Informace

Návrh rozpočtu pro rok 2018

V kontextu rozpočtu naší školy připojuji článek z Učitelských novin o rozpočtovém určení daní, o částkách plynoucích na 1 žáka takové obci, která má školu.

Lyžařský výcvik 2018 za dveřmi

Připomínám, že 17.1.18 je poslední termín doplacení celého výcviku - ráno před vyučováním, což prosím respektujte. V době konání rodičovských schůzek na to nebude prostor. Pokud chcete dětem dopřát půlden v termálech, je nutné připlatit 500Kč.

Info k odjezdu, pobytu a návratu najdete v příloze.

LV 2018 - doplatek

Dne 17.1.2018 7:35 - 7:45  je poslední termín pro celkové zaplacení letošního lyžařského výcviku, termín i čas je nutné dodržet!!

Třídní schůzky za 1.pololetí

Dne 17.1.2018 se konají třídní schůzky a konzultace s pedagogy. Společná část ve třídách je v čase 15:30 - 16:00, konzultace dle rozpisu učitelů. Vždy je vyžadována účast žáka se zákonným zástupcem, toto nařízení ředitelky školy dodržujte, učitelé mají pokyn, aby jinak konzultace neproběhla (omluvou je samozřejmě nemoc). Konzultace mimo konzultační hodiny jsou možné jen po předchozím potvrzení vyučujícícm.

Rozpis konzultačních časů rodič.schůzek 17.1.2018 - Brdíčková

Na uvedeném odkaze se můžete zapsat na konzultaci, vždy zároveň vyžadujeme účast žáka.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YfziLbvL6O8K4Cb4akFgizD9s_znm3UhGtR8Npc_MZs/edit#gid=0

Vyhlášení ředitelského volna

 

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na dny 21. a 22.12.2017 mimořádné volno.

Důvodem jsou technické a administrativní úkony v rámci sloučení organizací.

Realizace projektu pro aktivity výzvy č. 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rodičovské schůzky 15.11.2017

Dne 15.11.2017 (společná část 15:30 - 16:00) se konají třídní schůzky, v rámci kterých také proběhne volba členů školské rady za zákonné zástupce. Vaše účast tento den je proto nezbytná a nelze ji nahradit v jiný den. Na školním webu najdete odkazy pro zápis na konzultace k vyučujícím, bude zde po schůzkách též zveřejněna účast zák.zástupců při volbách. Na konzultační části je povinná účast žáků.

Rozpis konzultací 15. 11. 2017 - Novotná

 

Na níže uvedeném odkazu se můžete přihlásit na konzultace, jež proběhnou 15. 11. 2017.

 

https://docs.google.com/document/d/1McMUFVHyooQjC1DqhNtEpm-XvPbtxmljoRZvlzAa_DA/edit?usp=sharing

Rozpis konzultačních hodin 15. 11. 2017 - Hájková

Na tomto odkazu se můžete přihlásit na konzultace, které proběhnou 15. 11. 2017:

https://docs.google.com/document/d/1pnZKlYapokosGydVKKDSYJMInD3hbp3RK2KeCQQCbWI/edit?usp=sharing

Stránky

Subscribe to RSS - Informace