Informace

Vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 9.5.2019 a 10.5.2019 mimořádné volno. Důvodem jsou technické a provozní důvody. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina bude v provozu v případě dostatečného zájmu dětí.

Třídní schůzky

Dne 15.4.2019 se konají třídní schůzky spojené s krátkou přenáškou MAS SKCH Asistent prevence zdraví na závažné téma, které i naše škola dlouhodobě řeší, zároveň budete seznámeni s právními dopady při nedodržení zákonných postupů. Společná část proběhne v čase 15:30 – 16:30. Individuální konzultace proběhnou jako obvykle podle rozpisů jednotlivých vyučujících ve složení učitel-zák.zástupce-žák.

Výsledky zápisu do 1.ročníku ve školním roce 2019/2020

 

Registrační číslo P 21/2019: Žádost o odklad

V Rosicích dne 30.4.2019                                Mgr.D.Brdíčková v.r.

 

Konzultační hodiny 15.4.2019 - Brdíčková

Vyhlídkové lety z Dobrkova

 

 Do školy nám přišla tato nabídka:

               Zveme Vás s dětmi i důchodce              

            na 2. jarní     VYHLÍDKOVÉ   L E T Y

                   provádíme i FOTOLETY pro profíky

              v neděli  7. 4. 2019. / náhradní den 14.4.         

                    z letiště  L U Ž E  -  Dobrkov

               nad okolí, Košumberk, Chroustovice i Nové Hrady

Vzkaz rodičům

Pokud postrádáte svršky vašich dětí, zajděte do školy a obraťte se na pana školníka. Za období od podzimu opět nashromáždil velký plastový pytel oblečení všeho druhu. Bohužel, všechny děti tvrdí, že jejich není. V příštím týdnu tedy bude vše k nahlédnutí, později bude ošacení odneseno do příslušných kontejnerů v obci.

 

Prohlídka byla ukončena 1.3.2019, zbylé věci odnese p.školník do kontejneru v obci dne 5.3.2019.

Doplatek LV

Je leden a blíží se termín doplatku LV, rozpis jste obdrželi již v září:

Platba lyžařského výcviku 2019 – rozpis:

25.9.2018

18.10.18

20.11.18

19.12.18

22.1.19

Celkem

800Kč

Dle uvážení

Dle uvážení

Platba lyžařského výcviku - prosinec

Dne 19.12.2018 mezi 7-8hod. je stanoven termín další splátky LV. Protože mnoho žáků tento den bude na exkurzích, lze platit i 20. a 21.12 vždy ráno před vyučováním v ředitelně. Poslední platba, kdy je nutné mít zaplacenou celou částku, je v lednu 22.

Čtenářská výzva - tip na pomocníka

Od září máme na škole vyhlášenu čtenářskou výzvu. Při hledání vhodných knih by vám mohl pomoci tento odkaz:

https://www.databazeknih.cz/pokrocile-vyhledavani

Stavební práce v areálu školy

Dle sdělení pracovníků Obce budou dne 9.11.2018 zahájeny stavební práce v areálu základní školy v Rosicích. Až do odvolání se vstup do školní družiny přesouvá do hlavího vchodu do školy, žáci se převlékají v šatně. Pokud si děti vyzvedáváte, zvoníte u hlavního vchodu a u šatny buď čekáte nebo si berete návleky na boty a jdete k družině. Je zakázáno školou chodit ve venkovní obuvi!! Družinové děti obdrží další pokyny a informace od p.vychovatelky.

JE ZCELA NEPŘÍPUSTNÉ, ABY DO AREÁLU ŠKOLY VJÍŽDĚLA SOUKROMÁ VOZIDLA RODIČŮ A NÁVŠTEV. PARKUJTE NA PARKOVIŠTI PŘED ŠKOLOU!

Stránky

Subscribe to RSS - Informace