Informace

Hledáme školníka

 

Základní škola, Rosice, okres Chrudim

 

přijme od 1.1.2018 pracovníka/pracovnici na místo školníka.

 

Případní zájemci se mohou hlásit u ředitelky školy, telefonicky na čísle 777135753 nebo emailem – skola@skola-rosice.net a domluvit si termín osobního pohovoru. Na pohovor s sebou doneste svůj životopis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis konzultačních časů rodič.schůzek 15.11.2017 - Brdíčková

Procvičování učiva s nakladatelstvím FRAUS

Volby do školské rady

V závěru roku 2017 končí tříleté volební období školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim  a proběhnou tak nové volby jejích členů. Podle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy, tj. Radou Obce Rosice , dne 23.5.2005 je školská rada šestičlenná. Dva  členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci žáků a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Přesné znění volebního řádu najdete v sekci školská rada . Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě čl. 3 odst. 1 Volebního řádu školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků.

Otevírací doba školní knihovny - 2017/2018

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ 8:35 – 8:45

ÚTERÝ 9:30 – 9:50

ČTVRTEK 9:30 – 9:50

Lyžařský výcvik 2018 - rozpis plateb

Poznamenejte si do diáře:

Lyžařský výcvik 2018 – rozpis termínů plateb:

2.10.17
7:35-7:50

19.10.17

7:30-7:45

15.11.17

7:35-7:45

18.12.17

7:35-7:50

17.1.2018

7:35-7:45

Povinná záloha

Platby ve škole

Upozorňuji všechny plátce obědů a školní družiny, že platby budou přijímány výhradně na účet školy se správným variabilním symbolem tak, jak jste byli všichni informováni již dříve. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jinak nelze. Pokud dané platby nebudou včas na účtu školy, není možné poskytovat ani oběd na dluh ani pobyt dítěte ve školní družině. Děkuji všem za respektování tohoto pokynu.

Vyhlášení ředitelského volna

Na pátek 29.9.2017 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno. Důvody jsou organizační a ekonomické.
Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 6:30 do 15 hodin v případě, že se přihlásí minimálně 5 žáků. V případě zájmu školní jídelna vaří tento den nedotovaný oběd (cena 52Kč).

Konzultační hodiny 2017/18

PEDAGOG

DEN

ČAS

Brdíčková Dana

úterý

Rodičovské schůzky 4. a 5.9.2017

Třídní schůzka v 1.třídě se uskuteční 4.9.2017 v rámci úvodního dne ve škole, nejdříve s vychovatelkou ŠD a ŠJ(zhruba od8:20), později s třídní učitelkou (zhruba9:00- 9:30). Dohled nad žáky je po celou dobu zajištěn.

5.9.2017 proběhnou třídní schůzky 2.- 9.třídy v kmenových třídách s třídními učiteli. Začátek je v 15:30hod.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace