodem jsou technické a provozní důvody. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina bude v provozu v případě dostatečného zájmu dětí.

 

 

                                                                                      Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka školy

Testování ve škole

Jak jste již určitě zachytili ve sdělovacích prostředcích, od 3.zářijového týdne se na školách přestává plošně testovat. Povinnost nošení respirátorů a roušek a dalších opatření zůstává (rozestupy, organizace výuky apod.).

Ovoce a mléko do škol

Ochutnávka mléčných výrobků  V ÚTERÝ 14. ČERVNA (ochutnávka nenahrazuje klasické závozy Mléka do škol).
 

 

 

Ochutnávková bedýnka pro každou třídu bude obsahovat mix těchto výrobků:
 

 

Testování ve 2.týdnu

Z důvodu poskytnutí lepšího komfortu žákům při testování je nutná změna testovacího času od 6.9.2021, a to následně:

 Zadní vchod u tělocvičny                        Příchod na test

    8. třída                                                         7:05

    7. třída                                                         7:10

    3. třída                                                         7:15

    2. třída                                                         7:25

    1. třída                                                         7:35

 

Boční vchod do nové budovy (u MŠ)      Příchod na test

    9. třída                                                            7:05

Strava.cz - postup pro přihlášení

Kroky pro správné zadání stravování

1. Zadat adresu aplikace Strava.cz - https://www.strava.cz/strava/

2. Zadat přihlašovací údaje

- Jídelna: 10786

- Už. jméno: příjmení.jméno (bez diakritických znamének)

- Heslo: den a měsíc narozenin Vašeho dítěte

3. Zadat trvalý příkaz na nový bankovní účet 299 221 974/0300 se správným variabilním symbolem ( variabilní symbol najdete v aplikaci strava.cz, když kliknete na menu – nahoře je odkaz informace a na to kliknete)

4. V aplikaci můžete přepínat z jednoho účtu dítěte na druhý účet

5. Platba nejde přímo do aplikace – výpis se bude zadávat 1x týdně

Rodičovské schůzky ZŠ

Dne 2.9.2021 se od 15:30hod. konají první letošní rodičovské schůzky pro 2. - 9.třídu. Zazní důležité informace k organizaci školního roku, k pokynům MŠMT, podle kterých je nutné se řídit, k novému systému ve stravování, změny školního řádu,...

V budově školy je nutné mít ochrannou roušku/respirátor FFP2/KN95.

Testování - instruktážní video a nabídka

Video testování ve škole – Genrui testy

K testování v září budou dodány nové testy. Instruktážní video najdete zde:

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

 

Dále zveřejňujeme tuto nabídku:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Rozmístění tříd v š.r.21/22

Vzhledem k opatřením ad covid má každá třída šatní prostor u třídy. Žáci na nové budově používají boční vchod.

třída

budova

umístění

č.místnosti

Organizace školního roku 2021/22


Organizace školního roku 2021/2022

1. pololetí

začátek

1. 9. 2021

konec

31. 1. 2022

2. pololetí

začátek

1. 2. 2022

Testování žáků ZŠ - prosba rodičům

Vážení rodiče, na základě pokynu MŠMT má hned 1.9.21 proběhnout testování žáků, na naší škole antigenním testem. Abychom zabezpečili plynulý průběh prvního dne ve škole, prosíme o vyplnění dotazníku na tomto odkaze:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3X6IHh3vIUyKX_XBryzphxZfRk7kehJMmPHfKOPDhGVUMkhKMk5NT1c4UzJJRTNNSEs5TUpZMTFaTS4u

Děkujeme předem za spolupráci.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace