Informace

Organizace š.roku 2018/19

1.pololetí:

začátek

3.9.2018

 

konec

31.1.2019

2.pololetí

začátek

1.2.2019

 

Nepostrádáte např. mikinu? - Zapomenuté

V letošním š.roce zůstalo poslední den nebývale mnoho zapomenutých mikin, přezůvek, tenisek, čepic apod. ve školních šatnách. Nejsou to zrovna levné položky, proto máte možnost přijít do školy (po domluvě s p.školníkem) a podívat se, zda něco není vašich dětí.

Nevyzvednuté věci budou na konci prázdnin dány do kontejneru.

Seznam pomůcek pro š.rok 2018/19

Seznamy pomůcek na š.rok 18/19 hledejte v oddíle Výuka ve třídě, do které žák chodil ve š.r.17/18.

Třídní schůzky - 4.čtvrtletí 17/18

Dne 5.6.2018 se konají letošní poslední třídní schůzky. Společná část proběhne od 15:30hod a zákonní zástupci zde dostanou informace k příštímu školnímu roku (pomůcky, co pořídit, finanční otázky apod.), k chování a další. Pokud je váš syn/dcera na nedostatečnou z některého předmětu nebo má absenci takovou, že bude skládat (dle š.řádu) doplňující zkoušku, měli byste být upozorněni na nutnost Vaší účasti zápisem v ŽK. Pokud je prospěch a chování žáka v obvyklém souladu, na konzultace u jednotlivých učitelů není nutné se psát.

Zároveň každý zákonný zástupce na společné schůzce bude v rámci zavedení GDPR požádán o podpis předloženého dokumentu -  Souhlasu.

 

Informační povinnost

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob a zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává Vaše osobní údaje.

Třídní schůzky -3.čtvrtletí

Dne 19.4.2018 se konají třídní schůzky. Společná část proběhne v čase 15:30 - 16:00 v kmenových třídách, na konzultace se dopište v rozpisech jednotlivých vyučujících. Pokud v daném čase nemůžete, každý vyučující má stálé konzultační hodiny, kdy vám bude k dispozici, případně si předem domluvte schůzku jindy. V době výuky ( včetně přestávek) mají vyučující zakázáno podávat informace. Děkujeme, že toto respektujete.

Konzultační hodiny 19.4.2018 - Brdíčková

Informace k zápisu do I. třídy a k žádosti o odkladu zahájení povinné školní docházky

 Zápis

V důsledky novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) došlo ke změně termínů zápisů do I. tříd. Nově podle §36 odst. 4 zmíněného zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápisy do I. tříd tedy budou celorepublikově probíhat v dubnu.
                                  Termín zápisu v naší škole je ve středu 4.4.2018.

Návrh rozpočtu pro rok 2018

V kontextu rozpočtu naší školy připojuji článek z Učitelských novin o rozpočtovém určení daní, o částkách plynoucích na 1 žáka takové obci, která má školu.

Lyžařský výcvik 2018 za dveřmi

Připomínám, že 17.1.18 je poslední termín doplacení celého výcviku - ráno před vyučováním, což prosím respektujte. V době konání rodičovských schůzek na to nebude prostor. Pokud chcete dětem dopřát půlden v termálech, je nutné připlatit 500Kč.

Info k odjezdu, pobytu a návratu najdete v příloze.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace